ADD’den kayyum tepkisi

Atatürkçü Düşünce Derneği Kastamonu Şube Başkanı Ülker Duran Yavuzoğlu, örgütlenmenin Anayasal bir hak ve demokrasinin güvencesi olduğunu söyledi ve derneklerin yönetimlerine kayyum atanmasına yönelik Meclis’e getirilen yasa teklifine tepki gösterdi. 

Atatürkçü Düşünce Derneği Kastamonu Şube Başkanı Ülker Duran Yavuzoğlu, örgütlenmenin Anayasal bir hak ve demokrasinin güvencesi olduğunu söyledi ve derneklerin yönetimlerine kayyum atanmasına yönelik Meclis’e getirilen yasa teklifine tepki gösterdi.

“Derneklerin işlevsiz hale getirilmesi, terör bahanesi ile yurttaşlarımızın örgütlenme hakkının elinden alınması ve demokratik kitle örgütlerinin faaliyetlerinin kısıtlanması asla kabul edilemez” diyen Ülker Duran Yavuzoğlu, “Devlet, terörle mücadelede her türlü imkan ve araca sahiptir. Bu gerekçe ile derneklerin yönetimlerine kayyum atanabilmesi, malvarlıklarına el konulabilmesi ve faaliyetlerinin durdurulabilmesi, şahıs devletinin oluşumundaki en ürkütücü ve en son kilometre taşıdır. Bu düzenleme ile devlet ve toplum yapısı, kazanılmış hak ve özgürlükler geriye götürülecek, dernek yöneticilerinin seçme ve seçilme yoluyla güvencede olan örgütlenme özgürlükleri de İçişleri Bakanlığı’nın siyasi vesayeti altına alınmış olacaktır” dedi.

Ülker Duran Yavuzoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Atatürkçü Düşünce Derneği, Kamu Yararına Çalışan bir Demokratik Kitle Örgütü’dür. Kurulduğu günden bu yana, Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik her türlü bölücü ve gerici kalkışmaların karşısında durmuştur. Terörün, nereden gelirse gelsin emperyalizme hizmet ettiğinin, faşizmin değirmenine su taşıdığının bilincindedir. Atatürk ilke ve devrimlerinin korunması ve geleceğe taşınması için kurulan, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin temel amaçlarından biri de hiçbir ayrım gütmeden ve gözetmeden, anayasal demokratik düzen güvencesinde evrensel insan hak ve özgürlüklerini üstün tutarak, yurttaşları tam eşitlikle kucaklayıp, ulusal dayanışmanın temeli olan toplumsal barışı sürekli kılmak, her tür teröre ve sömürüye karşı çıkarak, çağdaş sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bir bütün olarak bağımsızlığının karşısındaki yapılanmalara karşı mücadele etmektir.

İktidarın baskıcı yönetim anlayışı, bugüne kadarki hukuk tanımaz uygulamaları Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getirilen bu yasa teklifinin ardındaki niyetleri daha iyi görmemizi ve anlamamızı sağlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine ve niteliklerine düşman, cemaat ve tarikatlarla iş birliği içinde olan iktidarın, ne yapmak istediğini görüyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini Anayasa hükümlerinin ve demokratik toplum yapımızın korunması için, bu yasa teklifini reddetmek üzere göreve çağırıyoruz. Atatürkçü Düşünce Derneği, aynı kaygıları paylaştığı ve benzer amaçları benimseyen tüm demokratik kitle örgütlerini bu yasa teklifine karşı ortak mücadeleye çağırmaktadır. Boyun eğmeyeceğiz, yolumuzdan dönmeyeceğiz…”