ÂKİF SALNÂMESİ’NİN İLK SAYISI ÜZERİNE

Hemşehrimiz İsmail Hakkı Yılanlıoğlu ve Mustafa Atıf Boyacıoğlu’nun da aralarında bulunduğu bir grup vatansever tarafından 3 Ocak 1984 tarihinde Ankara’da kurulan Mehmed Âkif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı hâlen Ankara’da Mesut Boyacıoğlu’nun iş yerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Babası Mustafa Atıf Boyacıoğlu Vakfın ilk 14 mütevellisinden biriydi ve ilk genel kurulda Vakıf Başkanlığına seçilmişti. Mesut Bey, babasından aldığı mirası yönetim kurulunda sürdürüyor, maddi ve manevi desteğini esirgemiyor. 22 Temmuz 2019 tarihindeki görüşmemizde Vakfın son yayını lutfetti:

Âkif Salnâmesi 1/Mehmed Âkif ve Yakın Çevresine Dair Etütler, Araştırmalar, İstanbul 2019, 211 s. Mehmed Âkif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı Yayını.

Editör İbrahim Öztürkçü’nün “Editörden” yazısından (s.7-9) öğrendiğimize göre, bu yıllık mahiyetindeki süreli yayın yılda bir sayı yayımlanacak, Âkif ve eserleri hakkında yeni bilgi, belge ve araştırmaları gün ışığına çıkaracaktır. Türk Hava Yollarının isabetli bir tutumla desteklediği Salnâme’ye Burdur Mehmet Âkif Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Âdem Korkmaz’ın da bir Takriz(s.4-5) yazdığını görüyoruz.

Salnâme 1’de Mehmet Cemal Çiftçigüzeli, Mehmet Ruyan Soydan, Turgay Anar, Ömer Hakan Özalp, İbrahim Öztürkçü, Tahsin Yıldırım, Bahtiyar Arslan, Vahdettin Işık’ın kaleme aldığı on makale yer almaktadır. Makalelerin her biri yeni bir bilgi, belge sunma amacıyla yazılmış olup salnâmenin önemini, değerini artırmaktadır. Bakınız salnâmede neler var?

Mehmet Ruyan Soydan: Abbas Halim Paşa’dan İsmail Canbolat’a Mektuplar

Mehmet Ruyan Soydan: Hazîne-i Evrâk

Ömer Hakan Özalp: Matbuatta Mehmed Âkif:1925-1936

Ömer Hakan Özalp: Mahmud Şevket Paşa Son Günlerinde Sürekli Safâhat Okuyormuş

İbrahim Öztürkçü: Mehmed Âkif’in Bilinmeyen Bir Hasbihâli

Tahsin Yıldırım: Mehmed Âkif’in Darüşşafaka’ya Katkıları

Vahdettin Işık: Sırât-ı Müstakîm Dergisinde Yayımlanan Mektupların Ufkuna Dair Kısa Bir Değerlendirme ve Önemli Bir Mektup

Turgay Anar: Mehmed Âkif’in Yakın Dostu Bosnalı Ali Şevki Hoca’nın Hayat Hikâyesine Bir Katkı:Nâm-ı Diğer Köse İmam Ne Zaman Vefat Etti?

 

İstiklal Savaşı yıllarında 19 Ekim-24 Aralık 1920 tarihleri arasında Kastamonumuzun konuğu olan, dergisinin bir sayısını ilimizde çıkaran, vaazları ve konuşmalarıyla gönülleri fetheden, İstiklal Marşı’nın 21 Şubat 1921 tarihinde Anadolu’da ilk defa Açıksöz gazetesinde yayımlanmasını sağlayan millî şair MehmedÂkif Ersoy’la ilgili her eser Kastamonuluları yakından ilgilendirmektedir. Bu çalışmaların içinde Mesut Boyacıoğlu gibi değerli bir hemşehrilerimizin de yer alması bizi ayrıca sevindirmektedir.

Mehmed Âkif Salnâmesi’nin uzun ömürlü olmasını diliyor, yayımlayan Vakıf yöneticilerine, yazarlarına şükranlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz.