“Ambarlarda 90 milyonluk şeker var”

  • Sözlerinin dinlenmesi için sakal bırakma eylemlerinin tüm üyelerin katılımıyla devam ettiğini söyleyen Şeker İş Şube Başkanı Ali Çufadaroğlu, “Yarın iş işten geçmiş olacak. Besiciye, nakliyeciye, çiftçiye, esnafa, yöre halkına ve Kastamonu’ya yazık olacak” dedi.
  • Kastamonu Şeker Fabrikası’nın ambarlarında bulunan şeker miktarıyla ilgili olarak ise Çufadaroğlu, “Şu an ambardaki şekerin değeri sadece 90 milyon TL’dir (29.000 ton şeker). Diğer makineler, alet edevat ve mekanizasyon fiyatı ise hariç” diye konuştu.

 

Kastamonu Şeker Fabrikası’nın özelleştirilme ihalesine çıkacak olması nedeniyle “Sakal eylemi”ne başlayan Şeker İş Sendikası, eyleme tüm üyelerin katıldığını duyurdu.

Şeker İşŞube Başkanı Ali Çufadaroğlu, “25 Mart günü başladığımız sakal eylemimiz bütün arkadaşlarımızın katılımıyla devam etmektedir. Öncelikle destek veren tüm arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

Kastamonu Şeker Fabrikası’nın 270 bin ton kotası olduğunu, özelleştirme durumunda bu kotanın artmasının söz konusu olmadığını da söyleyen Ali Çufadaroğlu, “Bu kotayla diğer fabrikalarla rekabet şansı asla yok, bizim kotamız 450-500 bin ton olsa deriz ki, özel sektör belki pancar ektirir çiftçiye, ama bu da yok” dedi.

“Biz böyle dedik, bu doğru” mantığını bırakarak gerçeklerle yüzleşilmesi gerektiğini de söyleyen Çufadaroğlu, “Yarın iş işten geçmiş olacak. Besiciye, nakliyeciye, çiftçiye, esnafa, yöre halkına ve Kastamonu’ya yazık olacak. Biz bunu her yerde her ortamda da söyledik. Şimdide, belki sözümüz dinlenir diye sakal bıraktık” diye konuştu.

Kastamonu Şeker Fabrikası’nın ambarlarında bulunan şeker miktarıyla ilgili olarak yayın organlarında çıkan bilgilerin eksik olduğunu da söyleyen Ali Çufadaroğlu, “Stoklarımızda şeker bulunduğu doğrudur. Ancak belirtilen rakam eksiktir. Şu an ambardaki şekerin değeri sadece 90 milyon TL’dir (29.000 ton şeker). Diğer makineler, alet edevat ve mekanizasyon fiyatı ise hariç” açıklamasında bulundu.