ANADOLU’DA KADIN OLMAK BAĞLAMINDA MİNE A. ÖZGÜR GAZETECİLİĞİ

30 Ocak 2020 tarihinde Kastamonu’dan gelen bir kargo bizi çok sevindirdi. Kastamonu kadın gazeteciliğinin en başarılı ismi ve gazetemiz yazarlarından Kimya Müh. Mine Akçakoca Özgür üç kitabını imzalayarak göndermişti. Kitapları, içindekiler ve ön söz bölümlerine göz atarak ilk incelememizi yaptıktan sonra telefonla teşekkürlerimizi ilettik. Hatta, telefonda şu espriyi de söylemekten kaçınmadık:

Mine Hanım, geç de olsa kitaplarınıza kavuştuk. Teşekkür ediyorum ama asıl teşekkürümüzü özel incelememizin ardından köşe yazımızda yapacağız. Türk Dil Kurumunca yayımlanan Atasözleri Sözlüğü’nün 116. sayfasındaki şu atasözünü okumamış olmalısınız: “Kastamonu’yla ilgili bir kitap yazarı tarafından Nail Tan’a gönderilmemişse yazılmamış sayılır.”

Çok güldü bu sözüme ve bundan sonra böyle bir ihmalde bulunmayacağını söyledi.

Mine A. Özgür’ü Kastamonu’daki her kültür olayının içinde görüyoruz. Sözlü tarih yazıları ve söyleşileriyle tanıyoruz kendisini. Üslubu akıcı, dili sağlam, yazım kurallarına uymaya özen gösteriyor. Doğma büyüme Kastamonuludan daha sıkı bir Kastamonulu olmayı başarmış.

Gönderdiği üç kitaptan okuma önceliğini, “Anadolu’da Kadın Olmak” aldı. Çünkü, kadına uygulanan cinsel istismar, şiddet ve hatta cinayetler Türkiye gündeminden hiç düşmüyor. Mine A. Özgür, bu kitabıyla kadının yerilecek, dövülecek, aşağılanacak ve hatta öldürülecek değil sevilecek, övülecek, gücünden yeteneğinden yararlanılacak bir varlık olduğunu; örnek, başarılı kadın portrelerinden yola çıkarak kamuoyuna duyuruyor. Ele aldığı kişiliklerin çoğu Kastamonu’da tanıdığı, bu şehirde iz bırakan kadınlar. Bir kısmı Kastamonu değil. İşte kitap, bu Anadolu kadınlarıyla yapılıp tamamı yayımlanmış söyleşilerin bir araya getirilmesiyle oluşmuş. Kitabın künyesi şöyle:

Mine Akçakoca Özgür; Anadolu’da Kadın Olmak, İstanbul 2013, Akademi Mat., 191 s., Balkan Aydınları ve Yazarları Yayınları:90.

13.09.2018 tarihinde aramızdan ayrılan, çok yakından tanıdığımız, BAY dergisinde birçok yazımızı yayımlayan Kosova Prizrenli Osman Baymak da kitabıın yayın yönetmeni. Bu vesileyle onu da rahmetle anıyoruz.

Kitabın başındaki Mine A. Özgür’ün ön söz yerindeki sunuşunun giriş ve sonuç paragrafları, amacını açıkça ortaya koyuyor:

“Farklı eğitim düzeyindeki, farklı sosyal yaşamlardan gelen, farklı görüşlerde olan kadınlarla Anadolu’da yaşamayı birçok açıdan ele alan söyleşiler gerçekleştirdim.

……

Söyleşiler, Anadolu’da kadın olmanın öyküsünü veriyor bizlere. Yaşadığımız toplumda kadın olmanın neye denk düştüğünü… Gökkuşağının renklerinden daha zengin yürekleriyle kadınlar anlattı: ‘Anadolu’da Kadın Olmak’ kitabı doğdu.” (s.5)

Kitapta kendileriyle söyleşi yapılan, örnek kişilikleriyle Türk toplumuna önder olan, başarılarıyla övünç duyduğumuz kadınlar ve meslekleri şöyledir:

 • Şair, yazar, turizmci Yıldız Erel
 • Salim Esen Sağlık Eğitim Derneği kurucu ve yöneticisi Vedia Esen
 • Radyo Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Kendirci
 • Turizm Acentası Müdürü Meyil Cendeli
 • Kastamonu İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Ayşegül Cortoğlu
 • Makine Mühendisi Derya Bozkurt
 • Emekli Hava Yrb. Zuhal Karaoğlan
 • Avukat Nükhet Özeken
 • Dr. Saime İnal Savi
 • Seracı, çiftçi Hatice Beltekoğlu
 • TEB Kastamonu Şube Müdürü Umut Uludağ
 • Örnek, aydın anne Gönül Fırıncıoğlu
 • Eczacı Ümran Pelenkoğlu
 • Şair Beste Yücel
 • Avukat Serap Ekmekçi Kaşgil
 • Diyarbakır’da kadın olmak: Bahar Üçok Özer
 • Avukat Sema Karagöz
 • Hemşire Elif Civcioğlu
 • İş Kadını Sema Çıldır
 • Polis Memuru Zeynep Albayrak
 • Kuaför Esen Kadıoğlu
 • Belediye Başkanı Eşi Zekiye Topçuoğlu
 • Hayvan Hakları Savunucusu Ayten Kökgöz
 • Gıda Teknikeri, Bando Şefi Meryem Tan
 • Mimar Kastamonu Belediye Bşk. Yrd. Seher Yılmaz
 • El Sanatları Ustası Necla Tekeoğlu
 • Turizmci Özgül Kaptan

Mine Akçakoca Özgür’ü birkaç kez tebrik ve teşekkür az gelir. Artık o sadece Kastamonu’nun değil Türkiye’nin de kendisiyle kıvanç duyulacak bir kadın yazarı, gazetecisidir…

NAİL TAN