ANKARA’DA İSTİKLAL YOLU VE YİĞİT İNEBOLU PANELİ

12 Mart 2020 Perşembe günü saat 14.00-17.00 arasında Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Merkezinde çok önemli bir panelde bulunduk: “Millî Mücadele’nin 100. Yılında İstiklal Yolu ve Yiğit İnebolu Paneli”. Paneli, “Yiğit İnebolu Platformu” olarak kendilerini adlandıran E. Alb. Atakan Köksal, Prof.Dr. Sadık Erik ve eşi İnebolulu olan Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kâzım Ergün düzenlemişlerdi.

Başta E. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Metin İlyas Aksoy, KASÇET-VAK Başkanı Ekrem Ay, KASYÖ-DER Başkanı Bahtiyar Uyanık, Kastamonu Dernekler Federasyonu yönetim kurulu üyeleri, TÜED yöneticileri olmak üzere seçkin bir dinleyici grubu paneli ilgiyle dinledi.

Hacettepe Üniversitesi E. Öğretim Üyesi Prof.Dr. Sadık Erik’in yönettiği panel saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle başladı. 12 Mart, İstiklal Marşı’nın sözlerinin 12 Mart 1921 tarihinde TBMM’de kabulünün yıl dönümüydü. Bu hatırlatma da yapıldı.

  Paneli açış konuşmasını ev sahibi olarak TÜED Başkanı Kâzım Ergün yaptı. 21 Ekim 2019 tarihinde Kastamonu Üniversitesinde panelin birinci ayağının düzenlendiğini, paneldeki konuşmaların bir kitapta toplandığını, kitabın kısa sürede tükenmesi üzerine ikinci baskısının yapılacağını açıkladı.

Panelde ilk önce Prof.Dr. Sadık Erik sunumunu yaptı. 2019 yılında E.Alb.Atakan Köksal ve TÜED Genel Başkanı Kâzım Ergün’le birlikte yaptıkları Ankara’da başlayıp İnebolu’da sona eren İstiklal Yolu güzergâhını adım adım fotoğraflar eşliğinde anlattı. Bilindiği gibi, İnebolu-Ankara İstiklal Yolu, 1 Kasım 2018  tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Türkiye’nin 44.Millî Parkı olarak tescil edilip koruma altına alınmıştı. Ancak, sunumdaki fotoğraflar gösterdi ki İstiklal Yolu’na henüz gereği gibi el atılıp beklenen düzenlemeler yapılmamıştır. İnebolu’daki silah, mühimmat deposu olarak kullanılan bina perişan hâldedir. Yol boyunca, uygunsuz kaçak yapılar bulunmaktadır. Prof.Erik, seyahat sonunda düzenledikleri raporu ilgililere ilettiklerini belirtti. Kültür ve Turizm Müdürlüğünün bazı müdahaleler için suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

E.Alb.Atakan Köksal’dan önce söz alan KASYÖ-DER Başkanı Bahtiyar Uyanık, İstiklal Yolu’nun Ankara kesiminde Akyurt, Baykuş Boğa 21 bölgesinde bir hatıra ormanı kurmak üzere arazi tahsis ettirdiklerini, orman teşkilâtından fidan temin ettiklerini, iklime göre çok yakında fidan dikimine başlanacağını açıkladı.

İnebolulu E. Alb. Atakan Köksal, yaptığı konuşmada Millî Mücadele döneminde İneboluluların fedakârlıklarını, yaptıkları hizmetleri coşkuyla anlattı ve İstiklal Madalyalı ilçelerine “Yiğitinebolu” adının verilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı. Kuruluş ve kişilerin desteğini istedi. Atatürk’ün; “Gözüm Sakarya’da kulağım İnebolu’da” sözünühatırlattı.

Panel programındaki üç sunuş konuşmasının tamamlanmasından sonra program gereği dinleyicilere söz verildi. İçişleri Bakanlığı E. Müsteşarı Metin İlyas Aksoy, ben, Kastamonu’da 14 yıl Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü yapmış olan E. TİGEM Genel Müdürü Ali İhsan Gültekin, Tarihçi Hilmi Şimşek, Şair Celal Ogan söz alarak İstiklal Yolu’yla ilgili yapılması gerekenleri söyleyip Yiğitinebolu düşüncesini desteklediklerini açıkladılar.

Yaptığımız konuşmada biz de dört noktaya temas ettik.

  1. İnebolu’nun Millî Mücadele’deki fedakârlıkları, kahramanlıkları anlatılırken Kahramanmaraş’ın işgalden kurtuluşunda önemli hizmetleri bulunan İnebolulu Yzb. Yörük Selim unutulmamalıdır.
  2. İstiklal Yolu’ndan yürüyüp Ankara’ya gelen, Millî Mücadele’ye katılan komutan, milletvekili, şair ve yazarlar, kağnı müfreze komutanları (Enver BehnanŞapolyo gibi) gözardı edilmemelidir.
  3. Millî Mücadele’ye büyük hizmetleri dokunan iller İstiklal Savaşı Müzelerini kurdukları hâlde Kastamonu ne yazık ki kuramamıştır. Millî Mücadele hep anlatılıyor, yazılıyor ama belgeler, canlandırmalar müze hâline getirilmiyor. Sınıf büyüklüğünde bir mekânda çağdaş müze teknolojisiyle İstiklal Yolu’ndaki cephane, mühimmat, silah naklini etkili bir şekilde anlatmak, canlandırmak mümkündür.
  4. 1927 yılında Ordu Foto Film Merkezinin çektiği İstiklal Savaşı Belgeseli sayesinde, sırtında mermi taşıyan, silahhanede silah yapan ihtiyar, kadın ve çocuk resimlerine, görüntülerine sahibiz.

Prof.Dr. Sadık Erik, E. Alb.Atakan Köksal ve TÜED Genel Başkanı Kâzım Ergün’e bu yararlı paneli düzenleyip sundukları için teşekkürler, saygılar…

NAİL TAN