Asansör muayenesi için Belediye’den çağrı

Cangüvenliği için periyodik kontrol şart

Kastamonu Belediyesi, ilgili yönetmelik gereği asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin yaptırılması için çağrıda bulundu.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, konuyla ilgili açıklamasında, can güvenliği açısından büyük önem taşıyan kontrolleri gerçekleştirmek için Türk Standartları Enstitüsü’yle (TSE) anlaştıklarını hatırlattı.

Periyodik kontrolleri yapılmayan, yapılıp da kusurlu bulunan asansörlerin kullanım dışı bırakılması hükmünü de içeren yönetmelik ve uygulamayla ilgili olarak belediye Başkanı Babaş tarafından yapılan açıklama şöyle:

“18/11/2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği”, 05/11/2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Asansör Bakim ve İşletme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 24 Haziran 2015 tarih, 29396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol ‘ Yönetmeliği hükümleri gereği asansörlerin güvenli ve işletme yönünden uygun şalıştiğını tespit etmek için Belediye sınırları içerisinde bulunan yapılardaki tüm asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin (muayenelerinin), bu hususta akredite olmuş A tipi muayene kuruluşları tarafından yaptırılması gerekmektedir. Belediyemiz yapmış olduğu protokol neticesinde, TÜRK STANDARTLARİ ENSTİTÜSÜ Gözetim ve Muayene Merkezi Başkanlığı’nı asansör konusunda akredite olmuş — A tipi muayene kuruluşu olarak 2016 yılı asansör periyodik kontrollerini yapmak üzere yetkilendirmiştir.

Yüklenici kuruluş “TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ Gözetim ve Muayene Merkezi Başkanlığı”nın görevlendirmiş olduğu teknik personelin yapacağı kontrol ve muayene çalışmalarına karşılık bina sorumlularının (binanın maliki veya kat maliki/malikleri veya bunların yetki verdiği gerçek veya tüzel kişi) fatura karşılığı ödeyecekleri hizmet bedeli aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi şekilde belirlenmiştir:

asansör ücret tablosu

Binanızda bulunan asansörün/asansörlerin yıllık kontrolünü gerçekleştirmek üzere, Hepkebirler mahallesi Ticaret Odası Sokak No:16’da bulunan TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ Gözetim ve Muayene Merkezi Başkanlığı’na başvurarak yıllık kontrol talebinde bulunmanız, bakımcı firma personeli nezaretinde gerçekleştirilecek kontrol çalışmaları sırasında muayene personeline yardımcı olmanız, kontrol sonrası raporlarınızı alarak, raporda belirtilen eksik ve hataları gidermeniz ve binanızdaki asansörlerin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamanız gerekmektedir.

 

İlgili yönetmelik gereği yapılacak bu hizmetin yerine getirilmesinde göstereceğiniz duyarlılık ve işbirliği için şimdiden teşekkür eder, sağlık ve esenlikler dilerim.”