Asgari ücret artışı ödenek ve desteklere yansıyacak mı ?

2020 yılında brüt 2.943,00 TL olan asgari ücret, 2021 yılı içinAsgari Ücret Tespit Komisyonunca brüt 3.577,50 TL olarak belirlendi.

Asgari ücretli çalışan, evli ve çocuk sahibi olup olmadığı, varsa bakmakla yükümlü olduğu çocuk sayısı ile eşinin çalışıp çalışmadığına göre en az 268,31 TL ve en çok 456,13 TL arasında değişen asgari geçim indirimleriyle birlikte ilk 7 (yedi) ayda 2.825,90 TL ila 3.013,72 TL net asgari ücret almaları söz konusu olmaktadır. Asgari ücretli çalışanın 2021 yılı Ağustos ayından itibaren gelir vergisi dilimi değişeceğinden alacakları net ücret tutarı da değişiklik gösterecektir.

2021 yılı içinde fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil çalışma ücreti vb. gibi ücret geliri elde eden asgari ücretli çalışan, bu gelirlerinin miktarına göre Ağustos ayından önce alacağı net ücrette azalma görebilecektir.

1-) Asgari Ücret Artışının Kısa Çalışma Ödeneğine Yansıması

Günlük kısa çalışma ödeneği miktarı, çalışanın kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 12 aylık prime esas kazancının günlük ortalamasının %60’ı oranındadır. En fazla ödenebilecek kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık brüt asgari ücretin % 150’sini geçememektedir.

Bu bağlamda, asgari ücrette meydana gelen artış 30.06.2020 tarihinden önce kısa çalışma uygulamasına başlamış olan çalışanlar ile 01.12.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında kısa çalışma uygulamasına başlamış olan çalışanların alacakları kısa çalışma ödeneklerini değiştirmeyecek ve artırmayacaktır.

31.01 2021 tarihinde bitecek olan kısa çalışma yeni başvuru süresinin Şubat 2021 ayına  uzatılması ve   çalışan adına Ocak 2021 ayında 1 gün dahi olsa işsizlik sigortası primi bildiriminde bulunulması halinde asgari ücretli çalışan için günlük kısa çalışma ödeneği miktarı 58,86 TL’dan 59,91 TL’na yükselecektir.

2-)Asgari Ücret Artışının Nakdi Ücret Desteğine Yansıması

17.04.2020 tarihinden önce işe başladığı halde kısa çalışma ödeneğindenveya 15.03.2020 tarihinden sonra hizmet akdi sonlandığı halde işsizlik ödeneğinden prim gün sayıları ve hizmet akdinin devamlılık süresi yönüyle yararlanamayanlar ücretsiz izin kullandırılmakta ve kullandırılan bu ücretsiz in karşılığında İşsizlik Sigortası Fonundan günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği ödemesi yapılmaktadır.

Yapılan bu nakdi ücret desteği ödemesinin günlük 39,24 TL olan miktarını 01.12.2020 tarihinden sonra tespit edilecek asgari ücret artış oranında artırma konusunda Cumhurbaşkanına 7256 sayılı Kanunla (Madde 12, 13) yetki verilmiş bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanı tarafından bu yetkinin kullanılması durumunda 39,24 TL’lik günlük nakdi ücret desteği miktarı 01 Ocak 2021 tarihinden sonrası için % 21 oranında artırılmak suretiyle günlük 47,48 TL’na yükseltilecek bulunmaktadır.

3-)Asgari Ücret Artışının İşsizlik Ödeneğine Yansıması

Hizmet akdinin sonlanmasından önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ve son 120 günlük hizmet akdinin devam durumu olup, hizmet akdi işsizlik ödeneğine hak kazanacak şekilde sonlanmış olan sigortalı işsizlere prim gün sayılarına göre en az 180 gün ve en fazla 300 gün için işsizlik ödeneği ödemesi yapılmaktadır.

İşsizlik ödeneği olarak yapılan ödeme miktarı, sigortalı işsizin son 4 aylık prime esas kazancının günlük ortalamasının % 40’ı oranındadır. Yapılacak işsizlik ödeneği miktarı, brüt asgari ücretin %80’ini geçememektedir.

Buna göre,işsizlik ödeneğine hak kazanacak şekilde hizmet akdi sonlanan asgari ücretleçalışmış olan sigortalı işsizin; 2021 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarının birinde, ikisinde, üçünde ve tamamında 1 (bir) gün dahi olsa işsizlik sigortası primi bulunup bulunmama durumuna göre en az ayda 1.240,50 TL ve en fazla 1.431,00 TL işsizlik ödeneğine hak kazanabilmektedir.

2021 yılında geçerli 3.577,50 TL’nin 2 (iki) katından işsizlik sigortası primi bildirilmiş bulunan sigortalı işsiz 2021 yılında ayda %80 oranındaki 2.862,00 TL’lik işsizlik ödeneğine hak kazanabilmektedir.

Yakarıda belirtilen ödemelerin tamamı İşkur tarafından işsizlik sigortası fonundan karşılanmakta ve bu ödemelerden %0 7,59 oranında damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.

İş, Sosyal Güvenlik ve İşkur konularındaki sorularınız beklenmektedir.

[email protected]   0(532)406 87 79

 

Raşit ULUBEY

İş, Sosyal Güvenlik,
İşkur Uzmanı ve Danışmanı