Bakanlığın terazisi arızalı mı ne?

mafacanTBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda bütçe görüşmeleri tamamlanan Kalkınma Bakanlığı, 2016 yılında 4 “Kalkınma Bölgesi” için 13 küsur milyar TL ödenek öngörürken, vilayetimizin de içinde olduğu 51 ilde uygulanan KÖYDES için ise ayıra ayıra sadece 392 milyon TL ödenek ayırdı…

Hal böyleyken Kastamonu göç vermesin de ne yapsın sorarım?

 

Kalkınma Bakanlığı 2016 Yılı Bütçesi 15-16 Şubat tarihlerinde TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü…

Bakan Cevdet Yılmaz, Bakanlığı ve bağlı kuruluşları TÜİK, GAP, KOP, DOKAP ve DAP bütçelerini sundu.

 

Defalarca yazdım bir kez daha altını çiziyorum…

23 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2016 Yılı Programı” ve bütçenin kabulünün ardından yayımlanarak yürürlüğe girecek olan “2016 Yılı Yatırım Programı”nın ana gövdesini sektörel olarak eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaştırma ve sulama yatırımları, bölgesel bazda ise GAP, DAP, KOP ve DOKAP başta olmak üzere ekonomik ve sosyal altyapı projeleri oluşturuyor.

 

“Bölgesel baz” harici kaldığımıza göre…

Sektörel projelerden payımıza ne uygun görülürse bu yıl, öpüp başımıza koyacağız öyle görünüyor.

 

Bakan Yılmaz’ın bütçe komisyonunda yaptığı konuşmayı “indirdim” ve kelime kelime okudum, aklımda kalanları paylaşayım…

Batı Karadeniz Bölgesi’nde henüz siftah “bölgesel eylem planı” yokken Birinci GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) Eylem Planı 2008-2012 döneminde uygulandı, 2014-2018 dönemini kapsayan İkinci GAP Eylem Planı uygulanmaya başlandı. GAP yatırımlarına 1990-2015 döneminde merkezi bütçeden ayrılan toplam rakam 76 milyar TL, yürürlükte olan 115 eylem için toplam finansman ihtiyacı 26,7 milyar TL, 2015 yılında harcanan 3,2 milyar TL, 2016 yılı bütçesi 5,4 milyar TL.

 

DAP (Doğu Anadolu Projesi) Eylem Planı kapsamında 126 adet eylem belirlendi…

Bu eylemler için 2014-2018 döneminde yaklaşık olarak toplam 21 milyar TL tutarında kaynak kullanılacak. Eylem Planı kapsamında 2016 yılında 4,4 milyar TL ödenek tahsisi öngörülüyor.

 

DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi) Eylem Planı’nda 128 eylem tasarlandı…

2014-2018 döneminde bu eylemler için toplam 10,4 milyar TL tutarında kaynak ayrıldı. Eylem Planı kapsamında 2016 yılında 2,1 milyar TL harcama yapılması öngörülüyor.

 

KOP (Konya Ovası Projesi) Eylem Planı’nda 92 eylem yer alıyor…

Bu eylemler için 2014-2018 döneminde toplam 9,9 milyar TL tutarında kaynak ayrıldı, 2016 yılında 1,95 milyar TL harcama yapılması öngörülüyor.

 

Gelelim KÖYDES’e…

“Kırsal kesime yönelik önemli kamu yatırımlarından biri olan, KÖYDES, 2005-2013 yılları arasında 79 ilde (İstanbul ve Kocaeli illeri hariç) uygulanmıştır. 2014 yılından itibaren ise, yeni mevzuat gereğince, büyükşehir belediyesi olmayan 51 ilde uygulanmaya devam edilmektedir. Projeye, 2005-2015 döneminde toplamda yaklaşık olarak 9,6 milyar TL ödenek tahsis edilmiştir. 2016 yılında ise projeye 392 milyon TL ödenek aktarılması planlanmaktadır.”

 

Şöyle söyleyeyim…

Vilayetimizin İl Yatırım Bütçesi ortalama 100 milyon TL civarı bir rakam etrafında gezinirken, yeni kurulan KOP Kalkınma Birliği’nin personel ve SGK giderleri ile mal-hizmet, cari, sermaye transferlerine ayrılan bütçesi ise 2016 yılında 108 milyon TL.

 

İlimizin mevcut yatırım bütçeleri ile kalkınması mümkün değil…

Ya Bakanlık terazisini değiştirecek ya da kaderimize boyun eğmeye devam edeceğiz.

 

  • ••

 

Not: İnternette arama motoruna “İhsan Ozanoğlu İlkokulu” yazdığınızda karşınıza idarecisi, öğretmeni, öğrencisi, binası ile bir okul çıkıyor çıkmasına da, gerçekte ise böyle bir okul yok…

Okul kapatılmış, öğrencileri çevre okullara taksim edilmiş, tabela indirilmiş.

 

Hemşerimize, sanatçımıza, düşünürümüze verdiğimiz değer bu…

Yaz tabelayı sil tabelayı.

mustafa-afacan-bant