Ballıdağ’da ihale şartları belirlendi

Daday Ballıdağ Hastane binası ile ilgili ihale şartları belirlendi. Daday Orman İşletme Müdürlüğü, tarafından çıkılan kiralama ihalesi 14 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek. İşletme müdürlüğündeki ihalenin başlama saati 14.00 olarak duyuruldu.

İhale ile ilgili geçici teminat miktarı, tahmin edilen bedelin yüzde 3,30’u olan 4 Bin 500 TL oldu. Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli ise 150 Bin TL olarak ilan edildi.

İstekliler tekliflerini, kiraya verilecek yapı ve tesislere ait tahmin edilen ilk yıl kira bedeli üzerinden artırma yapmak suretiyle verecekler.

İhalede uygun bedel; kiraya verilecek yapı ve tesislere ait tahmin edilen ilk yıl kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseği durumunda.

İhale komisyonu tarafından alınan ihale kararları, ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanacak veya iptal edilecek. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılacak.