Belediye, kamudan haber bekliyor

Kastamonu Belediyesi belirlediği “riskli” alanları tahliye ettiğinde yeni binaların yapılacağı “rezerv” alanları alternatifli olarak hazırladı ve ilgili bakanlıklara nihai karar için yolladı, haber bekliyor…
Afet gelmeden haber gelirse iyi olacak.

Kastamonu “Birinci Derece Bölgesi”…
Beklemeye tahammülümüz yok.

5 Nisan 2015 tarihinde (dönemin) Belediye Başkanı Tahsin Babaş düzenlediği basın toplantısında kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 6 tane öncelikle bölge oluşturulduğunu açıkladı ve “Bu kapsamda riskli alanlara yönelik rapor hazırlandı. riskli alanlara yönelik rapor olarak belirlendi. Kurum görüşmeleri doğrultusunda rezerv alanları oluşturuldu” dedi…
5 yıl oldu.

Kentsel dönüşüme uğrayacak “6 tane öncelikli bölge” den biri “Nasrullah Meydanı ile Kale” arası…
Ancak burada kayda alınması gereken durum, bu bölgenin “tarihi yapı” harici binalardan temizlenecek olması, “doğal afet”ten çok “insani afet” sonucu ortaya çıkan kirliliğin temizliği. Merkezi yönetim “Nasrullah Meydanı-Kale” arasındaki kentsel dönüşüme yeşil ışık yaktı. Bu alan için “rezerv alan” arayışı sürüyor, kamudan “haber” beklenen bu projenin “rezerv alanı” bir bakıma.

(Rezerv Alan ?…
“Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen alanlardır.”)

5 yıl önce bahsi geçen “riskli alanlara yönelik rapor”…
Bu konuda fikrim yok.

5 yıl önce bahsi geçen “2 bölge rezerv alanı”…
Bu konuda da fikrim yok.

Kastamonu Belediyesi’nin sunduğu rezerv alan seçeneklerinin bir an önce ilgili bakanlıklar tarafından kararının verilmesi lazım…
En azından “Nasrullah Meydanı-Kale” arasında kalan bölgeyi “riskli alan” olmaktan çıkaralım.

(Olası bir depremde…
Kale ve yamaçlarından kopacak kayaların yaratacağı risk de var, hesap edilmesi gereken ayrı bir konu başlığı.)

Kalan 5 “öncelikli bölge”…
Allah’a emanet.

 

İlimizin ismini “felsefe” listesine yazdırdı

Kastamonu Fen Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Beyza Nur Akyol, “Türkiye Felsefe Kurumu Çocuklar için Felsefe Birimi” tarafından düzenlenen 24. Türkiye Felsefe Olimpiyatı’ na katıldı…
550 “filozof” adayı içinden ilk 50 arasına girmeyi başardı.

İlimiz dışındaki sınav merkezlerinde yapılan olimpiyata katılımcılar kendi olanakları ile katılıyorlar…
Destek olan ailesi de alkışı hak ediyor.

“Yarışmada öğrencilere farklı filozoflardan seçilmiş üç alıntı verilir. Yarışmacılardan, verilen alıntılardan biri üzerine felsefî bir deneme yazmaları istenir. Süre dört saattir”…
Olimpiyat konu alanları “Felsefe Nedir?Ontoloji, Epistemoloji, Sanat Felsefesi, Toplum Felsefesi, Etik”.

“Yarışma sonucunda ilk 50 derece ilân edilir”…
Beyza Nur “ilk 50 derece” arasına girdi.

Tebrikler…
Pozitif bilimlerden gelen “filozof”

 

 

MUSTAFA AFACAN