“Bir yere geldik ki, hiçbir sokağın adı yok”

Eksi 2019…

Kastamonu.

Tuz koktu…

Tarih sustu.

Su çürüdü.

Buz üşüdü.

Naftalin güvelendi.

Yazı silindi.

Çelik paslandı.

Demir kırıldı.

Fi şaştı…

Pi yanıldı.

Elif eğildi…

Söz bitti.

Deniz bitmedi ama…

Kürk doymadı.

 

Arap hayranı YÖK

“Eski” YÖK’ten hayır gördük…

“Yeni” YÖK’ten çok daha fazla hayır göreceğiz.

YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu), Kastamonu Üniversitesi’nin de içinde bulundu 10 üniversiteye “ihtisaslaşma alanlarında” kullanılmak üzere toplam 50 akademisyen kadro izni verdi…

“Bilindiği üzere YÖK, ‘Yeni YÖK’ anlayışıyla yükseköğretim sistemimizde çeşitliliği getirmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda çeşitlilik süreci; ‘Araştırma / Aday Araştırma Üniversiteleri’ ve ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşan Üniversiteler’ şeklinde iki koldan yürütülmektedir. Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı, 2006 ve sonrasında kurulmuş olan üniversitelerin, bulundukları ilde/bölgede yürütecekleri faaliyetler ile bölgesel kalkınmanın aktörü olmalarını amaçlayan bir programdır.”

Kastamonu Üniversitesi…

“Tabiat Turizmi ve Ormancılık Alanında” ihtisaslaşacak.

İyi güzel de…

“Tabiat turizmi” nedir?

Yaygın kullanım “doğa turizmi” yahut “ekoturizm”…

“Tabiat turizmi” nerden çıktı?

“Doğa” Türkçe…

“Tabiat” Arapça.

“Yeni YÖK”…

Türkçe YOK.

MUSTAFA AFACAN