Botanik Parkı’nın Belediye’ye tahsisi komisyonda

Mart dönemi çalışmalarını dünkü oturumuyla tamamlayan İl Genel Meclisi, Toklu Tepe ile Doğan Tepe bandında uzanan ve İl Özel İdaresi’ne ait olan Botanik Parkı’nın ve Bisiklet Yolu’ndaki yerlerin Belediye’ye tahsis edilmesi yolundaki talebi Plan ve Bütçe Komisyonu’nun incelemesinden sonra görüşüp karara bağlayacak.

 

İl Genel Meclisi, mart dönemi çalışmalarını dünkü toplantıyla sona erdirdi. Dünkü toplantının gündeminde komisyon raporları ve tahsis teklifleri yer aldı.

Toplantıda ilk olarak Tosya Ortalıca köyü hakkında hazırlanan İmar Plan Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu görüşüldü. Rapor oy birliğiyle kabul edildi. Toplantının bir gündem maddesi de Botanik Parkı’nın ve Bisiklet Yolu’nda İl Özel İdaresi’ne ait yerlerin Belediye Başkanlığı’na tahsisi yönündeki teklif ise oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderildi.

Toplantının devamında Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ödenek aktarım talebi oy birliğiyle kabul edilirken, toplantıda son olarak DSİ Bölge Müdürlüğü’nün İnebolu Taşoluk köyü ve Yeşilöz Mahallesi sınırları içinde 5 yıl süreyle hammadde üretim izin talebi Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu’na gönderildi.