“Büyük imkan büyük fırsat”

İŞKUR Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı ve Sosyal Güvenlik Müdürü Zafer Şimşek, dün basın mensupları ile bir araya gelerek, kurumlarının hizmetleri hakkında bilgilendirmede bulundular.

Zafer Şimşek, Bizim sloganımız “SGK’ya borcunuz mu var, fırsatı kaçırmayın, gelin yapılandıralım, 31 Temmuz son gün” bu bir büyük imkan ve fırsattır.

Dilek Şehnaz Aşıcı, “2018 yılında uygulanacak çok güzel teşvik ve çalışmalar var, bundan tüm herkesin de yararlanmasını istiyoruz”

 

İŞKUR Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı ve Sosyal Güvenlik Müdürü Zafer Şimşek, dün basın mensupları ile bir araya gelerek, kurumlarının hizmetleri hakkında bilgilendirmede bulundular.

Dilek Şehnaz Aşıcı

Kurumunun çalışmaları hakkında bilgi veren ve kurumunun uyguladığı teşvikleri açıklayan İŞKUR İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı, şu bilgileri paylaştı:

“Teşviklerimizle ilgili yenilikler var. Görevimizi yapıyoruz. Şu anda il müdürlüğümüzde görevden alınmayla ilgili bir çalışma yoktur. Bundan sonra verilecek her türlü görevi de elimizden geldiğince en iyi şekilde yapacağız. 2018 çocuk bakım desteğimiz devreye girdi. Bu yılda + istihdamla beraber çok güzel teşvikler var. Hemen hemen her alana hitap ediyor. Yararlanarak ilimize fayda sağlayacağını düşünüyorum. Her evde bir tane çalışan olacak, hedefimiz budur. Bu hedefte de Kastamonu ölçeğinde her evde bir çalışanın olduğunu görüyoruz. Devletimizin geniş bir yardım yelpazesi vardır. İş beğenmemekten çok devlet sektöründe çalışmak isteyen insanımız çoktur. Özel sektör ile dönem dönem iş yeri ziyaretleri yapıyoruz. İş verenlerimiz de bize ziyaret ediyor. Her iki tarafta da sıkıntı var. İşte çalışmayan kişi özel sektörde şartların ağırlığından bahsediyor. İş veren ise kişinin işi doğru yapmamasından söz ediyor. Kanun çalışma saatleri de belirlemiş. Kimse 15 ya da 16 saat çalışamaz. O kadar saat çalışılan yerde de ben kişilerin bir fiil çalışabileceğini düşünmüyorum diye konuşmasına başlayrak konulşmasının devamında da, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan himayesinde 2017 yılı başından beri yürütülen Milli İstihdam Seferberliği kapsamında 2018 yılında daha büyük hedeflere ulaşmak için çok güçlü teşvikler hazırlanmıştır. Bu kapsamda 2 farklı teşvik 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmaktadır. Bunlardan ilki imalat ve bilişim sektörünün stratejik sektör olarak belirlendiği ‘Yeni Nesil Teşvik’ uygulamasına ait ikincil düzenlemeler 20 Haziran 2018 itibariyle Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni Nesil Teşvik kapsamında; 1 Ocak 2018 geçerli olmak üzere bir önceki yıl ortalama sigortalı sayısına ilave edilen her sigortalı için 12 ay süreyle vergi ve prim desteği sağlanacaktır. İmalat ve bilişim sektörüne ayrıcalık tanınarak asgari ücret üzerinden değil çalışanın aldığı 5 bin 412 TL brüt ücrete kadar azami 2 bin 151 TL prim ve vergi desteği vereceğiz. Buna göre ilave istihdam desteğinden yararlanacak bilişim sektörü işyerleri aşağıdaki gibidir; bilgisayar oyunlarının yayımlanması, diğer yazılım programlarının yayımlanması, kablolu telekomünikasyon faaliyetleri, kablosuz telekomünikasyon faaliyetleri, uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri, diğer telekomünikasyon faaliyetleri, bilgisayar programlama faaliyetleri, bilgisayar danışmanlık faaliyetleri, bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri, diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri, veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler, Web portalları, başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmetleri yer almaktadır. Bilişim ve imalat dışındaki diğer sektörlerde ise asgari ücret üzerinden 883 TL vergi ve prim desteği sağlanacaktır. 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanacak teşvikten yararlanma süresini kadınlar, gençler ve engelliler için 18 ay, diğer çalışanlar için 12 ay olarak düzenlenmiştir”dedi.

Düzenlenen toplantıda 2’nci teşvik uygulaması hakkında da bilgi veren Aşıcı, “İmalat sektöründe faaliyet gösteren küçük işletmelere yönelik olarak hayata geçirilecek ‘Bir Senden Bir Benden Teşvik’ uygulaması ile küçük işletmelere ilave istihdam sağlamaları şartıyla prim, vergi ve ücret desteği verilecektir. Bu kapsamda; imalat sektöründe 1-3 işçi çalıştıran ve ustalık belgesine sahip işverenlerimizin, 2018 yılında ilave olarak işe aldıkları işçilerin iki ayda bir ücret, prim ve vergileri devlet tarafından karşılanacaktır. İşe alınacak kişilerin 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük olması gerekmektedir. 31 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek teşvikten aynı işyeri en fazla 2 işçi için yararlanabilecektir. 1 sigortalı için aylık toplam (vergiler dahil) 2 milyon 486 bin lira 14 kuruş destek sağlanacaktır. ‘Önceliğimiz ve Hedefimiz İstihdam’ sloganıyla çıkılan bu yolda 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere hayata geçirilen yeni teşviklerimizin çalışma hayatımıza, istihdamımıza, milletimize ve ilimize hayırlar getirmesini diliyoruz”diye konuştu.

İşbaşı eğitim programları hakkında da açıklama yapan Aşıcı, “2018 yılında bilişim ve imalat sektörlerindeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarımızın süresi 6 ay olarak uygulanacaktır. 2018 yılında işbaşı eğitim programlarımıza katılan vatandaşlarımıza günlük 61.65 TL ödenecektir. Ay içerisinde 26 fiili gün programa katılan kişilere net bin 603 TL ödeme yapılacaktır. Öğrencilere 46.23 TL, işsizlik ödeneği almakta olanlara ise 30,82 TL cep harçlığı ödenecektir. Bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi geleceğin meslekleri olarak öngörülen mesleklerde 18-29 yaş aralığındaki katılımcılar için program süresi en fazla 9 ay olarak uygulanabilecektir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda katılımcı zaruri gideri günlük 75 TL olarak uygulanacaktır. Basın mesleklerinde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarımızın süresi 9 ay olarak uygulanacaktır.”

Zafer Şimşek

Basın toplantısına katılan ve 7143 Sayılı Yeni Yapılandırma Kanunu ve getirdikleri hakkında bilgi veren Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Zafer Şimşek de şunları söyledi:

“Yapılandırma kapsamında, 2018 Mart ayı ve öncesi dönemlere ait, 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarına ait; sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya işveren ya da üçüncü kişilerin sigortalılara yaptıkları haksız fiiller sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, BAĞ-KUR sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar giriyor. Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, asgari İşçilik değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan eksik işçilik tutarı, 31 Mart 2018 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin kesinleşmiş idari para cezasının yarısı silinerek, kalan yarısı ile beraber idari para cezası, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE ile güncellenerek yapılandırılacaktır. 31 Temmuz 2018 tarihine kadar müracaat etmeleri şartıyla köy ve mahalle muhtarları ile BAĞ-KUR sigortalılarının daha önceki kanunlara göre durdurulmuş sigortalılık süreleri ile ilgili prim borç asıllarının Yİ-ÜFE ile güncellenmiş halini 31 Ağustos 2018 tarihine kadar ödeyebileceklerdir. Rücu ’en tazminat alacakları ile yersiz ödenen aylık ve gelirler kanuni faiz yerine Yİ-ÜFE ile güncellenerek yapılandırılabilecektir. Emekli sigortalıların, esnaf veya şirket ortağı olarak faaliyet göstermelerinden doğan SGDP borçları silinecektir. Asılları ödenmiş alacakların, fer’ilerinin yüzde 40’ının ödenmesi halinde kalan yüzde 60’ı silinecektir. Kanun kapsamından çıkmış işyerleri için 31 Aralık 2015 ve öncesine ait prim borç aslı 100-TL ve altındaki tutarlar ile bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı ile prim aslı tahsil edilmiş ancak gecikme zam ve cezası tutarı 200-TL ve altındaki Kurum alacaklarının tahsilinden vazgeçilecektir” .

Borçların ödeme şekilleri hakkında da bilgi veren Şimşek, “Yapılandırmadan yararlanmak için; 31 Temmuz 2018 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve yapılandırılan tutarın peşin veya ilk taksit 2018/Ağustos ayında başlamak üzere, ikişer aylık dönemlerde en fazla 18 taksitte ödenmesi gerekmektedir. Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 10’nunun en son 31 Ağustos 2018 tarihinde peşin ödenmesi halinde, kalan Yİ-ÜFE tutarının (yüzde 90) silinecektir. Taksitli ödeme seçeneği tercih edenlerin, borçlarını 2 taksitte ödemeleri halinde, prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 50’sinin en son 31 Ekim 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde, kalan Yİ-ÜFE tutarı (yüzde 50) silinecektir. Son ödeme tarihinin tatile denk gelmesi halinde ödeme süresi ilk iş günü mesai sonunda bitecektir. Taksitle ödemeyi tercih edenler; 6, 9, 12, 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir. Taksitle ödemelerde; 6 eşit taksit için (yüzde 4,5), 9 eşit taksit için (yüzde 8,3), 12 eşit taksit için (yüzde 10,5), 18 eşit taksit için (yüzde 15) katsayısı uygulanacaktır. Peşin ödeme veya taksitler kredi kartıyla ödenebilecektir” diye konuştu.

Belediye ve bağlı kuruluşlarının yapılandırmada ödeme ile taksit seçenekleri hakkında da açıklama yapan Şimşek; “Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca yapılandırılan borçlar, aylık taksitler halinde azami 144 eşit taksitte ödenebilecektir. Bu taksitler genel bütçe paylarından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecektir. Ancak kesinti tutarı payların yüzde 50’sini geçemeyecektir. Taksitler genel bütçe paylarını aştığı takdirde eksik kalan tutarlar belediyelerce takip eden ay sonuna kadar vade farkı alınmaksızın ödenecektir. Belediye kesintilerinin Bakanlar Kurulu kararı ile durdurulması halinde aylık taksitlerin ödeme süreleri kesinti yapılmayan aylar için de durdurulacaktır. İl Özel İdareleri ve Spor Kulüplerinin Yapılandırmada Ödeme ile taksit seçenekleri ise, İl Özel İdareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami otuz altı (36) eşit taksitte (72 ay vade) ödenebilir. Bu takdirde yapılandırmaya esas tutarlara; 24 eşit taksit için (yüzde 19,4), 30 eşit taksit için (yüzde 23,8), 36 eşit taksit için (yüzde 31,8) oranında vade farkı/kat sayı uygulanacaktır”ifadelerini kullandı.

Eski yapılandırmalara ilişkin düzenlemeler hakkında da konuşan Şimşek, “6552, 6736, 7020 sayılı Kanunlara göre yapılandırılan ve yapılandırmaları devam eden alacaklar için, bazı istisnalar hariç bu yeni yapılandırma hükümlerinden yararlanılamayacaktır. 6552, 6736 ve 7020 sayılı yasalara göre, yapılandırmanın 2018 yılında en fazla iki taksite kadar ödememe durumu, bu yıl için kanunun yayımı tarihinden takvim yılı sonuna kadar yeniden başlatılacaktır. 6552, 6736 ve 7020 sayılı yasalara göre, bir takvim yılında iki veya daha az taksitin ödenmemesi halinde, ödenmeyen bu taksitler son taksiti izleyen aydan itibaren geç ödeme zammıyla birlikte ikişer aylık taksitlerle şeklinde ödenebilecektir. 6552, 6736 ve 7020 sayılı yasalara göre yapılandırılmış borçların kalan taksitlerinin peşin ödenmesi halinde taksit tutarına isabet eden Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90’ı, ikinci taksit ödeme süresinde ödenmesi halinde ise kalan taksitlere uygulanan Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50’si silinecektir. 6183 sayılı Kanun kapsamında tecil faizi ile taksitlendirilen alacaklardan, kalan taksit tutarları bu kanun hükümlerine göre yapılandırılabilecektir. Yapılandırma kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, kanunun yayımı tarihinden sonra gecikme zammı ve gecikme cezası uygulanmayacaktır. Yapılandırma için herhangi bir teminat istenmeyecektir. Yapılandırma kapsamında yapılacak ödemeler tutarında, tatbik edilen hacizler kaldırılacaktır. Tatbik edilen hacizlere konu mallar borçlunun talebi halinde satılabilecektir. Borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır. Taksitlendirmede ilk taksitin ödenmesi durumunda borcu yoktur yazısı alınabilecektir. Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma dışındaki borçlarının ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanabilecektir. Yapılandırmanın bozulması halinde yararlanılan teşvikler geriye yönelik iptal edilmeyecektir. İhale ve inşaat işyerleri için; tüm borçların tamamının ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir. Tüm borçları karşılayacak tutarda teminat verilmesi halinde, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir. Bu kanun hükümlerinden yararlanmak için borçluların dava açmamaları, açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir. Bu kanun kapsamında yapılandırılan alacaklar için, kanunun yayım tarihinden önce tahsil edilen alacakların ret veya iadesi yapılmayacaktır. Mücbir sebep hali ilan edilen bölgelerde, mücbir sebep süresine denk gelen taksitler, mücbir sebep halinin bittiği tarihten itibaren 6 ay içinde ödenebilecektir. Mücbir sebep hali ilan edilen bölgelerde, ilk iki taksiti ödeme zorunluluğu aranmayacaktır. Bakanlar Kurulu başvuru süreleri ile taksit ödeme sürelerini 1 aya kadar uzatabilecektir”dedi.

Yapılandırma kanunu ile gelen diğer düzenlemeler hakkında da vatandaşları da uyaran Şimşek, “Köy ve mahalle muhtarları ile BAĞ-KUR sigortalılarından 31 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ödememeleri veya ilgili Kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunmayan sigortalılık süreleri durdurulacaktır. Böylece prim borcu bulunmayan BAĞ-KUR sigortalıları sağlık yardımlarından yararlanabilecek aynı zamanda prim borcu nedeniyle emekli aylığı bağlanamayanlara da emekli aylığı bağlanabilecektir. 18-29 yaş aralığında olup 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren ilk defa işyeri açan gerçek kişilerin asgari ücret alt sınırı üzerinden hesaplanan 4-1/b kapsamındaki sigorta primleri, 1 yıl süreyle Hazinece karşılanacaktır. Adi ortaklık ile şahıs şirketlerinde sadece bir ortağa prim teşviki sağlanacaktır. Kurumdan aylık gelir alan emeklilere, ödemenin yapılacağı tarihte aylık veya gelir almak şartıyla, her Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda bin TL ikramiye ödenecektir. 4/b sigortalıları ile EK-5 ve EK-6 kapsamındaki sigortalılar, borçlarını yapılandırması ve ilk taksiti ödemeleri halinde sağlık yardımlarından yararlanabilecektir. Hiç gelir testi başvurusu bulunmayanların 30 Kasım 2018 tarihine kadar gelir testine başvurması halinde, GSS tescil kaydı gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenecektir. 2018/Nisan ayı ve öncesine ait GSS primlerinin 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı silinecektir. Primlerini kendileri ödeyen genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler GSS prim borçları olsa dahi 31 Aralık 2018 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir. İşverenler Prim ve ilgili borçları için E-bildirge kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla ilgili SGİM/SGM, primlerini kendi ödeyen sigortalılar (4/a) prim borçları için ilgili SGİM/SGM, BAĞ-KUR (4/b) sigortalıları prim borçları için herhangi SGİM/SGM, BAĞ-KUR (4/b) sigortalıları ihya borçları için sigortalı dosyalarının olduğu SGİM/SGM, Kamu İdareleri (4/c) Kesenek/Prim, Fiili ve İtibari Hizmet, Ek Karşılık, Kesenek Bilgi Sistemi’nden e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü-Primler Daire Başkanlığı’na; İdari Para Cezaları için ise Kesenek Bilgi Sisteminden e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu SGİM/SGM Müdürlüğü’ne 31 Temmuz 2018 tarihine kadar müracaat edilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Şimşek konuşmasının sonunda da“Yapılandırma için şu ana kadar kurumumuza 4B yani BAĞKUR’lu olarak müracaat eden toplam 2 bin 650 kişi, şu ana kadar işveren olarak 730 kişi kurumumuza başvurdu. Borcu yapılandırılan 4B yani BAĞKUR’lu sayısı da şu ana kadar bin 150 kişi, 4B yani BAĞKUR ihya için başvuran sayısı da 875 kişi oldu. Kastamonu’da borçların tahsilatı noktasından kurum olarak çok iyi seviyelerdeyiz. Kastamonu halkı borcuna sadık, çok büyük bir kısmı borcunu ödüyor” dedi ve yeni yapılandırma sloganlarının da “SGK’ya borcunuz mu var, fırsatı kaçırmayın, gelin yapılandıralım, 31 Temmuz son gün” olduğunu söyledi.

Cengiz MUHZİROĞLU