CHP: “Akıllı kent” uygulamaları öncelikli hedef olmalı”

CHP İl sözcüsü Özlem Eylem Kurt, Teknoloji Haftası dolayısıyla katkı anlamında sunmak istedikleri görüşler olduğunu belirttiği açıklamasında, Belediye yönetiminin de gündeminde olan “akıllı kent” uygulamalarının zorunluluk haline geldiğini, bu yüzden öncelikli hedef olması gerektiğini belirtti ve “Bu zorunluluk hem kent sakinlerine farklı çözümler sunarken hem de ilimizin bir adım ileri atmasına olanak sağlayacaktır” dedi.

CHP İl Sözcüsü Özlem Eylem Kurt, 21. yüzyılın ilk çeyreğini tamamlamaya yaklaştığımız bu yıllarda teknolojinin her gün değişim ve gelişimi sonucu belediyecilik hizmetlerinde de köklü değişimler yaşandığına dikkat çekti ve “Kastamonu ilimizi ele aldığımızda bu değişime ne kadar ayak uydurabildiği bir muamma olarak göze çarpmaktadır” dedi.

Dünyanın teknoloji konusunda her an kendisine yeni katma değerler yarattığını söyleyen Kurt, “Bu hizmetleri ilimizde henüz göremiyor olmaktan üzüntü duymaktayız” diye konuştu.

“Şehirlerin gelişimi ve hizmet kolaylığının sağlanması için en elzem konuların başında, sunulan hizmetlerin şehir sakinlerinin hayatına katkı sağlayıp, bu hayatı kolaylaştırıyor olması gerekiyor” diyen Özlem Eylem Kurt, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“İçerisinde bulunduğumuz teknoloji haftası dolayısıyla sunulabilecek katkılardan birkaçına değinmek istiyoruz. Öncelikli hedef, şehrimizin artık akıllı kent uygulamaları ile desteklenmesi zorunluluğudur. Bu zorunluluk hem kent sakinlerine farklı çözümler sunarken hem de ilimizin bir adım ileri atmasına olanak sağlayacaktır. Akıllı şehir konseptini kısaca anlatmak gerekirse; şehrin içerisinde bulunan akıllı cihazlardan elde edilen veriler ile şehirlerin yaşam kalitesinin yükseltilmesidir. Örnek verecek olursak; ücretsiz wi-fi alanları, akıllı park alanları, mobil bilet uygulamaları içeren toplu taşıma sistemleri, enerji verimliliği, akıllı bina ve trafik uygulamaları, akıllı güvenlik sistemleri, dijital kiosklar gibi birçok uygulanabilir alan ve yöntem bulunmaktadır. Bu sistemler gün geçtikçe yaygınlaşmakla birlikte şehir hayatına tasarruf ve kolaylıklar getirmektedir. Günümüzün Z Nesli dediğimiz yeni kuşağı teknoloji içerisinde doğmuş ve büyümektedirler. Zamanı yakalayamamış yapıların gün geçtikçe hantallaşması ve bahsettiğimiz nesil ile bir bağ kuramaması işlevselliğini azaltacaktır. Bu kapsamda akıllı şehir konseptlerinin en güzel örnekleri; İspanya’dan Barselona, Hollanda’dan Amsterdam, Avustralya’dan Adelaide gibi şehirlerdir. Bu şehirlerin incelenip, uygulanabilir yöntemlerinin ilimize uyarlanması ülkemiz için örnek şehir modeli oluşturmada bir fırsat olacaktır.”