CHP: “Çocuklarımıza yaşanabilir dünya bırakmak için mücadele edeceğiz”

CHP’de İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Vuslat Atak, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, “Çocuklara savaş, şiddet, gözyaşı ve ayrımcılıktan arındırılmış, eşit, adil, özgür ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için sonuna kadar mücadelemiz devam edecektir” dedi.

Vuslat Atak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“20 Kasım, 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ olarak kutlanmaktadır.

Özellikle savaş, yoksulluk ve sefaletin hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ‘Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi imzalamış ve o tarihten bugüne 20 Kasım ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ olarak ilan edilmiştir.Türkiye’nin de taraf olduğu Çocuk Haklarına Dair Sözleşme halen dünya genelinde en çok sayıda ülke tarafından kabul edilen insan hakları belgesi olma özelliği taşımaktadır.

Ancak Türkiye, çocuklar arasında yasalar önünde bile eşitliği sağlayamamış, çocuklara yönelik suçların artması, istismar, tutuklamalar ve hak ihlalleri ile 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü karşılamaktadır.

18 yıllık AKP iktidarının çocuk hakları karnesi kırıklarla doludur. Ülkemizde çocuğun üstün yararı ilkesi yeterince gözetilmemekte, suça sürüklenen çocuklar meselesi önemsenmemektedir. Çocuk gelinler, okul dışında kalan çocuklar meselesi halen ülkemizin gündeminde yer almaktadır. Hükümet her ne kadar 2018 yılını ‘Çocuk İşçiliği İle Mücadele Yılı’ ilan etse de çalışan/çalıştırılan çocuklar konusunda da başarısız olmuştur. Çocuk işçiliğinin kaynağı yoksulluktur.  Bataklık kurutulmadan, yoksulluğa çare bulunmadan çocuk işçiliğinin bitmeyeceği bilinmelidir.

Türkiye bu tablodan hızla çıkmalıdır. Bu tablodan çıkış ise aydınlık, ilerici, laik bir eğitim sistemi ve tüm bunları uygulayan politikalar ile mümkün olacaktır. Sosyal demokrat bir anlayışla, çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan gelişimlerini destekleyen güvenli ortamlar sağlamanın sorumluluğunun bilincinde; çocuklarımızın ulusal ve evrensel değerleri özümsemiş, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, gelecek kaygısı taşımayan aydın yurttaşlar olarak yetiştirilmelerini sağlamak en önemli görevlerimizdendir. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da her zaman vurguladığı gibi bizim dönemimizde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecektir. CHP iktidarında çocuklarımız özgürce hayal kurabilecektir. Çocuklara savaş, şiddet, gözyaşı ve ayrımcılıktan arındırılmış, eşit adil, özgür ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için sonuna kadar mücadelemiz devam edecektir.

Bu duygularla çocuk hakları ihlallerinin son bulduğu ve çocukların güvende ve özgürce yaşadığı bir düzen umuduyla tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları günü kutlu olsun.”