CHP İl’den MANİFESTO

“Kapsamlı değişim, yeni siyaset”

  • CHP Kastamonu İl Örgütü, siyaset gündemindeki olağanüstü kurultay süreciyle ilgili tavrını bu çağrıya “destek” verilmesi olarak belirlerken, Kurultay’ı iki isim arasındaki genel başkanlık yarışı olarak değil, toplumun ihtiyacı olan kapsamlı değişimin gerçekleştirileceği platform olarak gördüğünü dile getirdi.
  • İl Başkanı Hikmet Erbilgin imzasıyla dün yapılan ve CHP’nin gerçek ihtiyacı olduğu yolunda yoğunlaşan beklentilere tabandan yükselen ses olması anlamında önem ve içeriğiyle de bu beklentilerin sıralandığı bir manifesto olma özelliği taşıyan ses getirici nitelikteki açıklamada, mevcut yapı eleştirilirken şu ifadeler kullanıldı:
  • “24 Haziran seçim sonuçları CHP’de uzun döneme yayılmış siyasetsizliğin eseridir. Hal böyleyken Cumhuriyet Halk Partisi’nin mevcut yönetimi, bugünkü siyaset anlayışını sürdürmekte ısrarlıdır. Yeni bir siyasete olan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. Türkiye’nin önüne gerçekçi bir iktidar vizyonu koyabilecek birikimli, samimi kadrolar iş başına gelmelidir.
CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, kurultay için noterde imza verdi

CHP Kastamonu İl Örgütü, siyaset gündemindeki olağanüstü kurultay süreciyle ilgili tavrını bu çağrıya “destek” verilmesi olarak belirlerken, Kurultay’ı iki isim arasındaki  başkanlık yarışı olarak değil, toplumun ihtiyacı olan  kapsamlı değişimin gerçekleştirileceği platform olarak gördüğünü dile getirdi.

İl Başkanı Hikmet Erbilgin imzasıyla dün yapılan ve CHP’nin gerçek ihtiyacı olduğu yolunda yoğunlaşan beklentilere tabandan yükselen ses olması anlamında önem ve içeriğiyle de bu beklentilerin sıralandığı bir manifesto olma özelliği taşıyan ses getirici açıklama şöyle:

“Cumhuriyet Halk Partisi Kastamonu İl Başkanımızın çağrısıyla 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü İlçe Başkanları toplantısı gerçekleştirilmiş ve “Olağanüstü Kurultay” süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur.

20 ilçe başkanımızın katılımında gerçekleştirilen toplantıda; Kastamonu örgütü olarak olağanüstü kurultay çağrısına destek verilmesi kararlaştırılmış, söz konusu karar oybirliğiyle alınmıştır.

Adil ve güvenli koşullarda olmayacağı bilinerek girilen 24 Haziran seçimleri partimiz adına açık bir başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ekonomik ve siyasal krize, halkın meydanlardaki coşkulu dinamizmine rağmen AKP-MHP bloğu Cumhurbaşkanlığını kazanmanın yanı sıra Meclis’te çoğunluğu elde etmiş, rejim değişikliği gerçekleşmiştir. Türkiye’nin bu karşı devrimi aşmasına öncülük edebilecek yegane güç olan Partimizin, bu tarihi sorumluluğu yerine getirebilmesi için siyaset anlayışını devrimci biçimde değiştirmesi gerekmektedir. Bu değişim, partimizin siyasi-ideolojik çizgisinden, örgütlenme anlayışına, toplumla kurduğu ilişki biçiminden, muhalefet anlayışına kadar uzanan geniş bir alana müdahale edilmesini zorunlu kılmaktadır. 24 Haziran seçim sonuçları CHP’de uzun döneme yayılmış siyasetsizliğin eseridir. Hal böyleyken Cumhuriyet Halk Partisi’nin mevcut yönetimi, bugünkü siyaset anlayışını sürdürmekte ısrarlıdır. Yeni bir siyasete olan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. Bugünün olağanüstü koşulları, siyasi mücadeleyi toplumla buluşturacak, Meclisi de içeren ama mutlaka onun da dışına taşan bir siyaseti gerektirmektedir. Partimizin “sağdan oy alma” kaygısıyla içine düşürüldüğü siyasetsizlik ve ideolojik kafa karışıklığı acilen giderilmelidir. Bugün görevimiz, sloganlara hapsedilmemiş ve içeriğinden soyutlanmamış Atatürk devrimleriyle, evrensel sol değerleri günümüz için bütünleştiren yeni bir devrimci siyaseti var etmektir. Eşitliğe, özgürlüğe, laikliğe, barışa ve demokrasiye sahip çıkan, Türkiye’nin tüm temel sorunlarıyla yüzleşen ve çözümler üreten bir siyasi program oluşturulmalıdır. Parti içi iktidarı korumaya ve merkezileştirmeye odaklı dar kadrocu ve tasfiyeci anlayış terk edilmelidir. Saray rejimi karşısında, büyüyen toplumsal muhalefetin Cumhuriyet Halk Partisi öncülüğünde örgütlenmesi mümkün kılınmalıdır. Parti işleyişini demokratikleştirecek kurumsal ve örgütsel dönüşüm hemen başlatılmalıdır. Anayasamız olan Parti Tüzüğü, bu anlayışla değiştirilmelidir. Genel Merkezimiz seçim sonrası kapsamlı bir muhasebe yapmaya olanak verecek bir olağanüstü Kurultay toplanmasını, Yerel Seçimleri gerekçe göstererek reddetmiştir. Oysa biliyoruz ki; mevcut siyasi yöntemler ve yaklaşımla yerel seçimlerin başarısızlıkla sonuçlanması kaçınılmazdır. Bu nedenle; Yerel seçim adaylarının belirlenmesinde önseçim temel yöntem olarak benimsenmelidir. Sosyal demokrat belediyecilik programı katılımcı bir anlayışla bugünden oluşturulmalı ve kamuoyuna açıklanmalıdır. Seçim ve sandık güvenliği konusunda ortaya çıkan yetersizlik ve eksiklikler, profesyonel ve şeffaf bir yaklaşımla giderilmeli, toplumda bu konuda oluşan haklı kaygılar hızla ortadan kaldırılmalıdır. 24 Haziran Seçimleri sonrasında halkımız hak etmediği bir moral bozukluğuna itilmiştir. Partimize gönül veren geniş halk kesimlerinde mevcut yönetimin inandırıcılığını yitirdiği görülmektedir. Bu nedenle, Partimizi tekrar umut haline getirecek, Türkiye’yi içinde bulunduğu karanlıktan çıkaracak yeni bir yönetim iradesinin oluşmasına olanak sağlanmalıdır. Genel Merkezimizin bu olumsuzluklar karşısındaki kayıtsız duruşu, parti içinde de hoşnutsuzlukları artırmıştır. Faşizme karşı omuz omuza mücadele etmesi gerekenlerin karşı karşıya gelmesine, yoldaşlık hukukunun bozulmasına izin vermemiz mümkün değildir. Bütün bu tespitler ve seçim sonrasında ortaya çıkan durum, Partimizin vakit geçirmeden Olağanüstü Kurultaya gitmesinin zorunlu hale geldiğine işaret etmektedir. Olağanüstü kurultayla eş zamanlı olarak, gerekli kurumsal ve örgütsel değişimi gerçekleştirmemize imkan tanıyacak Tüzük Kurultayı ve partimizin siyasi hattını netleştirecek Program Kurultayı için de somut takvim açıklanmalıdır. Türkiye’nin önüne gerçekçi bir iktidar vizyonu koyabilecek birikimli, samimi kadrolar iş başına gelmelidir. Bu ilkeler ışığında, toplumun beklentisi haline gelen kapsamlı değişimi gerçekleştirmek üzere, Cumhuriyet Halk Partisi delegelerini olağanüstü kurultay için imza vermeye davet ediyoruz. Partinin ve ülkenin çıkışını evrensel sol değerlerde ve büyüyen toplumsal muhalefetle bütünleşmekte gören partimizin tüm bileşenlerini dayanışmaya çağırıyoruz. Gelecek için Biz olarak, bu tarihi sorumluluğu üstleneceğimizi ve üzerimize düşeni yapacağımızı kamuoyuna duyururuz.”