CHP’den Dereköy kararına tepki

  • CHP’li Belediye Meclisi üyeleri Karakaş ve Ergülenoğlu, “Mera kapsamındaki alan yapılaşmaya açılıyor. Biz CHP olarak buna red oyu verdik ve takipçisi olacağız.”

 

 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kastamonu Belediye Meclisi Üyeleri Av.Sibel Karakaş ile Av.Özgür Ergülenoğlu, mera kapsamında bulunan Dereköy’deki bir taşınmazın yapılaşmaya açılmasına tepki gösterdi.

Karakaş ve Ergülenoğlu’nun imzasını taşıyan açıklama şöyle:

“Kastamonu Belediye Meclisi’nin oyçokluğu ile alınan 08.11.2019 gün, 34 sayılı kararı gereğince, mera kapsamında bulunan Dereköy 161 ada, 32 parsel no’lu taşınmaz, ‘Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi’ hakkındaki kanun kapsamında yapılaşmaya açılmaktadır. İlimiz Merkez İlçesi, Dereköy 161 ada, 32 parsel no’lu taşınmaz Mera Kanunu kapsamında kalan yerlerdendir. Mera Kanunu’nun 14. maddesi gereğince, tahsis amacı değişikliği isteminde bulunulmuştur. Anılan taşınmazın 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Rezerv Alan olarak kullanılmasına yönelik, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak, konut amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanmasına yönelik oyçokluğu ile alınan meclis kararında, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak red oyu kullanılmıştır. Anayasa’nın: Hayvancılık ve Bu Üretim Dallarında Çalışanların Korunması başlıklı 45. maddesinde; Devlet, tarım arazileri ile çayır ve mera alanlarının amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır, hükmü yer almaktadır. Meralar, kamu ortak malıdır. Kadimden beri gelen kullanım amacı, hayvanların otlatılması, otundan yararlanılmasıyla sınırlı olup, hayvancılık üzerinde yaratacağı olumsuz sonuçlar nedeniyle, geçici olsa dahi, yerleşim amaçlı kullanılmasına imkan sağlamamaktadır. Kamu ortak malı olan meraların amacı dışında kullanılması, yasa değişikliği ile, kentsel dönüşüm alanı olarak imara açılması, ilerleyen süreç açısından sakıncalar içermektedir. İlimizin geçim kaynağı, özellikle kırsal kesimde tarım, orman ve hayvancılıktır. Meraların kentsel dönüşüm amaçlı dahi olsa, imara açılması, hayvancılığın gelişimi ve geleceği açısından sakıncalar içermekte, yeşil alanların betonlaşmasına neden olmaktadır. Kastamonu Belediye sınırları içerisinde, kentsel dönüşüm amaçlı kullanılabilecek, imar düzenlemesi yapılmış alternatif alanlar bulunmaktadır. Bu nedenlerle kamuya ait ortak malların, amacı dışında kullanılmasının karşısında olduğumuzu ve bu konudaki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”