CHP’den toplu taşıma çıkışı: “Belediye alternatif çözüm üretmeli”

CHP Merkez İlçe Başkanı Uğur Alemdar, toplu taşıma ücretlerine zam yapılmasının ardından yaptığı açıklamada, Belediye’nin alternatif çözüm üretmemesini eleştirdi.

Toplu taşımanın Kastamonu’da her geçen gün halkın aleyhine geliştiğini söyleyen Uğur Alemdar, elektronik sisteme geçilmemesinin düşündürücü olduğunu belirtti ve “Belediye alternatif ulaşım araçları devreye sokabilir. Başka firmalar da dahil edilerek rekabet ortamı oluşturulabilir. Dolmuş minibüs konusu gündeme getirilebilir” dedi.

Alemdar ayrıca alınan zam kararının geri çekilerek, Kastamonu halkını rahatlatacak alternatif toplu taşıma araçlarının devreye sokulmasını da talep etti.

 

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Uğur Alemdar, Kastamonu Belediye Meclisi’nin oyçokluğu ile toplu taşıma ücretlerine yaptığı 25 kuruşluk zammın ardından dün bir basın açıklamasında bulundu.

Belediye’nin toplu taşıma noktasında alternatif çözümler üretmesi gerektiğini ifade eden Uğur Alemdar, “Neredeyse çeyrek yüzyıldır Kastamonu Belediyesi, il içinde toplu taşımaya alternatif oluşturmadığı için yıllar geçtikçe halkın aleyhine oluşan durumlar sıklıkla gelişmeye başlamıştır” dedi.

Kastamonu Belediye Meclisi’nin almış olduğu kararla toplu taşımaya zam yapıldığını söyleyen Uğur Alemdar, “Bu konu üzerinde zam kararından önce söylenmesi gereken çok söz var. Öncelikle şunu ifade edelim. Akaryakıt başta olmak üzere girdilere yapılan zamlardan dolayı toplu taşımaya zam yapılması sadece bu açıdan bakıldığında normal karşılanabilir. Ancak belediye yapması gerekenleri yapar, oluşturması gereken alternatifleri oluşturur ve sonuç yine toplu taşımaya zam yapma noktasına sizi götürürse o zaman zam konusu gündeme alınabilir. Bu zam kararı alınmadan önce Belediye her zaman olduğu gibi ne alternatif oluşturmuş ya da oluşturmak için bir öneri sunmuş ne de bu konunun çözümü için bir önerisi olmuştur. Her zaman olduğu gibi en kolay yol seçilmiş ve toplu taşımaya zam yapılmıştır” diye konuştu.

Belediyenin alternatif ulaşım metotlarını devreye almaması nedeniyle Kastamonu’da toplu taşımanın tekelleşmek zorunda kaldığını da söyleyen Uğur Alemdar, “Bu durum bir avuç insanı memnun ederken, 120 bin nüfuslu Kastamonu’da yaşayan öğrencisi, işçisi, memuru ve emekli vatandaşı ile bir kenti etkilemektedir. Bu tekelleşmenin neticesinde hizmet kalitesinde ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştır. 65 yaş üstü yaşlıların duraklardan alınmaması gibi. Engelli vatandaşlarımız duraklarda tek olarak kaldıklarında otobüslerin şerit değiştirip onları görmemezlikten gelmesi gibi. Bir çok sıkıntı her gün şehrimizde yaşanılan olağan bir durum haline gelmiştir.  Kastamonu’ya alternatif bir ulaşım gereklidir. Kastamonu Belediyesi’nin özelleştirerek bir kooperatif aracılığı ile yürüttüğü toplu taşıma için başka alternatifler yaşamsal bir ekonomik zorunluluk haline gelmiştir. Bu zamana kadar başka bir alternatif düşünülmemiştir. Tek elden yürütülen bütün hizmetlerde tekelleşmenin önüne geçemezsiniz. Oysa belediye başkanlığının rekabet ortamı yaratmak gibi bir çalışmasının olmaması çok düşündürücüdür” dedi.

“ELEKTRONİK SİSTEME GEÇİLMEMESİ DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR”

Uğur Alemdar, basın açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bir başka açıdan baktığımızda; 2019 yılının sonuna gelmiş olmamıza rağmen halen toplu taşıma araçları elektronik sisteme geçirilmemiştir. Elektronik sistemin olmaması en yakına giden ile en uzağa gideni aynı ücret ödemek zorunda bırakmaktadır. Bu adil olmayan bir uygulamadır. Her şeyin elektronikleştiği bir ortamda Kastamonu’da toplu taşımanın halen elektronik sisteme geçmemesi düşündürücüdür. Üstelik 5393 sayılı Belediye kanunu kapsamında toplu taşıma ruhsatı verilen ya da kiralayanların bu hizmeti elektronik sistemde ücretlendirmeleri halinde 3065 sayılı kanunun 38. Maddesine göre vergilendirmeleri yüzde 18 yerine yüzde 1,5 olarak yapılacağı belirtilmektedir. Belediyenin toplu taşımayı yapan firma ile elektronik sisteme geçişini sağlayarak yapılacak vergilendirmeden yüzde 16,5’luk bir indirim sağlanarak yapılacak zamdan vazgeçilmesi yolu seçilebilirdi. Toplu taşımada elektronik sisteme geçilmesi aynı zamanda belediye başkanlığını kazanan partinin de seçim vaadidir. Bu şekilde şehrimize söz verdikleri vaatlerini de yerine getirmiş olurlardı. Elektronik sisteme geçilmemesi 100-150 kişilik küçük bir grubu memnun ederken, koskoca bir ilin bütün halkını etkileyecek ve ekonomik olarak zora sokacak bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Belediye Başkanlığının bu zam kararını vermeden önce 100- 150 kişiden daha çok toplumun kazanımlarını göz önüne almak zorunda olduğunu bilmesi gerekir.”

“BELEDİYE ALTERNATİF ULAŞIM SİSTEMİ OLUŞTURABİLİR”

“Belediye başkanlığı bir kamu kuruluşu olarak kâr amacı gütmeden toplu taşımayı kendisinin üstleneceği bir alternatif ulaşım sistemi oluşturulabilir. Belli sayıda araç ile Kastamonu’nun her tarafına ulaşacak bir ring ağı kurulabilir. Bu belediyenin acilen düşünmesi ve uygulamaya koyması gereken çok önemli bir alternatif çözüm yoludur.”

“REKABET ORTAMI YARATILABİLİR”

“Kastamonu’da toplu taşıma için başka firmalar ile anlaşma yapılarak rekabet ortamı oluşturabilir ve bu rekabet ortamında halkımızın daha sağlıklı ve daha ucuz ulaşım olanağına kavuşması sağlanabilir”

DOLMUŞ MİNİBÜS ÖNERİSİ

“Birçok ilde denenen ve kent ulaşımına ciddi katkı sağlayan ve insanları gidecekleri yerlere daha hızla ulaştıran dolmuş minibüsler devreye sokulabilir”

“EĞİTİME GİDEN YOLLAR ÜCRETLİ”

“T.C Anayasası’na göre eğitim ücretsizdir. Ancak Kastamonu gibi küçücük bir ilde dahi zamdan önce 1.75 TL, zamdan sonra 2.00 TL öğrencilerimizden ücret alınmaktadır. Bunun anlamı şudur. Eğitim ücretsiz ama eğitime giden yollar ücretlidir. Belediye gibi kamu yararı güden kamu kuruluşlarının yapacakları zamdan önce toplumun sosyolojik yapısını ve ekonomik yapısını gözden geçirmesi sosyal bir gerekliliktir.”

“ZAM KARARI GERİ ÇEKİLMELİ, ALTERNATİF ARAÇLAR DEVREYE SOKULMALI”

“Alınan zam kararı geri çekilerek bunun yerine Kastamonu halkını rahatlatacak alternatif toplu taşıma araçlarının devreye sokulması bizim talebimizdir. Bu talebimizde haklı olduğumuz yukarıda ortaya koyduğumuz gerekçelerle ortadadır. Alınan bu kararın tekrar gözden geçirilmesini bekliyoruz. Bu konuda gerek parti olarak ve gerekse Belediye meclisinde bulunan üyelerimiz vasıtasıyla gerekli girişimlerde bulunmaya ve çözüm yolları sunmaya devam edeceğiz.”