Çorum’dan eksiğimiz “strateji”

MUSTAFA AFACAN

Kastamonu’nun bugüne kadar aklının köşesinden geçirmediği “İl Strateji Gelişim Planı” çalışmasını kapı komşumuz Çorum seneler önce yaptı, “2018-2023” hattı çizildi, ilin bir nevi “ekonomik kalkınma ve soysal gelişme anayasası”, üzerinde yürüyor…
Kastamonu ise rüzgara göre yön tespitine talim.

“Çorum İl Gelişim Planı 2018-2023” dosyasını okudum…
Kendi ilimizin olmayınca, el alemin kalkınma hikayelerine merak sarmak kaçınılmaz, kapı komşusu iki ilin kalkınma anlayışı arasında “ovalar, yaylalar, platolar” yeminle.

Çorum’da dönemin kamu ve sivil yetkilileri tarafından hazırlanmış…
Kastamonu’ya “örnek”.

Vali Necmettin Kılıç…

“Ülkemizde, Devlet Planlama Teşkilatı öncülüğünde yapılan bir dizi çalışmayla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla stratejik planlama yasal bir temele kavuşmuş, belirli kamu kurumları için zorunlu hale getirilmiş, stratejik planlama ve performans esaslı bütçelemeye yönelik çalışmalar devam etmektedir. Gelinen noktada, ulusal düzeydeki bu çalışmayı bir adım öteye taşıyarak il düzeyinde stratejik planlama yapılması ihtiyaç halini almıştır. Bu itibarla, 65.Hükümet Programı, 10 Kalkınma Planı, 24 Öncelikli Dönüşüm Programı ve diğer ulusal-bölgesel planlar ışığında, katılımcı bir anlayış içerisinde ‘Çorum İl Stratejik Gelişim Planı 2018-2023’ hazırlanmıştır.”

Dönemin valisi planın “yasal” dayanağını çiziyor…
Çorum’daki “katılımcı anlayış” takdire şayan.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan…

“Bu çalışma; Çorum ilinin, günümüz teknolojisi ve ekonomik gelişmelerine uyumlu bir şekilde, kamu hizmetlerinden de yararlanarak, sahip olduğu yüksek potansiyelini kullanıp, 2023 hedefleri doğrultusunda bulunduğu seviyeden daha ileriye gitmesi amacıyla yapılmıştır. Çorum Valisi Sayın Necmeddin Kılıç’ın önderliğinde, Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Hitit Üniversitesi işbirliği ile başlatılan çalışmanın ilk aşamasında Hitit Üniversitesi’nden 11 akademisyenin danışmanlıkları ile Çorum Valiliğine bağlı 25 İl Müdürlüğü’nün ayrı ayrı ‘Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2018-2023’ hazırlanmıştır… Çalışmanın ikinci aşamasında ise Alt yapı ve Ulaştırma, Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri, Eğitim, İstihdam, Kültür ve Turizm, Sağlık, Sanayi ve Ticaret, Tarım ve Kırsal Kalkınma başlıkları altında, Çorum’da farklılık yaratacak projeleri ve eylemleri içeren ‘Çorum İl Stratejik Gelişim Planı 2018-2023’ hazırlanmıştır.”

Dışarıdan bakınca bir “kitap”…
İçinde her konu başlığı için ayrı strateji “kitapçıkları”.

“Sağlık” misal…

“23 tane hedef belirlenmiştir. Bu hedeflere ulaşmak için ise 5 yıla yayılan 225 eylem ve bu eylemleri gerçekleştirmek için tahmini bütçeler hazırlanmıştır. Bu çalışma Çorum İl sağlık Müdürlüğü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2023) olarak kitapçık halinde basılmıştır. Belirlenen bu eylemler paydaşlarla birlikte tekrar değerlendirilmiş ve ilimizin gelişmesine katkı sağlayacağı düşünülen 7 eylem, gerekçeleri ile birlikte sunulmuştur. Bu eylemler; a- Simülasyon Merkezi Kurulması b- Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin Açılması c- Robotik Yürüme Cihaz Alımı ve Hizmet Sunumu d- Mobil KETEM Oluşturulması e- Meslek Hastalıkları Polikliniği Oluşturulması f- Kornea Bankacılığı Kurulması g- Kronik Hastalıkların Yönetimi İçin Sağlık Okuryazarlığı ve Hasta Okulu Açılması.”

Kastamonu’nun “strateji” planı olur mu?…
Olmadığında memleketin seyri ortada.

 

 MUSTAFA AFACAN