Defneyi dövize çevirecek proje

Kastamonu Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından ormancılık ve tabiat turizmi sahasında ihtisas üniversitesi olarak seçilmesinin ardından, bu misyonu yerine getirme adına paydaşları ile birlikte yürüteceği projeler için kolları sıvadı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile odun ve odun dışı orman ürünlerinin ekonomiye kazandırılması konusunda proje çalışmalarına geçildi. Bunlardan birisi de, Türkiye’nin en büyük ihracatçısı olduğu defnenin il ekonomisine kazandırılması projesi…

Kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin uygulamalı bir modelinin gerçekleşeceği proje ile bölgeekonomisine önemli gelir sağlanması, AR-GE çalışmalarının yapılması ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesi hedefleniyor.

Başlatılan çalışmalara Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal büyük destek veriyor.

İlk uygulama Cide’de

Cide Orman İşletme Müdürlüğü Okçular Şefliği’nde; Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörü ve Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Talip Çeter, Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvar Müdürü Doç. Dr. Mahmut Gür, Orman Fakültesi Silvikültür Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Topaçoğlu, Kastamonu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Er, Cide Orman İşletme Müdürü Erhan Korkmaz, İşletme Müdür Yardımcısı, Orman İşletme Şefleri ve üretici köylülerle birlikte defne rehabilitasyon çalışmaları yapılacak yerlerde inceleme ve değerlendirme çalışması yapıldı.

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği

Hayata geçirilecek proje ile bir taraftan yöre halkına Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bilinçlendirme ve en iyi uygulama örnekleri hakkında eğitimler verilecek, diğer taraftan, Kastamonu Üniversitesi tarafından zamana bağlı olarak yaprak içeriğinin kimyasal analizleri laboratuvar ortamında belirlenecek ve nihai ürün noktasında çeşitliliğinin artırılması konusunda Ar-Ge çalışmaları yapılacak.

Ayrıca defne sahasının rehabilite edilmesi için teknik uygulamalar konusunda akademik destek verilecek, en yüksek servetin ve en kaliteli defne yaprağının elde edildiği yıllar tespit edilecek.

Kapısuyu, Yenice ve Hacı Ahmet Köyü civarları olarak belirlenen750 hektar büyüklüğündeki sahada rehabilite çalışmasının 3 yıl içerisinde tamamlanması ve üretime geçilmesi planlanıyor.

Sahanın tamamında yıllık 10 bin ton defne yaprağı üretimi hedefleniyor. Söz konusu pilot sahada yerel halktan en az 70 kişinin çalışması planlanırken, defnenin işlenmesi ve nihai ürüne dönüştürülmesinde yatırımcıların ürüne olan talep dikkate alındığında bölgesel anlamda ekonomiye büyük katma değer sağlayacağı hesaplanıyor.

Gerçekleştirilecek çalışma, stratejik türlerden olandefne yaprağının dünyadaki en büyük ihracatçısı olan ülkemizin bu çalışma ile konumunun daha da güçlenmesini sağlayacağı gibi bölgedeki diğer defne sahalarının da ekonomiye kazandırılması bakımından model teşkil edecek.

Sırada İnebolu ve Bozkurt var

Cide Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan 3 bin 500 hektar defne sahası ile İnebolu ve Bozkurt’ta da benzer çalışmaların zamanla yapılması planlanıyor. Bu çalışma ile bir taraftan değerli bir tür olan defnenin ekonomiye kazandırılması sağlanırken diğer taraftan bölge insanı bu konuda eğitilecek ve gelir seviyesinde artış sağlanacak. AR-GE çalışmaları ile de defne yaprağını işleyecek tesislerde ürün daha katma değerli hale gelecek. Defnenin ekonomiye kazandırılması çalışması kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin bölgesel kalkınma açısından uygulamalı bir örneği olacak.