Devrekani Yerel Eylem Grubu yola çıktı

12 ilde uygulanan IPARD II Programı kapsamında yürütülen “Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması- LEADER Yaklaşımı”  kapsamında kurulan Devrekani Yerel Eylem Grubu Derneği’nin yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı

Dernek Başkanlığına getirilen Gül Banu Çiçek Bideci, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte yerelin kaynaklarını, güçlü ve zayıf yönlerini, değerlerini, potansiyelini sahada gerçekleştirecekleri ar-ge çalışmaları ile belirleyeceklerini belirtti ve “ Bu doğrultuda yöreye uygun strateji planları geliştireceğiz. Devrekanimizin yerelde kalkınması ve hak ettiği değere ulaşması için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

 

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Türkiye’de Kastamonu’nun da içinde yer aldığı 12 ilde uygulanan IPARD II Programı kapsamında, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu işbirliği ile yürütülen, “Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması- LEADER Yaklaşımı” tedbiri kapsamında 11 Ekim 2019 tarihinde resmi kuruluşu gerçekleştirilen Devrekani Yerel Eylem Grubu Derneği ilk yönetim kurulu toplantısını Devrekani Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü toplantı salonunda yaptı.

Devrekani Yerel Eylem Grubu Derneği’nin geçici yönetim kurulunu oluşturan kurucu üyelere görevlendirmelerin yapıldığı toplantıda,Gül Banu Çiçek Bideciyönetim kurulu başkanı,Neslihan Kayabaşkan yardımcısı,Gülcan Daldabansayman ve Orhan İshakbeyoğlu,EnginAltıkulaç,Can Doğan Vurdu ve Özcan Gazioğlu da üye olarak belirlendi.

Devrekani Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Gül Banu Çiçek Bideciyaptığı açıklamada şunları söyledi:

“ Yerel Eylem Grubu Derneği; kaymakamlık, belediye ve ilgili diğer kamu kurumları ile birlikte, girişimciler, çiftçiler, kooperatifler, birlikler, sivil toplum kuruluşlarından oluşturulan kamu-özel ortaklığı işbirliğiyle yerelin kaynaklarını, güçlü ve zayıf yönlerini, değerlerini, potansiyelini sahada gerçekleştireceğimiz ar-ge çalışmaları ile belirleyecek. Bu doğrultuda yöreye uygun strateji planları geliştireceğiz. Bu stratejik plan içeriğinde ilçemizin tarım, turizm, kültürel miras, hizmetler sektörü ve sosyal konular gibi kırsal yaşamın bütün bileşenlerini birbirine bağlayarak yerel ekonomiyi geliştirmek ve iş imkanlarını arttırmak için projeler geliştireceğiz. Kırsal toplulukların kapasitelerinin geliştirilmesiyle, kırsal alanların sosyal, ekonomik ve çevresel olarak iyileştirilmesine destek olmaya çalışacağız, yerelde henüz kullanılmayan yerel kaynak ve potansiyelden yararlanılarak yeni gelir kaynakları yaratmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek için seferber olacağız, kırsalda yaşayanların yerel kalkınma süreçlerine gerçek anlamda katılımlarını desteklemek ve kırsal toplulukların daha büyük topluluklarla entegrasyonunu kolaylaştırmak için proje danışmanımız Ünal Veyisoğlu başta olmak üzere yerel eylem grubumuz ve paydaşlarımızla birlikte süreci kaliteli bir şekilde yürüterek,Devrekanimizin yerelde kalkınması ve hakettiği değere ulaşması için var gücümüzle çalışacağız.”