Dolmuşa 25 kuruş zam

Kastamonu Belediye Meclisi’nin önceki günkü oturumunda şehir içi toplu taşıma ücretlerinde güncellemeye gidildi. Meclis’te alınan karara göre şehir içi dolmuşlarda öğrenci fiyatı 1,75 TL’den 2 TL’ye, tam yolcu fiyatı ise 2,25 TL’den 2,5 TL’ye çıkarıldı.

En son 1 Şubat 2018 tarihinde zamlanan dolmuş ücretlerinde yeni tarife 16 Eylül itibariyle geçerli olacak. CHP grubu zam kararına kartlı sisteme geçilmesi gerektiğini dile getirerek ret oyu verdi.

Oy çokluğu ile alınan kararla ilgili ret oyu kullanan CHP grubundan Meclis üyesi Sibel Karakaş, şunları söyledi:

“6 Şubat 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararının ekli kararında Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında belediyeler tarafından ruhsat verilen toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu taşıma hizmetlerini hizmet satın alma yollarıyla yerine getirmesi halinde bu hizmeti sunan ve gelirlerinin tamamını elektronik ücret vasıtasıyla tahsil eden otobüs işletmelerinin bedellerinin otobüs işletmeleriyle doğrudan veya dolaylı olarak sermayelerinin yüzde 51’i veya daha fazlası belediyelere ait şirketler hariç münhasıran il sınırları içinde otobüs ve sürücü dahil en az 8 oturma yeri olanlar, yapmış oldukları toplu taşıma faaliyetlerine ilişkin 3065 sayılı kanunun 38.maddesinde yer alan vergilendirme usulüne göre hasılatta uygulayacakları vergi oranı yüzde 1,5 olarak belirlenmiştir. Gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama vasıtasıyla tahsil eden otobüs işletmelerinin vergi oranının yüzde 1,5 olarak uygulanmaktadır. Bu nedenle Kastamonu Özel Halk Otobüsleri tarafından rekabet ortamı olmaksızın yapılan toplu taşıma hizmetlerinde kartlı sisteme geçilerek yüzde 1,5 oranındaki vergi indiriminden yararlanılmasını ve uygulama dikkate alınarak toplu taşıma ücretlerinin belirlenmesini istiyoruz. Mevcut ücretlerin, akaryakıt, yedek parça vb yapılan zamları zarar edilmeksizin karşılar miktarda olduğu düşüncesiyle toplu taşıma ücretlerinin artırılması teklifine Cumhuriyet Halk Partisi grubu ret kararı veriyor”.