Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları listesinde iki KÜ’lü akademisyen

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çetin ile Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim üyesi Arş. Gör. Dr. Melike Kaplan Yalçın, Stanford Üniversitesi koordinasyonu ile yaklaşık 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütülen araştırmada “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda’dan bilim insanlarının oluşturduğu bir ekip tarafından Bilimsel makalelerin, atıf oranlarının, yazar sırası ve sayısı gibi kriterlerin, kompozit indikatör bilimsel etki endeksi kullanılarak değerlendirmeye alındığı araştırmanın sonuçları PLOS Biology Dergisi’nde yayımlandı ve Mendeley internet sitesinde açıklandı

Yayımlanan sonuçlara göre Doç. Dr. Mehmet Çetin, çevre ve mimari dalında 66925 bilim insanı arasında 44. sırada, Arş. Gör. Dr. Melike Kaplan Yalçın fizik ve astronomi dalında 870. sırada yer aldı.