Eğitim Sen’den ek ders ücret kaybı davası

Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredat kapsamında uzaktan ve yüz yüze eğitim faaliyetleri için yapılacak ek ders ücreti ödemelerine ilişkin yazısının ücret kaybına yol açacağını belirterek, Danıştay’a yürütmeyi durdurma ve bu yazının iptali için dava açtıklarını duyurdu.

Eğitim Sen’den konuyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 23.09.2020 gün ve 13365395 sayılı yazısında 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren müfredat kapsamında uzaktan ve/veya yüz yüze eğitim faaliyetleri için yapılacak ek ders ücreti ödemelerine ilişkin açıklamalar içermekte ve bu tarihten itibaren ödenecek ek ders ödemeler için bu açıklamalara uyulması istenmektedir. Bu yazının iptali ve yürütmesini durdurulması istemiyle Danıştay’a dava açtık. Çünkü bu yazıda 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren de öğretmenler idari izinli sayılarak ek ders ücretleri alması gerekirken idari izinli sayılmamaları toplu sözleşme hükümlerine, hukuk güvenliği ilkesine aykırıdır. Aynı şekilde bu yazıda Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici  ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu kararının “Ek ders görevi” başlıklı 6.maddesinin 4.fıkrasında atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden kendilerine bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilenlerin planlama ve bakım görevinden kaynaklı ek ders ücretlerinin düzenlenmemiş olmaması nedeniyle dava açtık.

Aynı şekilde bu yazıyla getirilen uzaktan eğitim yoluyla yapılacak eğitim programı kapsamında eğitim kurumu müdürlüklerince kendilerine ders görevi verilen öğretmenlerden bu kapsamda fiilen ders görevi okutanların aylık karşılığı okutmakla yükümlü oldukları ders saatini doldurmaları koşulu mevzuata aykırı olduğundan dava açtık. Aynı şekilde bu yazıda “Bu çerçevede” diye başlayan 10. paragrafın 3.maddesinde yer alan rutin müfredat kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri okutulan derslerin öncelikle aylık karşılığında değerlendirilmesi gerektiği hükmü mevzuata aykırı olduğundan dava açtık.  Aynı şekilde bu yazıda  “Bu çerçevede” diye başlayan 10. paragrafın 7.maddesinde yer alan rehberlik öğretmenlerinin eğitim kurumlarının görevlerinin başında bulunmaları ve fiilen yerine getirdikleri görevler karşılığında anılan kararın 10.maddesindeki kendileri öngörülen ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği hükmü rehber öğretmenlerin çevrimiçi çalışmalarından göz ardı ettiğinden  ve uzaktan ve dönüşümlü çalışan rehber öğretmenler dikkate alınmadığından dava açtık.  Yine bu yazıda “Bu çerçevede” diye başlayan 10. paragrafın 9.maddesinde yer alan aynı ders saatinde birden fazla birden fazla sınıf/şube öğrencilerine verilen derslerin bir ders saati olarak dikkate alınacağı hükmü öğretmenin fiziksel, ruhsal ve akademik olarak kapasitesinin çok üzerinde bir öğrenci grubuna canlı ders yaptığı halde tek ders ücreti almasına yol açtığından dava açtık”