Eğitim!

mafacan

Türk Eğitim Derneği’nin (TED) düşünce kuruluşu TEDMEM “2016 Eğitim Değerlendirme Raporu”nu açıkladı…

Eğitimle ilgili kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere, eğitimin değerine ve gereğine inanan herkesin bu raporu incelemesini öneriyorum.

Türkiye’nin 25-64 Yaş Aralığındaki Yetişkinlerin Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı (2015)” oldukça ilginç verileri içeriyor…

25-64 yaş aralığındaki nüfusumuzun yüzde 5’i ilkokul mezunu bile değil. Bu oran OECD ülkelerinde yüzde 2’ye kadar düşmüş durumda.

İlkokul mezunu oranımız yüzde 45…

25-64 yaş nüfusumuzun yarısı ilkokul mezunu diğer bir deyişle, her iki vatandaşımızdan biri ilkokul mezunu ya da. OECD ülkelerinde ilkokul mezunu oranı söz konusu yaş aralığında yüzde 7’ye kadar düşmüş durumda. OECD ülkelerinin bu alanda 6.5 kat gerisindeyiz.

Ortaokul mezunumuz yüzde 13…

Lise mezunumuz yüzde 19.

Üniversite mezunumuz yüzde 16…

Yüksek Lisans yüzde 2.

Liseye ulaşamamış nüfusumuz yüzde 63…

Bu oran OECD ülkelerinde yüzde 24.

Üniversite ve üzeri diploması olan vatandaşlarımızın oranı yüzde 18…

OECD’de bu oran yüzde 35; iki katımız.

2014 verilerine göre ülkemizde okul çağındaki nüfusun en az yüzde 90’ının okulda aldığı ortalama eğitim 10 yıl, OECD ortalaması ise 14 yıl…

Ülkemizde okul çağındaki nüfusun en az yüzde 90’ı ortalama olarak 6 yaşında örgün eğitime başlayıp 15 yaşına kadar okulda kalmakta, OECD’de ise okul çağındaki nüfusun en az yüzde 90’ı 4 yaşında okula başlayıp 17 yaşına kadar okulda kalıyor.

Okul öncesi eğitime katılım…

Ülkemizde 3 yaşındaki çocukların 2014 yılı verilerine göre okul öncesi eğitime katılımları yüzde 8, OECD ortalaması ise yüzde 71. 4 yaş çocuklarımızın katılımı yüzde 32, OECD ortalaması yüzde 86.

5 yaşın katılımı yüzde 71, OECD ortalaması yüzde 95.

Devletimizin eğitime ayırdığı bütçe yıllar içinde gözlenen bir artışa sahip olmasına rağmen, 2013 verilerine göre, ilköğretimden yüksek öğretime kadar, temel eğitim hizmetleri, yan hizmetler ve AR-GE dahil olmak üzere öğrenci başına düşen bütçe 4 bin 482 dolar…

OECD ortalaması ise 10 bin 493 dolar.

16-65 yaş arası yetişkinlerin sözel ve sayısal beceri ortalamalarına ve teknoloji yoğun ortamda problem çözme becerilerine baktığımızda…

Ülkemizin sözel ortalama puanı 227, OECD ortalaması 268. Sayısal ortalama puanımız 219, OECD ortalama puanı 263. Teknoloji yoğun ortamda problem çözme beceri ortalama puanımız 8, OECD ortalaması 31.

Rapora ilişkin medyaya yansıyan değerlendirmelere göre, ülkemizdeki üniversite mezunu yetişkinlerin sözel beceri puanı ortalaması Japonya’da lise mezunu bile olmayan yetişkinlerinkinden daha düşük. Genç ve yetişkin nüfusumuzun temel becerilerde yeterlik düzeyi en iyi haliyle “vasat” ve “vasatın altında”. 6-18 yaş ekonomik faaliyette bulunan 900 bin çocuğumuz var ve bunların yüzde 44’ü mevsimlik tarım işinde çalışıyor. Yaklaşık 45 bin öğretim elemanı açığı var. Doktoralı öğretim elemanı açığı 20 bin…

Fecaat.

Ülkemizde 1 milyon 326 bin 778 bin 18 yaş ve altında Suriyeli çocuk var…

Suriyeli öğretmen var mı peki?

Ülkemizde eğitimin hali böyle…

Üretim de malumunuz.

Eğitim ve üretim olmadan…

Bir ülke kalkınabilir mi?

mustafa-afacan-bant