En yaşlı bölgeyiz

TÜİK’in 2015 verilerine göre Kastamonu, Sinop ve Balıkesir’in ardından en yaşlı nüfusa sahip üçüncü il.

Son veriler Kastamonu, Sinop ve Çankırı’dan oluşan Kastamonu İstatistiki Bölgesi’ndeki nüfusun gittikçe yaşlandığını ortaya koydu.

 

TÜİK Kastamonu Bölge Müdürü Sevgi Altınbaş, ADNKS 2015 sonuçlarına göre Kastamonu’nun Türkiye’deti en yaşlı üçüncü il olduğu bilgisini paylaştı.

Altınbaş, ülkemizin “medyan yaş” verileriyle ilgili şu bilgilendirmede bulundu:

 “Ülkelerin nüfusunun genç mi yoksa yaşlı mı olduğuna ya da yaşlanma sürecinde mi olduğu sorularına cevap verebilmek için, o ülkenin tüm nüfusunu kapsayacak şekilde bir ortalama yaş hesabına başvurulur. Buna “Medyan Yaş” denilmektedir. Medyan yaş, yeni doğan çocuktan en yaşlı ihtiyara kadar tüm fertlerin sıralandıkları takdirde tam ortaya isabet eden kişinin yaşıdır. Bu nedenle toplam nüfusun yarısı medyan yaşın altında diğer yarısı ise üstünde bulunur. Medyan yaş düştükçe nüfusun gençleştiği, yükseldikçe de yaşlandığı anlaşılır. 2014 yılında Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkeleri arasında Türkiye, 30,4 medyan yaş ile en düşük değere sahip ülke konumundadır. İkinci sıradaki Arnavutluk’un ortalama yaşı 35,1 iken medyan yaşı en yüksek olan ülke 45,6 yaş ile Almanya’dır.

En Yaşlı Nüfusa Sahip İlimiz Sinop

 2015 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre ülkemizde medyan yaş 31’e yükselmiştir. Erkeklerde 30,4 ve kadınlarda 31,6 olmuştur. Şanlıurfa 19,3 medyan yaş ile en genç nüfusa sahip ilimizdir. Şanlıurfa’nın ardından 19,5 medyan yaş ile Şırnak ve 20,3 ile Ağrı gelmektedir. Sinop 39,3 medyan yaş ile 81 il içerisinde en yaşlı nüfusa sahip ilimiz olurken, Sinop’u 38,8 medyan yaş ile Balıkesir ve 38,3 medyan yaş ile Kastamonu izlemektedir.

Erkeklerde Medyan Yaş Ülkemizde 30,4 oldu

 2015 yılında erkeklerde medyan yaş ülkemiz genelinde 30,4 olurken illere bakıldığında en düşük medyan yaşa yine Şanlıurfa’nın sahip olduğu görülmektedir. En yüksek medyan yaşa sahip il ise toplamda olduğu gibi 38,1 yaş ile Sinop’tur. Kastamonu, erkeklerde 37,1 medyan yaş ile 81 il içerisinde en yüksek medyan yaşa sahip üçüncü ildir. Çankırı’da erkeklerin medyan yaşı 35,9 olup en yüksek medyan yaşa sahiplik açısından 12. sırada bulunmaktadır.

Şırnak’ta Kadınların Medyan Yaşı 19,0

 Ülkemizde kadınlarda medyan yaş 31,6’dır. Şırnak 19,0 medyan yaş ile en genç kadın nüfusa sahip il olmuştur. Sinop kadınların medyan yaşında da 40,6 yaş ile en yaşlı kadın nüfusa sahip il olarak yer alırken kadınlarda 39,6 medyan yaşa sahip Kastamonu yine 3. sırada yer almaktadır. Çankırı ili de kadınlardaki 35,9 medyan yaş ile 10. sıradadır.

Bölge İllerimiz Yaşlanıyor

 Bölge illerimizin ikisi ülkemizin en yaşlı nüfusa sahip üç ili arasında yer almaktadır. Sinop en yaşlı nüfusa sahip il olurken, Kastamonu üçüncü sırada yer almıştır. Çankırı İlimiz de en yaşlı nüfusa sahip 11. İl konumundadır. Kadın/erkek ayırımında sıralamalara baktığımızda da Sinop ve Kastamonu illerimizin durumu aynı kalmaktadır. Çankırı ilimiz kadın nüfus açısından bakıldığında en yaşlı kadın nüfusa sahip 10. İl sırasına ulaşmaktadır. 2013 yılından 2015 yılına Sinop’ta medyan yaş 38,2’den 39,3’e, Kastamonu’da 37,6’dan 38,3’e ve Çankırı’da 36,0’dan 37,1’e yükselmiştir. Bu göstergeler bölge illerindeki nüfusun yaşlandığını ortaya koymaktadır.