Eski çöplükler ıslah edilecek

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği’nin (KASMİB) video konferans yöntemiyle yapılan meclis toplantısında konuşan Vali Avni Çakır, Birlik bünyesinde yürütülen önemli ve büyük ölçekte projenin “Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi” olduğunu belirtti ve  bu proje ile eskiden kullanılan vahşi depolama sahalarının, yani eski çöplüklerin ıslahının sağlanacağını açıkladı.

Vali Çakır, KASMİB Katı Atık Arıtma Tesisi bünyesindeki kurulan ve çöplerin kullanıldığı elektrik üretim tesisinden önemli bir sabit gelir elde edildiğini, bu yolla işletme maliyetlerinin önemli bir kısmının karşılanarak üye mahalli idarelere yansıtılan maliyetin de düşürüldüğünü söyledi.

 Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı, Vali ve Birlik Başkanı Avni Çakır’ın başkanlığında yapıldı.

Video konferans sistemiyle canlı bağlantı yapılarak gerçekleştirilen toplantıya Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. R. Galip Vidinlioğlu başta olmak üzere ilçe belediye başkanları ile KASMİB Meclis üyesi olan İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri de katıldı. KASMİB Birlik Müdürü Adnan Tot ile Birlik Mali Yetkilisi Ferhat Can da toplantıda hazır bulundu.

Toplantının açılışında konuşma yapan Vali Avni Çakır, Meclis üyelerine Birlik tarafından yürütülen hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Mahalli İdareler Birliklerinin kuruluş amacının üye mahalli idarelerin yasalarla kendilerine verilen görevlerden ortak olarak ve birlikte yürütülmesi gereken hizmetleri yürütmek olduğunu belirten Vali Avni Çakır, bu amaçla kurulan Kastamonu Mahalli İdareler Birliğinin katı atıkların aktarma istasyonlarından itibaren transferi ve düzenli depolama tesisine getirilerek bertaraf edilmesi hizmetlerini yürüttüğünü belirtti. Vali Çakır ayrıca  Tıbbi Atıkların Yönetimi ile Ambalaj Atıkları Yönetiminin de birliğe bağlı yüklenici firmalar aracılığıyla yürütüldüğünü de hatırlattı.

Birliğin bir başka faaliyet alanı olan çöptenelektrik üretiminin başarıyla devam ettiğini de belirten Vali Avni Çakır, elektrik üretim tesisinden önemli bir sabit gelir elde edildiğini ve bu yolla işletme maliyetlerinin önemli bir kısmının karşılanarak üye mahalli idarelere yansıtılan maliyetin düşürüldüğünü ifade etti.

Vali Avni Çakır, belediyeler için önemli bir sorun teşkil eden sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili olarak da çalışmalar yürütüldüğünü, Birlik tarafından Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Projesinin hazırlanarak ilgili bakanlık olan Tarım ve Orman Bakanlığı’na hibe yardımı talebiyle başvurulduğunu aktardı.

Yerel yönetimlerce sokak hayvanlarının düzenli olarak kısırlaştırılması ve aşılanması, sokak hayvanı popülasyonunun kontrol altında tutulmasının zorunlu olduğunu ifade eden Vali Avni Çakır bu amaçla KASMİB tarafından Sokak Hayvanları Mobil Kısırlaştırma Ünitesi oluşturulması için çalışmalar başlatıldığının ve çalışmaların Şubat ayı içinde tamamlanarak ünitenin faaliyete geçeceğinin müjdesini verdi.

Birlik bünyesinde yürütülen önemli ve büyük ölçekte projenin KASMİB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi olduğunu belirten Vali Avni Çakır, bu proje ile eskiden kullanılan vahşi depolama sahalarının ıslahının sağlanacağını söyledi.

Vali Çakır, ayrıca,  Katı Atık Bertaraf Tesisi içerisinde bir sızıntı suyu arıtma tesisi yapımının gerçekleştirileceğini, Katı Atık Yönetimi hizmetlerinde kullanılacak olan düzenli depolama sahası mobil ekipmanları, transfer kamyonları ve ekipmanları ile üye mahalli idarelere verilmek üzere bakiye atık toplamaya yönelik sıkıştırmalı kamyon ve gerekli ekipmanlar temin edileceğini de belirtti.

Eski düzensiz depolama sahalarından bazılarında çalışmaların tamamlandığını, diğer sahaçalışmalarının ise devam ettiğini belirten Vali Avni Çakır, KASMİB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesinin koronavirüs salgınına rağmen normal takvimine uygun şekilde ilerlediğini ve önümüzdeki yıl en geç Ekim ayında tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.

Toplantının devamında gündem maddelerine geçilirken 2021 Yılı Çalışma Programı Birlik Müdürü Adnan Tot tarafından okundu ve yapılan oylama sonucunda Meclis üyelerince kabulüne karar verildi. 2021 Mali Yılı Bütçesi ile ek bütçe teklifi ise Birlik Mali Yetkilisi Ferhat Can tarafından okunurken tüm maddeler tek tek oylanarak üyelerce kabul edildi.

KASMİB Meclisinin doğal üyesi olan belediye başkanları ile diğer Meclis üyelerinin dilek ve temennilerinin dinlenmesi akabinde toplantı sona erdi.