“Esnafımız sıfır faizli kredi kullanabilecek”

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kastamonu Bölge Birliği Başkanı Birol Bozkurt, esnaf kredilerindeki son düzenlemeyle ilgili açıklamada bulundu.

Bozkurt, “Esnaf ve sanatkarların makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerimiz kefaletiyle 30 bin TL’ye %100 faiz indirim oranı uygulanarak sıfır faizli kredi kullandırılabilecektir” dedi.

Bozkurt’un açıklaması şöyle:         

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerimiz kefaletiyle Türkiye Halk Bankası kaynaklarından 2016 yılında kullandırılacak kredilere ilişkin usul ve esasları belirleyen 14.12.2015 tarih ve 2015/8296,2015/8297 sayılı Kararnameler 16 Aralık 2015 tarih ve 29564 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2015/8297 sayılı Kararnameye göre, kooperatiflerimiz kefaletiyle kullandırılan kredilere uygulanan faiz indirim oranında herhangi bir değişikliğe gidilmeden, önceki yıllarda kullandırılan ve bakiyesi 2016 yılına devreden krediler ile 2016 yılında kullandırılacak faiz indirim oranı yine %50 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, 2015yılı kredilerine ilişkin daha önce yayımlanmış olan kararnamede yer alan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9’uncu maddesinde belirtilen geleneksel kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarına ( El dokuma işleri, bakır işletmeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işletmeciliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Maliye Bakanlığınca kabul edilen) faaliyet gösteren ve “Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi” sahibi esnaf ve sanatkarlar ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Kapsamında, kredi başvuru tarihi itibariyle en az 3 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda son bir yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkarlara faizsiz kredi desteği sağlanması hususu kararnamede daha önceki haliyle aynı şekilde muhafaza edilmiş ve bu kredilerin aynı şartlarla 2016 yılı içerisinde de kullandırılması imkanı sağlanmıştır.

2015/8296 sayılı Kararnameyle ise makine, ekipman ve demirbaş, işyeri modernizasyonu, hammadde ve döner sermaye ihtiyacı olan esnaf ve sanatkarlar ile KOSGEB Girişimcilik Destek Programını bitiren genç girişimci esnaf ve sanatkarlar için yeni kredi imkanları sağlanmıştır.

İlgili Kararnameye göre;

Esnaf ve sanatkarların makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerimiz kefaletiyle 30.000-TL ye %100 faiz indirim oranı uygulanarak sıfır faizli kredi kullandırılabilecektir. Bu uygulama kapsamında kredi başvurusunda bulunanlar kredinin kullanım amacını yazılı olarak taahhüt edecek olup, ayrıca hibe desteği kullanmadıklarına dair KOSGEB’den yazı getirmeleri zorunlu olacaktır.

Daha önce kredi kullanmış olup bakiyesi 01.12.2015 tarihine devreden (01.12.2015 tarihi ve sonrasında kredi taksit borcu bulunanlar) kredi borçluları ise bu kredi imkânından faydalanamayacaklardır.

KOSGEB tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere;

KOSGEB Girişimcilik Destek Programını bitiren ve başvuru tarihinde 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara KOSGEB tarafından onaylanmış projelerini Türkiye Halk Bankasına sunmaları durumunda Bankaca 100.000-TL ye kadar %100 faiz indirim oranı uygulanarak sıfır faizli kredi kullandırabilecektir. Bu uygulama kapsamında kredi kullanacakların hibe desteği kullanmadıklarına dair KOSGEB’den yazı getirmeleri zorunlu olacaktır.

Daha önce kredi kullandırılmış olup bakiyesi 01.12.2015 tarihine devreden (01.12.2015 tarihi ve sonrasında kredi taksit borcu bulunanlar) kredi borçları ise bu kredi imkânından faydalanamayacaklardır.

Esnaf ve Sanatkarlarımızın Kredi Kefalet Kooperatiflerine giderek detaylı bilgi almaları kendi menfaatlerine olacaktır.”