Esnafın dar gün dostu 60 yaşında

Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 60. yaşını kutluyor.
Türkiye genelinde en önde gelen merkez kooperatiflerden birisi olduklarını vurgulayan Kooperatif Başkanı Dursun Ergin, “60 yılda 8 bin 750‘den fazla ortakla muhatap olunmuştur. Bugün itibariyle faal ortağımız 2 bin 468‘dir. Son üç yılda ortaklarımıza kullandırdığımız kredi plasmanımız 1 kat daha artarak 94 milyon liraya ulaşmıştır” dedi.
S.S. Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Ergin, Kastamonu esnafının dar gün dostu kooperatiflerinin 60 yaşına girmesi dolayısıyla Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:
“1957 yılında kurulan ve bu yıl 60. yılını dolduran Kooperatifimiz değişen ihtiyaçları dikkatle değerlendirerek inançlı ve kararlı bir şekilde çizgisini bozmadan bu günlere gelmiştir. Yapılan çalışmalar ve neticesinde elde edilen başarılar müştereken hepimizin eseridir. Kooperatifimiz gayrimenkulleri ve demirbaşları ile Türkiye’nin kesintisiz hizmet veren sayılı Kooperatifleri arasına girmiştir. 60 yılda 8750‘den fazla ortakla muhatap olunmuştur. Bugün itibariyle faal ortağımız 2468‘dir. Son üç yılda ortaklarımıza kullandırdığımız kredi plasmanımız 1 kat artarak 94 milyona ulaşmıştır. İlimizde örnek teşkil eden kuruluşumuzun hedeflerine başarıyla ulaşabilmesi için hepimize büyük görevler düşmektedir. Kastamonu merkez kooperatifinin şu anda geldiği yer noktasında bütün arkadaşlarımızın da katkısı ve emeği olmuştur ve emeği büyüktür. Bu plasman artışının ana sebeblerinden biri yönetim kurulumuzun yönetim anlayışı, personelimizin işi iyi kavralamış olması, tam bir kurumsal yapıya kavuşmuş olmamızın da etkisi büyüktür. Burada çalışan 2 si Avukat 10 çalışanımız var. Bütün kadromuz ve bütün sistemimiz oturmuş durumda, Türkiye’de de bu konuda iddialıyım. En önde gelen merkez kooperatiflerden de birisiyiz. Plasmanımız son dönemde neden bir kat daha arttı bunu da şu şekilde ifade edeyim, biz buırada hükümetin ve devletin süspanse ettiği esnaf kefalet kredilerine yüzde 50 faiz desteği var. Şu anda esnaf Kefaletin kredi faizleri de yüzde 5, bankada 15 olan faizler kooperatifimizde yüzde 5, biz paraya ihtiyacı olan, işini geliştirmek isteyen esnafımıza burda yapabildiğimiz ne kadar kolaylık varsa onu yapıyor ve onun işini geliştirmesi ve sıkıntısını gidermesi için yardımcı oluyoruz. Kastamonu Merkez kooperatifimiz Türkiye’nin güçlü koopearfitleri içersinde. Kastamonu hızla gelişiyor ve büyüyor, gelişirken de Kastamonu’daki ticaret şekli de değişiyor. Değişen bu ticaret şekiline esnafımızın hızla ayak uydurması için gelişen teknolojiyi de iyi takip etmesi gerekiyor, bu noktada da biz esnaf kefalet olarak ortaklarımız bundan sonraki süreçte de desteklerimizi sürdüreceğiz.”
“Esnaf ve sanatkarlarımız
takdiri hak etmektedir”
“Esnaf ve sanatkârlarımız işyerleri birimleri, aileleri ve istihdam ettirdikleri çalışanları ile ilimiz nüfusunun önemli bir kısmını oluşturmaktadır” diyen Başkan Dursun Ergin, söslerini şöyle sürdürdü:
“ Devlete yük olmama felsefesinden kaynaklanan istihdam kapasitesi ile işsizliğin sigortası durumunda olan ve bu yönden devlete en büyük desteği sağlayan, işsizler ordusunun büyümesine mani olan Kastamonu Esnaf ve Sanatkârı; değişen ve gelişen ülkemizde takdiri hak etmektedir.
Kastamonu Merkez ilçe nüfusu son zamanlarda hızla artmıştır. Bu değişime paralel olarak ticaretin hacmi ve çeşitliliği artmıştır. İlimizde gerçekleşen bu değişime ayak uydurmak, sosyal hayatın ve ticaretin temelini oluşturur ve devamlılığını sağlar. Eğer bu değişime ayak uyduramazsak küçük sermayeli esnaf ve sanatkârlar küresel sermayenin karşısında zor duruma düşmektedir. Yaşadığımız yüzyılda işgücü tanımı değişmiş, insan unsurunun ön planda olmadığı bilgi ve teknolojinin akıl almaz bir süratle ilerlediği aşikârdır. Bu sebeple esnaf ve sanatkârlarımızın gelişmesi için Türkiye ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip etmeleri elzemdir. Bütün bu unsurlar işletmeler üzerinde sürekli bir değişimi gerekli kılmaktadır. Çevrelerindeki değişimleri çok iyi analiz ederek kendilerine bu doğrultuda bir misyon ve vizyon belirlemeli, hedeflerine ulaşabilmek için yapılması gereken yenilikleri fark edip uygulamaya geçmelidir.”
‘Ortaklarımızı fuar ve
fabrikalara götüreceğiz”
“Kastamonu Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olarak Kastamonu’da bulunan Esnaf ve Sanatkârlarımızı gerek çalışma ortamı gerekse iş standartları açısından, ülkemizdeki meslektaşları ile rekabet edebilecek düzeye getirmek bizim en büyük hedefimizdir’ diyen Ergin, sözlerini şöyle tamamladı:
“Bunu sağlayabilmek ve esnaf ve sanatkârlarımızın değişen teknolojiyi ve ürün gelişimini yakından takip etmelerini sağlamak için Yönetim Kurulu olarak il merkezinde bulunan 11 oda başkanımızla irtibata geçerek yaptığımız istişarelerden sonucunda her yıl 500’den fazla değişik meslekteki ortaklarımızı büyük fuarlara, fabrikalara götürme kararı aldık. Böylece 4 yıl içinde bütün ortaklarımızı gelişen ve değişen teknoloji ile tanıştırmış olacağız. 50’şer kişilik gruplar halinde fuar ve fabrikalara ücretsiz olarak götürmeyi bu yıl başlatacağız. İl dışındaki değişiklik ve yenilikleri de bu şekilde hemşehrilerimize göstermiş olacağız.”