Evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı

Kastamonu’da evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre %2,6 azalarak 2016 yılında 2 bin 121 oldu.
Kaba evlenme hızının binde 5,66 olduğu ilimiz bu oranla kaba evlenme hızı sıralamasında 81 il içerisinde 78. sırada yer aldı.
Boşanan çiftlerin sayısı ise bir önceki yıla göre %4,9 artarak 384’ e yükseldi.
Kaba boşanma hızı binde 1,02 olan Kastamonu bu oranla kaba boşanma hızı sıralamasında 81 il içerisinde 59. sıraya yerleşti.
TÜİK Başkanlığı tarafından açıklanan 2016 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistiklerine göre, ortalama ilk evlenme yaşı, 2016 yılında erkekler için 26,5 kadınlar için ise 24 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,5 yaş olarak gerçekleşti. Bu yaş farkı ile Kastamonu ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu 79. il konumunda. 2016 yılında boşanmaların %37,5’i evliliğin ilk 5 yılı, %23,4’ü ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.
2016 yılında Kastamonu’da 168 boşanma ile boşanmanın en fazla görüldüğü yaş grubu 30-34 iken, 16-19 yaş grubunda 10 boşanma gerçekleşti.

Ülkemizde evlenme
ve boşanmalar
önceki yıla göre azaldı

TÜİK Bölge Müdürü Sevgi Altınbaş, söz konusu istatistikle ilgili bilgilendirmede bulunurken, ülke genelindeki durumla ilgili de şu bilgileri verdi:

“Evlenen çiftlerin sayısı 2015 yılında 602 bin 982 iken 2016 yılında %1,4 azalarak 594 bin 493 oldu. Kaba evlenme hızı binde 7,5 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2015 yılında 131 bin 830 iken 2016 yılında %4,3 azalarak 126 bin 164 oldu. Kaba boşanma hızı binde 1,59 olarak gerçekleşti.

Kaba evlenme hızının 2016 yılında en yüksek olduğu il, binde 10,19 ile Kilis oldu. Bu ili binde 8,78 ile Aksaray, binde 8,74 ile Şanlıurfa ve Adıyaman izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 5,07 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 5,51 ile Bayburt, binde 5,59 ile Tunceli izledi.

Ortalama ilk evlenme yaşı, 2016 yılında erkekler için 27,1, kadınlar için 24 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 3,1 yaş olarak gerçekleşti. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il 4,7 yaş ile Kars oldu. Bu ili 4,3 yaş ile Ağrı, 4,2 yaş ile Bitlis, Ardahan ve Iğdır izledi. Ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu il ise 2,4 yaş ile Karabük oldu. Bu ili 2,5 yaş ile Şırnak ve Kastamonu izledi.

Yabancı gelinlerin sayısı 2016 yılında 22 bin 583 olup toplam gelinlerin %3,8’ini oluşturdu. Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, Suriyeli gelinler (6 bin 495 kişi) %28,8 ile birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri  %11,7  ile  Alman gelinler   (2 bin 644 kişi)  ve  %9,6 ile  Azerbaycanlı gelinler   (2 bin 170 kişi) izledi.

Yabancı damatların sayısı 2016 yılında 3 bin 777 olup toplam damatların %0,6’sını oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklara göre incelendiğinde, Alman damatlar (bin 338 kişi) %35,4 ile birinci sırada yer aldı. Alman damatları %10 ile Suriyeli damatlar (377 kişi) ve %7,7 ile Avusturyalı damatlar (291 kişi) izledi.

Kaba boşanma hızının 2016 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,63 ile İzmir oldu. Bu ili binde 2,55 ile Muğla, binde 2,46 ile Antalya izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu iller ise binde 0,15 ile Hakkari ve Şırnak oldu. Bu illeri binde 0,23 ile Siirt, binde 0,25 ile Muş izledi.
Boşanmaların 2016 yılında %39,1’i evliliğin ilk 5 yılı, %21’i ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.”