Fil gözleri yok!

Yıpranmış veya yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmış özellikle tarihi yapıların yenilenmesine veya eksikliklerinin tamamlanmasına restorasyon diyoruz.

Yapıların kendi öz haline geri kazandırılması için yapılan temizlik de bir çeşit restorasyondur. Asıl amaç ise kültürel varlıkları koruyarak gelecek nesillere aktarabilmek olmalıdır.

Ayrıca yenilenen tarihi yapılar bulunduğu yöreye turistik destinasyon için önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Turizm şehri olabilmemiz açısından ise şehrimizin göbeğinde yer alan Aşirefendihanı, Kasaplar Çarşısı, Kendirhanı, Acemhanı gibi tarihi yapıların öncelikle ele alınıp biran önce turizm adına şehrimize kazandırılması gerekiyor.

Kafamda binbir türlü soru beynimi kemiriyor, acaba şu anda âtıl durumda olan teleferik için harcanan zaman, emek ve para bu yapılardan birine veya birkaçına harcanmış olsaydı bu yapılar şimdiye kadar onarılabilir miydi?

Restorasyonuna emek ve para harcanarak günümüzde işlevsel hale getirilen konaklar, hanlar da var, restoran ve otel olarak faaliyetlerini sürdürüyorlar, tabii ki içinde yaşayanlar varsa, yapılarda bakımlı oluyor ve yaşıyor.

Bunlara örnek, Münire Sultan Medresesi, Penbe Han (Balkapanı hanı), Kurşunlu Han, Cem Sultan, Deve Hanı, Uğurlu Konakları, Kadıoğlu Konak, Ballık Konağı, eski adı Toprakçılar Konağı yeni ismiyle Şahmeran Konağı örnekler çok ve buralar yaşatılıyor neden? İçinde yaşayanlar olduğundan.

Restorasyonu yapılan ancak kendi kaderlerine terk edilen yapılar oldukça fazla güzelim Kastamonu’da, yenilemesi yapıldıktan sonra bazıları kiraya verilmiş ya kiracılar iş yapamamış terk etmişler veya kiraya verilememiş bu yapılar yine makûs talihleri ile baş başa kalmışlar.

Örnek mi? Vakıf Hamamı, Çifte Hamam, Şeyhoğlu Konağı gibi, bu çeşit yapıların mülkiyeti kimde hangi kurumda olursa olsun kiralaya verilebilmeleri için biraz gayret ve kiraya veren ve kiraya tutacak olan için özellikle şu günlerde karşılıklı fedakârlık gerekiyor.

“Söz uçar, yazı kalır” demişler. Ben de “görsellik gider, fotoğraf kalır” diyeyim. Şehrin her yerinde seneler önce öyle fotoğraflar çekmişim ki (Hâlâ devam ediyor bu alışkanlığım) gün geliyor geçmiş fotoğraflara ve bugünkü fotoğraflara baktığımda bazı değişiklikler içimi yakıyor.

Örneğin çifte hamam yapıldığında kubbelerinin üstündeki fil gözleri yerli yerinde idi. Belki hava şartlarından belki başka nedenlerden dolayı fotoğraflarda da görüleceği üzere şimdi yerlerinde yoklar. (Fil gözü: Özellikle hamamlarda aydınlatmayı sağlayan kubbe üzerindeki cam gözü pencereye denir. Kubbelere yerleştirilir üstü topuzlu fanus biçimindedir.)GerçiÇifte Hamam dış görünümü ile restorasyonu dostlar başına.

Global rekabet ortamında ortaya çıkan birçok değişiklikler mevcuttur, bu değişimler sonucunda özellikle turizm pazarından alınan payı artırabilmemiz, sunduğumuz turizm ürünlerini çeşitlendirmek ile mümkün olabilecektir.

“Bilgili insanlar işini maaş karşılığı değil, bir hayat görevi olarak yerine getirir.Konfüçyüs”

 

 

 

 

Bülend Çadırcıoğlu