Gökkale’den bir ilk daha

Devrekani’de faaliyet gösteren Gökkale Tarım İşletmesi, 32 ilde kurulacak Damızlık Üretim merkezlerinden biri olmaya Bakanlık onayıyla hak kazanmasının ardından bölgede bir ilke daha imza attı. İşletme, yapımına geçen yıl başladığı, Kastamonu’da ve Karadeniz bölgesinde bir ilk olan biyogazdan elektrik üretimi ve organik gübre merkezini tamamlayarak faaliyete geçirdi.
İşletme Müdürü Veteriner Hekim S. Selim Dere, yeni yatırımlarıyla ilgili olarak gazetemize şu açıklamalarda bulundu:
IMG_5425“Ülkemizde enerji üretimi; taşkömürü, linyit, petrol, doğalgaz, nükleer enerji gibi yenilenemeyen ve bir de güneş, rüzgar, hidroelektrik, biyogaz gibi yenilenebilir enerji şekliyle yapılmaktadır. Yenilenemeyen enerji üretimi, rezervi kısıtlı, tükenen rezervlerin geri gelemeyeceği, doğaya, sağlığa ciddi zararları olan ve maliyeti ülkemiz için hem çok pahalı, hem de dışarı bağımlı olduğumuz bir üretim modelidir. Yenilenebilir enerji üretimi rezervi hiç bitmeyen, çevre-sağlık dostu, ucuz milli imkanlarla üretebileceğimiz enerji üretim modelidir. Enerji üretimi direkt ülkelerin kalkınmasında çok önemli bir güçtür. İhtiyacımız olan enerjiyi üretirken, doğal atıklar dediğimiz çevre kirliliği oluşturan genelde üretimler sonucu oluşan maddelerle enerji üretebiliyorsak ve yine bu üretimden de çıkan biyolojik materyalleri organik olarak tarıma sunabiliyorsak gelecek kuşaklara müreffeh ve doğal zenginlikleriyle tertemiz bir ülke bırakma idealimiz daha da güçlenecektir.
Günümüzde, özellikle ülkemizde yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanımı daha yaygındır. Bu kaynakların hem üretimini aşamasında, hem de kullanımı sonrasında büyük ölçüde çevre kirliliği, sağlık sorunları ve maddi kaynakların dış ülkelere aktarımı sorunları yaşanmaktadır. Bu sebeplerden ötürü yenilenebilir enerji üretim modellerinin ülkemizde yaygınlaşması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu projeyle bölgemizde ve ülkemizde örnek olmayı, bu yatırımın mikro modellerinin küçük ve orta büyüklükteki hayvancılık işletmelerine rol model olacağını düşünüyoruz.
Tesisimiz saatte 250 KW elektrik enerjisi, günlük 4 ton (toz ve pelet form) tarım amaçlı organik gübre üretim kapasitesinde, AB standartlarında bir yatırımdır. Tarım ve hayvancılık tesisimizde günlük kullanımımız saatte 70 KW’dır. Kullanımımız üstü yaklaşık saatte 180 KW elektrik enerjisini ulusal hatta aktarıyoruz. Günlük ortalama ürettiğimiz 4 ton organik gübreyi kendi ekim alanlarımızda ve bölgemiz tarım arazilerinde kullandıracağız. Üretim projesi sonucu elde ettiğimiz organik gübre tescil ve sertifikalıdır, tarım arazilerini ıslah edici özelliğinin yanı sıra yetiştirilen bitkisel ürünlerde gerekli kullanım miktarlarında kullanıldığında hemen hemen tüm ihtiyacı, kimyasal gübre kullanılmadan karşılayacak düzeydedir. Ürün doğa ve sağlık dostudur. Seralarda, meyvecilikte, her türlü sebze, pancar, mısır, arpa, buğday gibi tarla bitkilerinde etkin kullanılabilecek ucuz ve güvenli, doğal bir gübredir.
Bu yatırımları planlamak, yapmak verimli işletebilmek tabii ki çok önemli ama daha da önemli bir konu kurulumda kullanılan alet-ekipman, teçhizat, yazılımların tümü neden yerli olmasın? Buradan sanayicilerimize görev düşmektedir. Bu alt yapıları üretelim. bu yatırımlar yapılırken milli sermayemiz ülke dışına kaymasın. bizim yatırımımızın jeneratör hariç hemen hepsi millidir. Gerekli sermayenin yaklaşık yüzde 80’lik kısmı ülke içinde kalmıştır. Bu da yatırımı özel yapan ayrı bir konudur.
Yatırımlarımızı, ana ilkemiz olan sosyal sorumluluk bilinciyle, ülkemizin artan refahı, ekonomisi, temiz toplum ve doğa ya hizmet için devam ettirme gayreti içindeyiz. Başta Gürmen Grup ve Gökkale’deki çalışma arkadaşlarıma, resmi kurum ve kuruluşlardaki memur arkadaşlarıma teşekkür eder, tüm okuyucularınıza saygılarımı sunarım.”