Güven-Tur mücadele başlattı

Kentimizde okullar başta olmak üzere servis hizmeti veren Güventur Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi, okul servis araç yaşının 12’den 15’e yükseltilmesi için Kastamonu Şoförler ve Otomobilciler Odası ile birlikte mücadele başlattığını açıkladı.

Kooperatif Başkanı Faruk İslamoğlu, bu taleplerini Bakanlığa yazılı olarak ilettiklerini, bu yöndeki girişimlerinin ilerleyen günlerde imza toplanması veya dilekçelerin üyeler tarafından da bireysel olarak gönderilmesi yönünde devam edeceğini ve yine ülkemizdeki diğer oda ve kooperatiflerden destek isteneceğini belirtti.

İslamoğlu, “İnanıyorum ki sonuç lehimize olacaktır. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir” dedi.

Güventur’un, Milli Eğitim Bakanlığı’nda gönderdiği ve taleplerini içeren dilekçesi şöyle:

“Ülke olarak zor bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde kazancımızın azlığını bahane etmeden var olan işini mevcut imkanlar dahilinde yapmaya çalışan,zaruri masraflarından bile kısarak gerekli belgeleri yerine getirmeye ve zorunlu giderlerini karşılamaya çalışan,tabiri caizse ilerde düzelir ümidiyle var gücüyle çalışan şoför esnafı olarak son aylarda ciddi manada sıkıntılar yaşamaktayız.Başka bir ifadeyle söylemek gerekirse ayakta durma mücadelesinden başka bir şey yapamıyoruz.Elbetteki tüm yasa ve yönetmelikler ve yine trafik kuralları bizlerin daha iyi şartlarda çalışabilmesi için,kaza vb olumsuzluklardan etkilenmemesi için uygulanmakta.Fakat  içinde bulunduğumuz günlerde ki akaryakıt fiyatları ,yedek parça vb. genel giderler bazı belge ve şartları yerine getirmemizi imkansız hale getirmektedir.Camia olarak yoğun  denetimler  ve aranan şartların  ilimizde ve de  ülkemizde şoför esnafı için telafisi mümkün olmayan sıkıntılar doğuracak endişesi içerisindeyiz..Kısa vadede çözümü mümkün olmayan sorunlarımızın da farkındayız.Bazı eksiklerimiz elbetteki belirli eğitim ve denetimler neticesinde çözüme kavuşacaktır.Bu süreçte bizlerde elbette ki işimizi daha iyi yapma ve daha özen gösterme çabası içinde olmak mecburiyetindeyiz.

Ancak mevcut bazı yasa ve yönetmelikler arasında olan ve bizler için büyük sıkıntı yaratan maddelerden olan 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği’ndeki “okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların 12 yaşından büyük olmayacağı” maddesine  en azından 3 yaş daha eklenmesi ve kullanılacak araç yaşının 15 olması tüm ülkemizdeki şoför esnafı için bir can suyu olabilecek,bizleri çok büyük bir yükten kurtaracak bir değişiklik olacağı şüphesizdir.Çünkü zaten az olan kazancımızı amortisman kayıpları ve araç değişikliği ile yok etmekte  hatta zarar ettirmektedir.Bir çok servis aracının yaptığı km.si çok düşük ve gerçekten üç yıl değil on yıl daha sorunsuz kullanılabilecek araçlardır.Yönetmeliklerde yer alan kamera,araç takip sistemi,koltuk sensörü,otomatik kapı vb.ek tadilatlar zaten hali hazırdaki araçlarımıza monte edilmekte ve sorunsuz çalışmaktadır.Kaldı ki  AB uyum sürecinde yapılan düzenlemelerle okul servis araçlarının TÜV standardı olan fenni muayeneleri düzenli olarak ve çok detaylı bir şekilde yapılmakta.Bu standardın uygulandığı ülkelerde okul servis araçlarında yaş sınır şartı aranmamaktadır.

Sonuç olarak ülkemizde  okul servis araçları yaşının üç yaş yükseltilmesi en başta milli servetimizin harcanmasının önüne geçecek ve yine milli kaynaklarımızın daha uzun süre kullanılmasını sağlayacak ve de  biz şoför esnafının ayakta kalmasını sağlayacaktır.Bu ve benzeri sebeplerle 25/10/2017 tarihli 30221 sayılı Okul servis araçları yönetmeliği Madde-4 –  f  bendinde yer alan Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları oniki yaşından büyük olmayacaktır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanacaktır. İbaresinin en azından 15 (onbeş) olarak değiştirilmesini talep ediyoruz.”