Halvetilerden Hz Pir ziyareti

Halveti tarikatı Şabaniye koluna mensup 600 mürid hafta sonu kentimizi ziyaret etti
İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinden cumartesi günü kentimize gelen Halvetiler, geceyi külliyede kilimler üzerinde geçirdikten sonra dün geri döndüler.
P2270091Halveti Tarikatı Şabaniye kolu ekip sorumlusu Ayhan Keskin, gezileriyle ilgili şunları söyledi:
“Biz her sene Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerini ziyarete geliyoruz. Bizim hocamız 1998 yılında İstanbul’da vefat eden Şebinkarahisarlı Mehmet Emin Güvener veya Mehmet Emin Küçükmollaoğlu diye de soyadı geçer, bu zat Halveti Tarikatı’nın Şabaniye kolunun da son temsilcisidir, son Mürşidi Kamil’dir. 1998 yılında vefat etmiştir. Türbesi de İstanbul Habibler Yayla Mahallesi’ndedir. Onun bırakmış olduğu bu geleneği, bu sünneti onlar ömrü boyunca takriben 60 senelik Mürşidi Kamil’lik süresi var ve 60 sene boyunca her yıl bu aylarda, Nisan ayında burayı ziyaret etmiş, onun bırakmış olduğu bu geleneği biz de şu anda onun talebeleri olarak devam ettiriyoruz. Biz İstanbul’dan cumartesi sabahı yola çıkıyoruz, diğer illerden gelenler ile de birleşip bir arada önce Bolu’da Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri’nin Hocası da olan Hayrettin Tokadi Hazretleri’ni, daha sonra da Çerkeş’de Piri Sani Çerkeşi Mustafa Hazretleri’ni de ziyaret ettikten sonra Ilgaz üzerinden de Kastamonu’ya geliyoruz. Burada da ziyaretlerimizi yapıyoruz, namazlarımızı kılıyoruz, bir gece Kastamonu’da kalıyoruz, sabahleyin de veda ziyaretini yapıp tekrar İstanbul’a ve diğer illerden gelenlerde kendi memleketlerine geri dönüyoruz. Bu tür etkinliklerle yeni nesle örnek oluyor ve yeni neslimizin de daha iyi örf ve ananelerini öğrenerek yetişmelerini de bu şekilde sağlamış oluyoruz.”
Keskin ayrıca, Hz. Pir’de binbeşyüz kişilik yemek ikramında bulunduklarını ve Kastamonu’ya da büyük bir canlılık ve hareket getirdiklerini, gelen konuklara katkı ve destek veren güzel bir misafirperverlik örneği gösteren Kastamonululara da teşekkür ettiğini de belirtti.
Germeç Merkez Yemek Fabrikası sahibi Mehmet Kuşcu da, “Halveti Tarikatının Şabaniye kolunun ilimize gelmesi ayrı bir renk katıyor ve ilimizde de ekonomik olarak katkı sağlıyor. Bizde yemek fabrikası olarak geçen sene ve bu sene gelen konuklara yöremizin et yemeğini, pilavını ve tatlısını en lezzetli bir şekilde yaparak dağıttık ve ikram ettik. Gelen konuklardan hariç Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli’yi ziyarete gelen tüm herkese de yemek ikramını yaptık. Halveti Tarikatı, Şabaniye Kolu’ndan ilimize gelenler hiç ayrım yapmadan tüm katılımcılara ikramlarından dağıttılar. Güzel de bir etkinlik ve organizasyon oldu. Ben gelen tüm Halveti Tarikatı, Şabaniye Kolu katılımcılarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
Cengİz MUHZİROĞLU