“İnsani Gelişmişlik Endeksi”nde 54’üncü sıradayız

MUSTAFA AFACAN

İllerin “altyapı” yatırımlarının sonucu olan “ekonomik kalkınmaları” yanı sıra bir de “üst yapı” olarak ifade edilen “sosyal gelişme” düzeyleri söz konusu, ikisinin pek “at başı” koşmadığı ortada…
Kastamonu, “İnsani Gelişmişlik Endeksi” sıralamasında 81 il arasında 54’üncü sırada.

(Tunceli 7’nci sırada…
Kastamonu “batı”, Tunceli “doğu” değil mi?)

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) “2020 yılı İnsani Gelişme Raporu”nu temel alarak Türkiye’nin 81 ili için “İnsani Gelişmişlik Endeksi”ni çıkardı…
TEPAV’ın 2017 yılına ilişkin 81 ile yönelik yürüttüğü “İnsani Gelişmişlik Endeksi” çalışmasında iller; gelir, sağlık ve eğitim düzeyine göre sınıflandırıldı.

“Sağlık” alanında Şanlıurfa’nın gerisindeyiz…
Kastamonu’nun endeks puanı “0.87”, Şanlıurfa’nın “0.88”.

“Eğitim” alanında Tunceli’nin gerisindeyiz…
Kastamonu’nun endeks puanı “0.66”, Tunceli’nin “0.74”.

(Eğitim alanında Kilis ile kafa kafayız…
Kilis’in de endeks değeri “0.66”.)

“Gelir” durumunda Karabük’ten gerideyiz…
Kastamonu’nun endeks değeri “0.80”, Karabük’ün “0.81”.

(Diğer komşumuz Sinop’tan hem “sağlık” hem de “eğitim” alanında gerideyiz…
Sinop’un endeks değerleri “0.89” ve “0.67”.)

Toparlarsak…
“Dünya Bankası, MEB, OECD, TÜİK, UNDP, UNESCO, TEPAV, UIS, YÖK (2019)” verilerine göre “81 İlin İnsani Gelişmişlik Endeksi Alt Göstergelerine Göre Gelişmişlik Düzeyleri, 2017” değerlendirmesinde Kastamonu’nun hali “pek iç açıcı” değil.

“Doğuşta beklenen yaşam süresi”…
“Çok düşük gelişmişlik”.

“Kişi başı gelir”…
“Çok düşük gelişmişlik”.

“Ortalama öğrenim süresi”…
“Düşük gelişmişlik”.

“Beklenen öğrenim süresi”…
“Çok düşük gelişmişlik”.

Yarın “2021”…
Ne olacak Kastamonu’nun hali?

Not: 2020 “pür acı” geçti…
Korkum, 2021’in gideni aratacağıdır.

En azından “umut” edelim aksini…
2021 “umutlu” olsun.

MUSTAFA AFACAN