“İnsanımızın geleceği NBŞ’ye teslim edilmemeli”

Kastamonu Ziraat Odası Meclis Başkanı Turgay Maliki, Kastamonu’nun da aralarında olduğu 14 şeker fabrikasının özelleştirme yoluyla satışı konusunda yaptığı basın açıklamasında, “Türk Şeker’in özelleştirilmesi herhangi bir özelleştirme değil, şeker başlı başına stratejik bir ürün ve bir çok sektör açısından kritik bir önem taşımaktadır. Halk sağlığı da ön plana alındığında, üzerinde pazarlık edilemeyen insan unsurunun geleceği nişasta bazlı şekere teslim edilmemelidir” dedi.

Maliki, Ziraat Odası Meclisi olarak, geçen ay sonundaki toplantılarında konunun gündeme alındığını ve Cumhurbaşkanına iletilmek üzere imza kampanyası başlattıklarını da hatırlattı.

Maliki açıklamasında şunları söyledi:

Kamuoyunun en büyük kaygılarından biri, şeker fabrikalarının özelleştirildikten sonra kapatılma veya devre dışı bırakılma ihtimalidir. Bu tedirgin edici süreçten kurtulmamız adına, şu bilgiyi hatırlatmakta fayda görüyorum. Dünyada pancardan şeker üreten ülkeler arasında 12. sırada yer alan Türkiye %7’lik pay ile işlevini sürdürebilen Rusya- Fransa- ABD ve Almanya’nın ardından 5. sırada yer almaktadır.

Bugün şeker fabrikaları pancardan şeker üreten ve sektörde pazarın yarısına sahip bir kuruluş konumundadır. Şimdi ise 14 şeker fabrikasının özelleştirme ihale ilanı yayınlandı. Türk Şeker’in özelleştirilmesi herhangi bir özelleştirme değil, şeker başlı başına stratejik bir ürün ve bir çok sektör açısından kritik bir önem taşımaktadır. Yaşanacak mağduriyette şeker işçisinin başka kurumlara yerleştirme olanağı mümkündür. Ancak pancar çiftçisinin hangi kurumlara yerleştirebiliriz? Bu önemde yerine alternatif ürün bulabilir miyiz?

Kastamonu Şeker Fabrikamız14 fabrikadan biri olarak ihale edilecektir. Halk sağlığı da ön plana alındığında, üzerinde pazarlık edilemeyen insan unsurunun geleceği nişasta bazlı şekere teslim edilmemelidir.

Kastamonumuzun kalkınma hızına büyük ölçüde katkı sağlayan çiftçimizle, nakliyecimizle, sanayicimizle, esnafımızla ve de çalışanları ile bir çok kesimin faydalandığı çok önem taşıyan fabrikamızın yaşatılması adına devlet eliyle çalışan tek fabrikamız olarak bu süreçten, yani özelleştirme sürecinden çıkartılmasına emeğe, Cumhuriyete ve demokrasiye sahip çıkmak adına Sayın Cumhurbaşkanımız yüksek makamına arz edilmek üzere 28 Şubat 2018 tarihinde Kastamonu Ziraat Odası Meclis Toplantısında konu ana gündem maddesi olarak özellikle görüşülmüştür. Oybirliği ile varılan karar üzerine muhtarlarımız ve oda üyesi çiftçilerimiz ile bir imza kampanyası başlatılmıştır.”