“İş adamları almak için değil sattırmamak için uğraşsın”

Şeker İş Kastamonu Şube Başkanı Ali Çufadaroğlu, özelleştirmeye olan tepkisini bir kez de fabrika önünde yaptığı konuşmada dile getirdi.

Kastamonu Şeker Fabrikası’nın pancar kotasının 250-270 bin ton arasında olduğunun herkes tarafından bilindiğini söyleyen Ali Çufadaroğlu, “Bu kotayla şeker fabrikamızın diğer büyük fabrikalarla rekabet gücü olmadığı aşikardır. Çiftçilerimiz, hayvancılarımız, nakliyecilerimiz, besicilerimiz ve tüm Kastamonu esnafımız; Şeker Fabrikası kapandığı zaman ne yapacak? Kastamonu çiftçisi ne yapacak?” dedi.

Kastamonulu iş adamlarının fabrikayı alma çabaları olduğunu duyduklarını da söyleyen Ali Çufadaroğlu, “İş adamlarımızdan rica ediyoruz fabrikayı almak yerine Kastamonu Şeker Fabrikası’nı sattırmamak için çaba göstersinler. Bu memlekete hizmet edilmesini sağlansınlar” diye konuştu.

Tatlandırıcılarla ülkenin kanser edildiğini söyleyen Ali Çufadaroğlu, “Tatlandırıcıları hepimiz biliyoruz. Ülkemiz resmen kanser ediliyor. Halkımız zehirleniyor. Bu GDO’lu ürünleri hepimiz biliyoruz. Bu fabrikaların satışa çıkmasından da en çok yararlanacak olan tatlandırıcılardır. Yani Amerikan Cargill şirketidir. Bu mübarek gün hürmetine, fabrikamızın satılmadan bu memlekete hizmet etmesini, bacasının tütmesini dilerim. Bizi yönetenlere, sayın Cumhurbaşkanı’na da bu mübarek gün hürmetine bu satışı iptal etmesini ve sesimizi duymasını diliyorum” şeklinde konuştu.