“İş birliğine açık, uzlaşmacı biriyim”

Kastamonu Üniversitesi’nin 17 Nisan’da yapılacak rektörlük seçiminde aday olan Prof.Dr. Ertan Beşe, dün düzenlediği basın toplantısında ilk resmi açıklamasını gerçekleştirdi. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nda Daire Başkanı olarak 2010-2012 yılları arasında görev yapan, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Ertan Beşe, aslen Araç’lı olduğunu, 24 yıla yakın bir süredir yürüttüğü akademik çalışmalarının yanında, üstlendiği idari görevler esnasında edindiği tecrübeleri, aldığı eğitim ve sahip olduğu ilişki ağının verdiği güven ve sorumluluk anlayışıyla Kastamonu Üniversite’ne rektör adayı olduğunu söyledi.
Çalışma hayatı boyunca üstlendiği görevlerde devlete ve millete en iyi şekilde hizmet ettiğini söyleyen Prof. Dr. Ertan Beşe, yönetim anlayışını, dürüstlük, liyakat, adalet, tarafsızlık, eşitlik, şeffaflık ve katılımcılık ilkeleriyle oluşturacağını da belirtti.
Cemaat veya bir gruba bağlı olmadığını, bu cemaat ve grupların misyonları dışına çıkmamalarının da önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Ertan Beşe, “Çalıştığım alanlar itibarıyla, ülke sorunlarına derinden vakıf olma imkanı buldum. Üniversitemizi, akılcı, yenilikçi, demokratik, gerçekçi, dinamik, atılımcı ve geniş katılımlı bir düşünce ve anlayış birlikteliği ile yönetmek için rektörlüğe adayım. Şunun veya bunun adamı olmayı sevmiyorum. İş birliğine açık, uzlaşmacı biriyim. Hiçbir cemaat yada gruba genel ilkem olarak karşı değilim. Bu cemaat ve grupların misyonu dışına çıkmamalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Zira son dönemde ülkemize verdikleri zararı görebiliyoruz” dedi.
Kastamonu Üniversitesi’nin bulunması gereken noktanın oldukça gerisinde kaldığını düşündüğünü de söyleyen rektör adayı Beşe, Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği basın toplantısında sözlerini şöyle sürdürdü:
“Amacım, sahip olduğum nitelik ve imkanlarla Kastamonu Üniversitesi’ni çok daha iyi yerlere taşımaktır ve bu iddia ile yola çıkıyorum. Üniversitemizin sahip olduğu mevcut akademik ve idari personeli, her türlü alt-yapısı ve öğrencisiyle bir zenginlik ve nimet olarak kabul ediyor; bu hususlarda üniversitemize gerek nicel ve gerekse nitel anlamda, hiçbir ayrım yapmadan daha da zenginlik katmayı vaad ediyorum. Kastamonu Üniversitesi olarak öncelikli hedefimiz; herşeyden önce, ülkemizin büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna hizmet edecek şekilde, kaliteli bir yükseköğretim ve bilimsel çalışmalar yoluyla ve ülkemize, milletimize ve insanlığa hizmet edecek nitelikli nesiller yetiştirme sorumluluğunun bilinciyle; ülkemizin maddi ve manevi kalkınmasına hizmet eden bir ‘beşeri sermaye’ donanımının gelişmesine katkı sağlamaktır. Kastamonu Üniversitesi’nin değerli öğretim üyeleri, Yüksek Öğretim Kurumu ve sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan takdir buyurdukları takdirde, Rektörlük dönemimde; yönetimde demokratik, geniş katılımcı ve saydam yaklaşımla, yaşam kalitesi ve koşullarının öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz için her yönüyle iyileştirilmesi; araştırma ve eğitim kalitesinin gerçek anlamda arttırılması ve yerel dinamiklerle yakın işbirliği yönetim anlayışımın temel hedefleri olacaktır. Tüm Kastamonu Üniversitesi mensuplarının geleceklerine ümitle baktığı, mensubu olmaktan keyif ve heyecan duyduğu, katılımcı, nazik, görüş ayrılıklarını demokratik zenginlik olarak gören bir ortamı hep birlikte oluşturmak arzusundayım. Gerçek anlamda akademik bir ortamın vazgeçilmez koşulu, öğretim üyesi ve elemanlarının bilimsel özerkliğini tanımak ve bunun kullanımını mümkün kılmaktır. Bu bilinçle, tüm Kastamonu Üniversitesi mensuplarının beklentilerine açık, eleştirileri, karşı ve alternatif görüşleri dinleyen, görüş alan, fikir ayrılıklarını entelektüel zenginlik olarak gören, duyarlı ve çözüm üreten bir yönetim anlayışına sahip olacağım. Yönetim anlayışım; sadece hükmedici değil, ziyadesiyle yapıcı, destekleyici, gelişmeci ve kucaklayıcı bir tarzda olacaktır. “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız!” düsturunu, insan ilişkilerimizde ve hizmet anlayışımızda her anlamda bir ilke olarak yaşamak; saygın, erdemli, güvenilir ve sevilen bir yönetim olmak öncelikli hedeflerimizdir. Üniversite personelimizin özlük haklarının ‘kul hakkı’ olduğu bilinciyle hareket ederek, bu hakka sonuna kadar saygı göstereceğimi taahhüt ediyorum. Önemli projeler ve kararların alınması öncesinde, Üniversite ve Kastamonu kamuoyunun görüşünü almak, yine üniversitemizin karşılaştığı önemli sorunların aşılması için bütün ilgili kurum ve şahıslarla ‘Ortak Akıl’ çalıştayları’ ve ‘Beyin Fırtınası’ toplantıları düzenleyerek çözüm yolları geliştirmek, yönetim anlayışımızın vaz geçilmez uygulamaları olacaktır. Buna ilaveten; ‘kolay ulaşılabilir’ olmak ve tüm birimlerle yakın ve eşit ilişki içinde olan bir yönetim anlayışı sergilemek ve bunun da ötesinde; üniversite birimlerinin özerkliklerine ve yerinden yönetim ilkesine saygılı bir politika izlemek, temel hedeflerimiz arasındadır.”