İSTANBUL’DA MUZAFFER SARISÖZEN SEMPOZYUMU ÜZERİNE

İstanbul’da faaliyet gösteren Sivas Platformu ve İstanbul Sivas Konfederasyonunun düzenlediği “Vefatının 55. Yılında Muzaffer Sarısözen Sempozyumu” 17-18 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı BİSED Salonu’nda yapıldı. Platform ve Konfederasyon Başkanı Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem olunca birçok ilgili kuruluşla da iş birliği yapılmış, maddi ve manevi destekleri sağlanmıştı. Söz konusu kuruluşlar; başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, TRT, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü, İTÜ Rektörlüğü, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğüdür.

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi hemşehrimiz Dr. Süleyman Şenel, Düzenleme Kurulunda görev alıp sempozyumun başarısında önemli rol oynayanlardandı. Bendeniz de Bilim Kurulunda görev alıp çalışmalara katkıda bulundum. Asıl önemlisi sunduğum bildiriydi. Sarısözen’in kurduğu Yurttan Sesler Topluluğunun ilk bağlama sanatçısı İnebolulu Sarı Recep (Güray)’le ilgili yeni bilgi ve belgeleri ortaya koyan bir bildiri sunduk ikinci gün. Artık Sarı Recep’le ilgili 30 sayfaya yakın bir bilgi ve görüntülü malzemeye sahibiz. Bu bilgi ve belgelerden bir bölümünü Kastamonu gazetesindeki köşemizde altı makale şeklinde yayımlamıştık.

İki gün süren sempozyumda otuz kadar bildiri programda yer almıştı. Beş katılımcı mazeretleri dolayısıyla İstanbul’a gelememişti. Oğlu Memil Sarısözen ve torunu Uğur Bey sempozyumu izlediler.

Sempozyum dolayısıyla iki büyük konser de düzenlenmişti. Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilen iki konserde KTB İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu, TRT İstanbul Radyosu THM sanatçıları, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Sanatçı Öğretim Üyeleri ve öğrencileri, İBB Orkestralar Müdürlüğü Türk Halk Müziği Topluluğu sanatçıları Muzaffer Sarısözen’in derlediği türküleri seslendirdiler. Bu konserlerde İstanbul Radyosu THM sanatçılarından Ümit Tokcan, İbrahim Can, Nursaç Doğanışık, Gülcan Kaya, Arzu Akmeşe, Nihat Erdağ, Tuncay Kemertaş, Gülseren Erdağ, Ahmet Turan Şan ve Özge Öz’ü dinleme imkânını bulduk.

Muzaffer Sarısözen (1899-1963) denilince birkaç söz mutlaka söylemek gerekir. 1937-1953 yılında 50’ye yakın ili gezerek (Halil Bedi Yönetken ve Rıza Yetişen’le genellikle) 10.000 civarında türkü ve oyun havasını derleyerek unutulmaktan kurtaran, ayrıca derlediklerini Ankara ve İstanbul Radyoları vasıtasıyla Yurttan Sesler Topluluklarının faaliyetiyle yurda yayan bir cumhuriyet çınarıydı, kültür adamıydı. Türkülerden bir vatan yaratmıştı. Onlarla millî birlik ve beraberliğe harç oluşturmuştu. 1948 yazında Kastamonu’ya da gelmiş, başta Çanakkale Türküsü olmak üzere yüzün üzerinde türküyü derlemişti. İhsan Ozanoğlu en çok türkü derlediği kaynak kişilerin başında geliyordu. Özetle, hiç kimse Muzaffer Sarısözen kadar Türk Halk Müziğine hizmette bulunmamıştır. Sivas’ın bu değerli evladının hizmetlerini dile getirmek konusunda bugüne kadar en kapsamlı eser hemşehrimiz Dr. Süleyman Şenel tarafından yazılmış, Sivas Platformunca bastırılarak sempozyumun başladığı 17 Ekim 2018 tarihinde  bildiri sunacak bilim insanlarına dağıtılmıştır. İkinci yazımızda bin sayfayı aşan bu değerli eseri ve Dr. Süleyman Şenel’in THM’ye en önemli hizmetini tanıtmaya çalışacağız.

Sempozyumun açılışında ve değerlendirme oturumunda da bana söz verildi. Sarısözen’in Kastamonu’ya hizmetleri dolayısıyla “2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu”yu da hatırlatmaktan geri kalmadık.

Ölümünün 55.yılında Muzaffer Sarısözen’i Kastamonulular olarak da saygıyla anıyor, sempozyumu düzenleyenleri içtenlikle kutluyoruz…