“Kadın girişimci adayı zenginiyiz”

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, dün, “TR82 Bölgesi Kadın Kooperatifleri Çalıştayı”nın ardından gerçekleştirilen “Gücüm Emeğim Platformu”nun tanıtım programında yaptığı konuşmada “Bölgemizde gelecekte girişimci olmak isteyen kadınların oranı Türkiye ortalamasının oldukça üzerindedir. Girişimci olan kadın sayısı da her geçen gün artmaktadır. Bölgemizde kadınların işgücüne katılım oranı oldukça yüksektir” dedi ve amaçlarının bu potansiyelin geliştirilmesi olduğunu söyledi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından, kadın emeği ve girişiminin desteklenmesi yoluyla işgücü potansiyelinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında düzenlenen “TR82 Bölgesi Kadın Kooperatifleri Çalıştayı”dün yapıldı; program kapsamında“Gücüm Emeğim Platformu”nin ve logosunun tanıtımı gerçekleştirilip mutabakat metni imzalandı.

KUZKA Konferans Salonu’nda düzenlenen programa, bölge illeri valilerinin eşleri Bahar Çakır, Filiz Ömeroğlu ve Melike Ayaz ile KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, İl Ticaret Müdürü Sefa Özata, Kastamonu, Sinop ve Çankırı’da kurulu kadın kooperatiflerinin başkan ve temsilcileri katıldı.

Serkan Genç

Programın açılış konuşmasını yapan KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, konuyla ilgili şu bilgilendirmelerde bulundu:

“Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2020 yılı itibarıyla yürütmeye başladığı Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında TR82 Bölgesi’nde kooperatifçilik, girişimcilik ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi aracılığıyla kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını artırmayı hedeflemektedir. Bu sonuç odaklı programın iki özel amacından bir tanesi kadın kooperatifleri ve kadın girişimci derneklerinin güçlendirilmesidir.

Bölgemizde gelecekte girişimci olmak isteyen kadınların oranı Türkiye ortalamasının oldukça üzerindedir. Girişimci olan kadın sayısı da her geçen gün artmaktadır. Bölgemizde kadınların işgücüne katılım oranı oldukça yüksektir. Bölgemiz, kadınların işgücüne katılma oranında 26 bölge arasında ilk sırada yer almaktadır. Bu veriler Bölgede kadınların çalışmak istediklerini açık ve net bir şekilde bizlere göstermektedir.

Son zamanlarda kadın girişimci dernekleri ve kadın kooperatiflerinin sayısı artmaktadır. Genellikle yöresel ürünlerin üretilmesi ve el sanatları ile ilgili çalışmalar yürüten dernek ve kooperatiflerde çalışan kadınlar kendi istihdam olanaklarını yaratma gayreti içerisindedir. Dernek ve kooperatiflerde kadınların kendi ürettikleri ürünleri satma ve gelir elde etme konularında çok hevesli olduklarını; iş teknikleri, pazarlama ve markalaşma gibi alanlarda ise geliştirilmeye ve desteğe ihtiyaç duyduklarını görüyoruz.

Bu noktada kadın örgütlerinin sürdürülebilirliklerininsağlanması ve güçlendirilmesi adına Kalkınma Ajansı olarak çalışmalar yürütmekteyiz. Oluşturduğumuz kadın örgütlenmeleri çalışma grubu ile kadın kooperatifleri ve girişimci dernekleri ile çalışmalar yapılarak bir eylem planının ortaya çıkarılmasını hedefliyoruz.

2020 yılında kadın kooperatifleri ve kadın girişimci derneklerinin kurumsal kapasitelerinin artırılmasına amacıyla 14 farklı eğitimden oluşan “Kadın Örgütlenmeleri Eğitim Programı”nı düzenledik. İş planı kavramı, tanıtım, marka ve bilinirlik, sosyal ağ oluşturma, stratejik pazarlama yöntemleri, dijital pazarlama, finansal kaynaklar + kredi ve hibe destekleri, üretilen ürünlerin standartlaştırılması, iyi yönetişim, temel iş hukuku, problem çözme ve karar verme, zaman yönetimi ilişki ve iletişim yönetimi, proje döngüsü yönetimi eğitimi gibi konulardan oluşantoplam 80 saatlik eğitime yoğun ilgi olmuştur. Söz konusu eğitimleri dijital programa da taşıyarak sürekli erişime açık hale getirdik.

Kadın kooperatifleri ve girişimci derneklerinin kendilerini ve ürünlerini tanıtabilmesi için ulusal fuarlara stantlı olarak katılımları ve ülkemizdeki başarılı kadın örgütlerine iyi uygulama örneği ziyaretlerinin gerçekleştirilerek tecrübe paylaşımı yapılmasına yönelik faaliyetleri yürüteceğiz. Kadın kooperatiflerinin iş birliği ve satış ağlarını geliştirebilmeleri için faaliyet gösterdikleri alanlarla ilgili tanıtım ve fuar günlerine katılmalarını sağlayacağız.

Bugün düzenlenen programın ilk oturumunda Kadın Kooperatifleri çalıştayını düzenledik. Çalıştayda kadın kooperatiflerinin kuruluş, mevzuat, kooperatif yönetimi, ürün geliştirme ve pazarlama, kooperatifçilik kültürü ve finansman olmak üzere 6 başlıkta sorunları belirlenmiş ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirilmesi hedeflenmiştir. Çalıştayda Alman Kooperatifleri Konfederasyonu Türkiye Temsilcisi online katılarak kooperatifleşmeye yönelik tecrübe paylaşımı gerçekleştirmiştir.

Kadın kooperatifleri ve kadın girişimci derneklerini tek bir çatı altında buluşturma hedefinde olan bir Gücüm Emeğim Platformunu kadın örgütlenmeleri ile birlikte hayata geçirmeye çalışıyoruz. Kadın dayanışmasını ön plana çıkaracak olan platform kadın emeğinin korunması ve kadın örgütlenmelerinin güçlendirilmesini hedeflemektedir. Amacımız kadın emeği ile üretilen ürünlerin çeşitlendirilmesi, katma değerli hale getirilmesi, değer fiyatına ve doğru yöntemlerle pazarlanması ve e-ticaret yöntemi ile satışının sağlanarak gelir getirici faaliyetlerin artırılması ve görünürlüğünün sağlanmasıdır.

Bu amaçlara ulaşılabilmek adına Gücüm Emeğim Platformunun kurulması ve tanıtılmasına yönelik toplantıyı hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Gücüm EmeğimPlatformununkadın kooperatifleri ve kadın girişimci derneklerine hayırlı olmasını temenni ediyor, katılımınızda dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.”

Bahar Çakır

KUZKA’da düzenlenen programda konuşan Vali Avni Çakır’ın eşi Bahar Çakır ise şunları söyledi:

“Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın kadın kooperatiflerini desteklemek için kurmuş olduğu Gücüm Emeğim Platformu’nu tanıtmak ve sizlere de duyurmak için bir aradayız.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden oluşan TR82 Bölgemiz, kadınların istihdama katılım oranında, 26 bölge arasında dördüncü sırada olup Türkiye ortalamasının üzerindedir. Bu demektir ki, bölgemiz kadınları istihdama katılmak istemektedirler.

Gücüm emeğim platformu, kadın kooperatiflerini tek bir çatı altında buluşturacaktır. Verilecek eğitimlerle kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, e-ticaret temelli internet sitesi ile satış hacimlerinin arttırılması, teknik gezi ve iyi uygulama ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi ile kooperatif üyesi hanımlarımıza destek olunması planlanmaktadır.

TR82 kapsamında faaliyet gösteren tüm kadın kooperatiflerimizin değerli temsilcileri;

sizin nezdinde, tüm üyelerinizin öncelikle çalışmak, üretmek, ayakları üzerinde durabilmek isteğiyle kooperatif çalışmalarına katılma azminizi alkışlıyorum. Güçlü toplum güçlü kadınlarla olur. Güçlü kadınlar da üreten, işleyen ellerle olur.

“Bir elin nesi var iki elin sesi var” atasözünden de anlaşılacağı üzere faaliyetlerinizi bir araya gelerek gerçekleştirme girişiminiz çok değerli. Sizler ki el ve mutfak becerilerilerinizi nesillere aktaran kıymetli insanlarsınız.

İnanıyoruz ki kadınlarımızın çalışma azmiyle kurumlarımızın da desteğiyle ulusal ve uluslararası platformlarda marka haline gelecek başarı hikâyeleri yaratacağız.

Kuzka’nın da desteğiyle hazırlanan bu projenin sizlere yeni ufuklar açacağına, engelleri aşma becerisi kazandıracağına, gücünüze güç katacağına inanıyor, çalışmalarınızda kolaylık ve başarılar diliyorum.”

 Ülkü Kavalı

Eldivan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Ülkü Kavalalı 2021 yılı platform temsilcisi ve sözcüsü seçildi.

Ülkü Kavalalı, yaptığı konuşmasında, Gücüm Emeğim Platformunu en iyi şekilde temsil edeceğini, güzel örnek çalışmaları da hep birlikte gerçekleştireceklerini, kendisini 2021 yılı platform temsilcisi ve sözcüsü seçen katılımcılara da teşekkür ettiğini söyledi.

Katılan Kooperatifler

Kastamonu, El Ele Kadın Girişimi Üretim, İşletme Kooperatifi, Kastamonu sanat İşleyen Ellert ve Yöresel Lezzetler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kastamonu Köyüret Taşköprü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme kooperatifi, Kastamonu Sarıkonak Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Kastamonu İhsangazi Üreten ve İşleyen Eller Siyez Üretim ve İşletme Kooperatifi.

Sinop, Sinop Ayancık Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi, Sinop Durakhan Anneleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Sinop Durağan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Sinop Kadın Emeğini Kalkındırma Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi.

Çankırı, Çankırı Eldivan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi.

 

CENGİZ MUHZİROĞLU