Karasalihoğlu “Doktor” unvanı aldı

Kent Tarihi Müzesi sorumlusu ve gazetemiz yazarı Klasik Arkeolog Murat Karasalihoğlu, dört yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı “Paflagonya Bölgesi Zeus Kültleri” konulu doktora tezinin kabul edilmesiyle bu bilim dalında “doktor” unvanı aldı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Ana Bilim Dalı mezunu olan Karasalihoğlu, yüksek lisansını da doktora çalışmasını tamamladığı aynı üniversitede yaptı.

Gerçekleştirdiği çalışma tez jürisi tarafından çok kapsamlı ve başarılı bulunan Karasalihoğlu’ndan, bu konuda önemli bir kaynak olduğu belirtilen tezini kısa sürede kitaplaştırması istendi.

Arkadaşımızı kutluyor, Kastamonu ve bölge adına sürdürdüğü çalışmalarının aynı verimlilikte sürmesini diliyoruz.