KASİAD Vakfı’nda ANA HEDEF: TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

KASİAD Vakfı’nda en önemli hedef KASİAD Teknoloji Üniversitesi’ni kurmak olarak belirlenirken, öğrencilere burs ve staj desteği, ihtiyaç sahiplerine yardım faaliyetleri, âtıl durumdaki taşınmazların topluma kazandırılması, güçlü bir Kastamonu lobisi ve Kastamonu tanıtımı da vakfın diğer öncelikli hedefleri olarak sıralandı.

Yeni kurulan vakfın hedefleri hakkında  açıklamada bulunan KASİAD Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Katar, “Sürdürülebilir ve istikrarlı bir vakıf yapısı ile kurumsal kimliğini oluşturmuş bir sistemi kısa sürede inşa edeceğiz. KASİAD Vakfı, günü birlik çözümlerin değil; uzun vadeli, şehrin dokusuna ve sorunlarına uygun çözümlerin adresi olacaktır” dedi.

Kastamonu Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD) Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Katar, KASİAD Vakfı’nın ilimizin sosyal yardımlaşma ve dayanışma dinamiklerinin canlanması, şehrin sosyal kalkınma anlamında daha ileri seviyelere taşınması çabalarının bir sonucu olarak doğduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle vakfın lansman ve tanıtım toplantısını ertelemek durumunda kaldıklarını söyleyen Ahmet Katar, “Pandemininsona ermesiyle birlikte KASİAD Vakfı’nın başta Kastamonulu hemşerilerimiz olmak üzere tüm Türkiye’ye tanıtımını yapacak, misyon ve vizyonu üzerinde kamuoyunu bilgilendireceğiz” dedi.

Vakıf kültürü gerek İslam geleneğinde gerekse Türk devlet geleneğinde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen ve vakıfların insanların yardımlaşma iç güdüsüyle bir araya gelerek içinde bulundukları toplumun ihtiyaçları doğrultusunda hareket etme düşüncesinin hakim olduğu kurumlar olduğuna dikkat çeken Ahmet Katar, “KASİAD Vakfıda Kastamonulu üst kimliği etrafında birleşerek, Türkiye’de önemli ekonomik başarılara imza atan iş adamlarının kurmuş olduğu Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin bir parçası olarak Kastamonu’ya hizmet misyonuyla ortaya çıkmış bir vakıftır. Kastamonu’nun sorunlarını ve bu sorunlara ait çözüm önerilerini her fırsatta dile getiren KASİAD, kurmuş olduğu vakıf ile de Kastamonu halkının ihtiyaçları doğrultusunda sosyal ve ekonomik anlamda bir insiyatif ortaya koyma amacı gütmektedir” diye konuştu.

Türkiye’nin dört bir tarafında gurbette yaşayan Kastamonululara KASİAD Vakfı’nın kapılarının açık olduğunu da söyleyen Ahmet Katar, “Sürdürülebilir ve istikrarlı bir vakıf yapısı ile kurumsal kimliğini oluşturmuş bir sistemi kısa sürede inşa edeceğiz.KASİAD Vakfı, günü birlik çözümlerin değil; uzun vadeli, şehrin dokusuna ve sorunlarına uygun çözümlerin adresi olacaktır.Bu bağlamda hedeflemiş olduğumuz faaliyetlerimizden bazılarını, başta teknik ve akademik altyapısı güçlü bir vakıf üniversite kurma hedefimizi kamuoyu ile yazılı olarak paylaşmayı uygun gördük. Güçlü hedefler ile yola çıkan KASİAD Vakfımızın bir kez daha Kastamonululara hayırlı olmasını diliyor, tüm hemşerilerimize sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz” dedi.

Ahmet Katar açıklamasında KASİAD Vakfı Mütevelli Heyeti’nin yapmayı hedeflediği faaliyetleri ise şöyle sıraladı:

“1-KASİAD Vakfı’nın nihai hedefi, KASİAD TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ adı altında bir üniversite kurmak. Üniversite bünyesinde, Tarım ve Hayvancılık, Sağlık Bilimler ve yeni gelişen teknoloji alanları ile ilgili fakülte ve enstitüler kurmayı planlıyoruz. Bununla ilgili Ar-ge çalışmalarımıza başladık. Özellikle sanayide ihtiyaç duyulan ara teknik personel ihtiyacını gidermek için akademik alanlar oluşturarak bu sayede ihtiyaç duyulan alanlarda teknik ve akademik personeller yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Bu üniversiteden yetişecek olan başarılı ve iş talep eden gençleri KASİAD Vakfı ve KASİAD Derneği’ne üye saygın iş dünyası temsilcilerimiz bünyesinde istihdam edeceğiz. İş ve staj imkanları sağlayacağız.

2-İhtiyaç sahibi başarılı gençlere yurtiçi ve yurtdışı eğitim faaliyetleri için burslar vereceğiz. Lisans, lisansüstü ve doktora çalışmalarında destek olacağız. KASİAD Derneği olarak kısmen yaptığımız bu yardımları Vakıf bünyesinde daha ileri seviyeye taşımayı hedefliyoruz.

3-Kastamonu geleneğine uygun yardım ve şifa kurumları kurmak istiyoruz. Bu kurumlarda yoksul, sakat ve kimsesizlere, bedeni ve ruhi hastalıklara yardımcı olacağız. Bu kapsamda ilk etapta Kastamonu’da bir konak edinip restorasyon çalışmalarını yaparak hizmete almayı planlıyoruz. Ayrıca gerek kamu gerekse özel kuruluşlara ait olup da atıl durumda bulunan taşınmazların bu hizmetlere kazandırılması için çalışmalara hızlı bir şekilde başlayacağız.

4-Kastamonu’ya gönül vermiş kuruluşlar arasında uyum ve işbirliğini geliştireceğiz. Ortak hizmet projelerini, uygulamalarını özendirmeyi; toplumun yarar ve güvenini kazanacak hizmet uygulamalarına maddi ve manevi destek vermeyi; hizmet imkanlarının birleştirilmesi suretiyle dağınıklık ve yetersizliği gidererek kuruluşların saygınlığı arttırmayı ve bu şekilde özellikle büyük şehirlerde bir Kastamonu lobisinin oluşmasına hizmet etmeyi hedefliyoruz.

5-Kastamonulu ve Kastamonu’ya yatırım yapan fahri Kastamonulu iş insanlarının arasındaki ticari münasebetleri ve iş birliğini geliştirmek için KASİAD Derneği olarak yaptığımız çalışmaları geliştirerek vakıf çatısı altında birleştireceğiz. Bununla ilgili olarak KASİAD Derneği olarak dışarıdan şirketlere yaptırdığımız fuar, seminer, toplantı zirve ve benzeri toplantıları bundan böyle KASİAD Vakfı bünyesinde kendimiz düzenleyip organize edeceğiz.

6-Kastamonu kültürel zenginliği konusunda kişi ve kuruluşlarla eğitim çalışmaları yapacağız, seminerler, kurslar, konferanslar, sempozyumlar, yarışmalar, geziler düzenleyeceğiz ve benzeri etkinlikleri organize edeceğiz. Kastamonu’nun kültürel varlığının tanıtılması ve yükseltilmesi için yapılacak eğitim çalışmalarına katkı sunacağız.

7-Vakıf senedimizde yer alan ve yasaların öngördüğü diğer gerekli çalışmaları yapacağız.”