KASMİB’de kapasite geliştirme eğitimi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün program otoritesi olduğu Kastamonu (KASMİB) Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi’nin Teknik Yardım Programı kapsamında Kurumsal Kapasite Geliştirme konulu eğitim programları video konferans yöntemi ile yapılıyor.

Canlı yayın olarak gerçekleştirilen toplantıların ilki “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)”başlığı altında gerçekleştirildi. Finans Uzmanı Mustafa Serdar’ın moderatörlüğünde düzenlenen ilk toplantıda UFRS’nin temel ilkeleri ve belediyelerde UFRS uygulama adımları hakkında bilgiler verildi. Aynı program kapsamında düzenlenen bir diğer online toplantı ise “Bütçeleme, Finans ve Muhasebe” adı altında KASMİB ve üye mahalli idarelerin Mali Hizmetler Birimlerinin finansal bilgisinin zenginleştirilmesi amacıyla düzenlendi.

Toplantılara KASMİB personellerinin yanı sıra Kastamonu Merkez, İl Özel İdaresi ve İlçe Belediyelerindeki muhasebe birimlerinde çalışan yetkili ve görevli personeller katıldı.Toplantı oturumlarının sonunda soru-cevap bölümleri ve değerlendirmeler yer aldı.

Kastamonu (KASMİB) Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi kapsamında gerçekleştirilen bir diğer eğitim programı ise KASMİB personellerine yönelik olarak KASMİB İdare Merkezinde düzenlendi. Proje Eğitim Programlarını yürüten Aqwadem Firması yetkilisi Ogün H. Çiçek ve Şehir plancısı Ceren G. Yaşar tarafından sunulan eğitimde KASMİB’in ihtiyaçlarına ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik olarak yürütülebilecek hizmetler hakkında bilgiler verildi. Ayrıca stratejik planlama, bütçe yönetimi, iletişim stratejilerinin geliştirilmesi, sosyal medya yönetimi ve sosyal girişimcilik alanlarında bilgilendirme yapılırken kurum içi görev dağılımlarının nasıl daha sistemli bir biçimde işleyebileceği konuları üzerinde duruldu.

Proje kapsamında devam eden toplantılarda, AB kaynaklı bir proje olan ve KASMİB düzenli depolama hizmetlerinin desteklenmesi ve eski düzensiz depolama alanlarının ıslah edilerek çevreye kazandırılması amacıyla başlatılan projenin son aşamasında ıslah edilen bölgelerin doğaya ve insana nasıl fayda ve hizmet sağlayabileceği konuları üzerinde konuşuldu. Diğer taraftan projenin en başından sonuna kadar ilerleyen süreçlerinintanıtımı ve gerekli bilgilendirmelerin yapılarak vatandaşların projedeki amaçlarla ilgili farkındalığının artırılmasının yararlı olacağı belirtildi.