Kastamonu kadını mutlu

“İstatistiklerle Kadınlar 2015”

Mutluyum diyenlerin oranı yüzde 65

İlimiz nüfusunun yüzde 50,5’ini kadınlar oluşturuyor. İlimizdeki kadın nüfusu 188 bin 48, erkek nüfusu ise 184 bin 685.

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre; Kastamonu’da mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2013 yılında %60,0 iken bu oran kadınlarda %65,3’e olarak hesaplandı.

Ancak ilimizde okuma yazma bilmeyen kadın sayısı erkeklerden tam 4 kat fazla.

 

TÜİK, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “İstatistiklerle Kadınlar 2015” araştırmasını yayınladı.

Kurumun Kastamonu Bölge Müdürü Sevgi Altınbaş, bu verilerin Kastamonu’yla ilgili bölümü hakkında şu bilgileri paylaştı:

Nüfus – Kastamonu nüfusunun (372 633 kişi) %49,5’ini erkek nüfus (184 585 kişi) ve %50,5’ini ise kadın nüfus (188 048 kişi) oluşturdu. Kastamonu’da 2015 yılında toplam kadın nüfusun %79,5’i 18 ve daha yukarı yaşta iken bu oran erkek nüfusta %78,1’dir.

Yaşam Süresi – Doğuşta beklenen yaşam süresi, 2014 yılında Kastamonu ili için toplamda 77,5, erkeklerde 74,6 ve kadınlarda 80,5 yıldır. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,9 yıldır.

Okuma Yazma Oranı – Kastamonu’da 2014 yılında 6 ve daha yukarı yaşta olan ve okuma yazma bilmeyen toplam nüfus oranı %7,2 iken bu oran erkeklerde %2,7, kadınlarda %11,5’dir. Lise ve dengi okul mezunu olan 25 ve daha yukarı yaştaki kadınların bu yaş grubu içindeki oranı %4,0 iken bu oran yüksekokul veya fakülte mezunu olanlarda %3,5 olmuştur.

Evlenme Yaşı – Kastamonu’da, ilk evlenme yaşı kadınlarda 23,8 iken bu yaş erkeklerde 26,3 olarak hesaplandı.

Konut Sahipliği – 2014 yılında Kastamonu’da erkekler 3 522 (%63,4), kadınlar 1 587 (%28,6) konut sahibi olurken 165 (%3) konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı.

Belediye Meclis Üyelikleri – 2014 yılı mahalli idareler seçim sonuçlarına göre Kastamonu’da belediye meclis üyelerinin 188 (%92,2) kişisi erkek 16 (%7,8) kişisi kadınlardan oluşmaktadır.

Mutluluk Oranı – Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre; Kastamonu’da mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2013 yılında %60,0 iken bu oran kadınlarda %65,3’e olarak hesaplandı.