Kastamonu kadını özde kooperatifçi

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZKA) Kastamonu, Sinop ve Çankırı’daki  kadın kooperatifleri ve kadın girişimci derneklerini tek çatı altında buluşturma ve güçbirliği içerisinde gelişimlerini sağlama yönündeki hamlesini alkışlayalım önce.

Bu hedef kapsamında oluşturulan “Gücüm Emeğim Platformu” tanıtım toplantısında Genel Sekreter Serkan Genç’in sözleri de ne kadar yerinde bir girişim içerisinde olduklarını gösteriyor zaten.

Ne diyor KUZKA Genel Sekreteri:

“TR82 Bölgesi, kadınların iş gücüne katılma oranında 26 bölge arasında ilk sırada yer almaktadır. Bu veriler bölgede kadınların çalışmak istediklerini açık şekilde bizlere göstermektedir.”

İlk sırada yer almaktadır, çünkü Kastamonu başta olmak üzere bölge ekonomisinde başat rol yüzyıllardır kadınlarımızdadır. Köy yerinden pazarlara uzanan yolu gözünüzün önüne getirin bir…

Hele hele kooperatifçilik… Sinop’u Çankırı’yı bilemem ama Kastamonu kadını özde kooperatifçidir.

Kastamonu’yu Osmanlı’nın dokumacılık merkezi yapan el tezgahları arkasındaki kadınlarımızın daha sonrasındaki Dokumacılar Kooperatifi örgütlenmesi, elektrikli tezgahlara yenik düşülene kadar başlı başına bir başarı öyküsüdür.

Üretim ve kooperatifçilik kültürüne sahip Kastamonu kadınının, KUZKA’nın bu programı kapsamında e-ticaret alanını en iyi şekilde değerlendireceğini düşünüyorum.

 

Gözde MINIK