KASTAMONU LİSESİNİN 49. YILI HATIRASI ÜZERİNE

18 Ağustos 2019 günü bir yazım dolayısıyla kitaplığımızı karıştırıp bir kitabı ararken elim sarı kapaklı ince bir kitap geçti: 1885 Kastamonu Lisesi, Matbaa-i Ebüzziya 1944, 56 s. İç kapakta da şu cümleler okunmaktadır: “Lisemizin kuruluşunun 59’uncu Yılı Münasebetiyle çıkarılmıştır. 1943-1944 Ders Yılı Hatırası.” Ağabeyim Özdemir Tan, sağlığı yerindeyken köşe bucak dolaşır, böyle nadir kitap ve dergileri toplayıp bana gönderirdi. Onlardan biri olmalı. Kapağını öğrenci Nejat Kayıhan hazırlamış.

Yeni adıyla Abdurrahmanpaşa Lisesinin 59. kuruluş yıl dönümü hatıra kitabında neler var?

Önce tam sayfa fotoğraflar: Reisicumhur İsmet İnönü, Başvekil Şükrü Saraçoğlu, Maarif Vekili Hasan Âli Yücel. 9. sayfada ise Vali Mithat Altınok, Maarif Müdürü Kadri Güney, Lise Müdürü Şeref Erdoğdu’nun fotoğrafları bulunuyor. Makam adları, 1944 yılındaki adlardır. 10 ve 11. sayfalarda eski ve yeni lise, yatakhane binası ve öğretmenlerin toplu fotoğrafı yer alıyor. Bir de laboratuvarda ders görüntüsü. Daha sonra öğretmenler ve memurların fotoğrafları sıralanmış.

1943-1944 öğretim yılı seçkin öğretmenlerine göz atalım: Naci Çatalgil (Başyardımcı), Şevki Aksoy (Md. Yrd.), Kerim Alpman (Md. Yrd.), Ali Ergeçe (Md. Yrd.), Necmeddin Dinçer (Spor), Ahmet Gültekin (Resim), Nejat Malkoç (Felsefe), H. Avni Uzer (Türkçe), Cemal Yücememiş (Edebiyat), Mehmet Akün (Müzik), Kemal Güvenç (Kimya), Mithat İli (Fizik), Ömer Kemal Ağar (Tarih Coğrafya), Cemal Koral (Almanca), Saadet Ergeçe (Coğrafya), Münevver Uslugil (Matematik), Cengiz Gökoğlu (Tarih), Sait Ürgün (Biyoloji/Tabiiye), Ahmet Talu (Türkçe), Naim Buluç (Edebiyat), Suphi Atay (Coğrafya), Şevki Özcan (Fransızca), Meliha Koşan (Biyoloji/Tabiiye), Ahmet Gizer (Almanca), Zeki Tekmen (Bnb., Askerlik). Memurlar: Cemil Töz, Faik Koşan, Vehbi Keskin, Nihal Aksun.

 1. sayfada okul müdürü Şeref Erdoğdu’nun “Evlatlarımıza” başlığıyla öğrencilere hitabını görüyoruz. Bu duygu yüklü hitap şu cümleyle bitiyor: “Vatanı, senin omuzlarında yükselmiş görmek bizim manevi mükâfatımızın en büyüğüdür.”

1943-1944 hatıra, armağan kitabında öğretmenlerin şu makaleleri, yazıları yer almaktadır:

 • Naci Çatalgil: Bayrağıma
 • Ömer Kemal Ağar: Lisemizin Tarihi
 • Cengiz Gökoğlu: Kastamonu Tarihine Genel Bir Bakış
 • Şevki Aksoy: 59 Yılın Hatırası

Yazıda 1944 yılına kadar, 59 yılda 1079 mezun verildiği açıklanmış, grafiği yapılmıştır.

 • Ali Rıfat Ergeçe: Tonal Hattı ve Kastamonu
 • Hüzeyin Avni Uzer:Erzurumlu Emrah ve Tokatlı Nuri Hakkında. Yazıda iki halk şairinden, ikişer koşma da yer almaktadır.
 • Naim Bulaç:Halk Şiirimizde Güzellik

Kastamonulu halk şairlerimizden Kemâlî, Meydânî ve İhsan Ozanoğlu’ndan da örnekler verilmiştir.

 • Şevki Özcan: Çocuğun Bahçesi (Hikâye)

Öğretmenlerin yazılarından sonra “Talebelerimizin/Öğrencilerimizin Yazıları” başlıklı bölümde ise şu yazı ve şiirler bulunmaktadır:

 • Nurettin Öncel: 26 Şubat
 • İsmail Dinç: Kıştan Akisler
 • Nejat Kayıhan: Denize İsyan
 • Salih Gözlük: Teknik Anten Nasıl Kurulur?
 • İhsan Coşkun: Türklük (Şiir)
 • Sait Öztürk: Gurbet (Şiir)
 • Yaşar Alkan: Zelzele (Şiir)
 • Rıza Kardaş: Bilim ve Sanat

“Söz uçar, yazı kalır.” Bu sayede Kastamonu Lisesinin 59. kuruluş yılı etkinlikleri hakkında bilgi sahibi olduk… Yazanları, öncülük edenleri saygıyla anıyoruz…