Kastamonu “MEB” sınırları içinde mi?

MUSTAFA AFACAN

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, “okul öncesi” eğitimin yaygınlaştırılması için “okul öncesi eğitime erişim modelleri” projesini 2019 yılında yürürlüğe soktu, “4 yeni model” ile “okul öncesi” eğitimi çocukların ayağına götürdü?…
Kastamonu’da kaçı uygulandı?

“4 yeni model”; “Yaz okulları”, “gezici sınıflar”, “gezici öğretmen sınıfı” ve “taşıma merkezi ana sınıfı modeli” idi…
Kastamonu’da gören yahut işiten oldu mu?

“Modellerden biri olan yaz okulları, anaokulu çağı nüfusunun yoğun, fiziki şartların ve öğretmen sayısının yetersiz olduğu yerleşim yerlerinde, ders yılı içerisinde eğitim alamamış okul öncesi eğitim çağındaki çocuklar için uygulanıyor. Bu kapsamda, yaz eğitimlerinde günlük 6 etkinlik saati olmak üzere, toplamda en az 200 etkinlik saati eğitim yapılıyor”…
Şartları Kastamonu’ya uyan bu sistem ilimizde uygulandı mı?

“Bakanlığın geliştirdiği ‘gezici sınıflar’ modeli ise dağınık ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde uygulanıyor. Bu modelde okulsuz yerleşim yerlerinde, sınıf şeklinde tasarlanmış otobüsler içinde çocuklara günlük 6 saat eğitim veriliyor”…
Şartları Kastamonu’ya uyan bu sistem ilimizde uygulandı mı?

“’Gezici öğretmen sınıfı’ modelinde ise öğretmenler aynı gün içinde sabah bir köye, öğleden sonra da başka bir köye giderek günlük 3’er saat eğitim yapıyor. Bu şekilde bir öğretmen 2 günde 4 köye giderek çocuklara eğitim veriyor. ‘Her yerde eğitim’, ‘eğitim her yerde’ sloganları ile binası müsait olan kapalı veya açık köy okullarında, köy konaklarında, muhtarlık binalarında, hatta evlerde bile eğitim yapılabiliyor”…
Şartları Kastamonu’ya uyan bu sistem ilimizde uygulandı mı?

(Bakanlık not düşmüş…
“Model aracılığıyla sabah erken saatlerde kalkıp servislerle uzak okullara taşınması önlenen çocukların; uykularını almış, kahvaltılarını yapmış şekilde okula gelmeleri ve okul öncesi eğitimin en önemli ayağı olan aile eğitimi ve velilerin eğitim süreçlerine aktif katılımı sağlanıyor. Gezici öğretmen sınıfı uygulamasının, alandaki etki araştırması da yapıldı. Geçen yıl, bu modelle eğitim alan çocukların devam ettikleri ilkokul 1. sınıflar tespit edildi ve sınıf öğretmenlerine yönelik bir anket uygulandı. Anket sonuçlarına göre, gezici öğretmen sınıfında eğitim almış çocuklar, hiç okul öncesi eğitim almamış çocuklara göre bütün gelişim alanlarında daha yüksek performans gösterdi. Ayrıca bu çocukların gelişimleri, tümüyle okul öncesi eğitim almış çocukların gelişimleri ile benzerlik gösterdi”.)

“’Taşıma merkezi ana sınıfı’ modeli ise okul öncesi eğitim kurumu bulunmayan veya bir grup oluşturacak kadar çocuk olmadığı için eğitim kurumu açılamayan, nüfusu az ve dağınık kırsal yerleşim yerlerindeki çocukların, merkezi bir köye taşınarak eğitime alınması yoluyla hayata geçiriliyor”…
Şartları Kastamonu’ya uyan bu sistem ilimizde uygulandı mı?

Yukarıda izah etmeye çalıştığım “4 yeni model” yeni değil aslında, kimi kısımları ilk olarak 1960’lı yıllarda İngiltere’de uygulanmaya başlandı, ülkemizde 2004 yılında kimi kısımlarının uygulanması için harekete geçildi…
Kastamonu namına “ruhumuz duydu mu?”

Not: “Yüz yüze” eğitimde velisi rıza göstermeyen öğrenciler okula gitmiyorlar…
Okula gitmedikleri dersi “uzaktan eğitim” ile alabiliyorlar mı peki?

Mevcudu yarı yarıya düşen sınıflar var kamu okullarında…
Çare “uzaktan eğitim” mi?

 

MUSTAFA AFACAN