Kastamonu Teknokent “İhtisas Odaklı Girişimcilik ve Kuluçka Programı”nı başlatıyor

■Programla, Kastamonu Üniversitesi’nin ihtisas alanı olan “Ormancılık ve Tabiat Turizmi” temaları başta olmak üzere yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesine fırsat tanınarak girişimci adaylarına destek sağlanması hedefleniyor.

■Programın detaylarının paylaşılacağı tanıtım toplantısının ilk bölümü yarın saat 10.00’da kamu ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra STK’lar, akademisyenler ve tüm dış paydaşların katılımıyla gerçekleştirilecek. Saat 14.00’te başlayacak toplantının ikinci bölümü özellikle öğrencilere yönelik olarak “Çaylar Bizden Fikir Sizden” başlığı altında sürdürülecek.

Kastamonu Teknokent, Girişim Vadisi Kuluçka Merkezi’nde “İhtisas Odaklı Girişimcilik ve Kuluçka Programı”nıhayata geçiriyor.

Yeni yılın ilk ayı itibariyle başlatılacak program, Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nün desteğiyle sürdürülecek.

Kastamonu Üniversitesi’nin ihtisas alanı olan “Ormancılık ve Tabiat Turizmi” temaları başta olmak üzere, girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi, yenilikçi ürün ve fikirlerin ticarileşmesine fırsat tanıyarak girişimci adaylarına destek sağlamayı hedefleyen programa; iş fikri olan lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlar ve diğer girişimci adayları başvurabilecek.

Programın detaylarının paylaşılacağı tanıtım toplantısının ilk bölümüyarın saat 10.00’da kamu ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra STK’lar, akademisyenler ve tüm dış paydaşlarınkatılımıyla gerçekleştirilecek. Saat 14.00’te başlayacak toplantının ikinci bölümü özellikle öğrencilere yönelik olarak“Çaylar Bizden Fikir Sizden” başlığı altında sürdürülecek.

Seçilecek potansiyel girişimci adaylarının iş fikri, iş modeli ve iş planı geliştirme sürecinde ihtiyaç duyacakları desteklerin sağlanmasıyla bir start up kurma şanslarını artırmayı hedefleyen programda, ön kuluçka aşamasında faaliyete başlayan girişimlerin süreci başarıyla sonuçlandırmaları halinde kuluçka aşamasına geçebilme şansları bulunuyor. Böylece fikirlerin şirketleşme aşamasına geçme çalışmaları hızlandırılarak girişimcilik ekosistemine kazandırılabilmelerinin yolu açılacak.

Girişimci adayları 120 saat temel eğitim sayesinde fikirlerini olgunlaştırma şansı bulacaklar. Ayrıca İhtisas Odaklı Girişimcilik ve Kuluçka Programı’na dâhil olan girişimciler bire bir mentorluk hizmetinin yanı sıra Girişim Vadisi markalı Kuluçka Merkezi’nde ofis imkânlarına ve büyüme süreçlerini hızlandıracak haklara sahip olacak.

Yaklaşık 5 ay sürecek programın başvuruları 20 Aralık 2021 tarihine kadar sürecek. İlk aşamayı başarı ile tamamlayacak projelerin ikinci aşamaya geçebilmesi için profesyonel bir değerlendirme süreci yürütülecek.

Toplantıda bir süre önce gerçekleştirilen “Kastamonu Markasını Arıyor” yarışmasının ödülleri de verilecek.

Tanıtım toplantısı Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü’ndeki Bilgehan Bilgili Kütüphane Binası Konferans Salonu’nda düzenleniyor.

Programla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvurular için:

https://teknokent.kastamonu.edu.tr/

“İhtisas Odaklı Girişimcilik ve Kuluçka Programı” hayata geçiyor