“Kastamonu Turizm Eylem Planı” ne alemde?


Ülkemiz Ocak ayı ihracatında Cumhuriyet tarihi Ocak ayı rekorunu kırdı, Kastamonu ise geçtiğimiz yılın Ocak ayı ihracatına göre yüzde 29’luk

“İlimizin turizmde yol haritasını bütüncül olarak kapsayacak Kastamonu Turizm Master Planı ne zaman yapılacak?” diye soracaktım, vazgeçtim, 2 küsur yıl önce hazırlanan “Kastamonu Turizm Eylem planı ne alemde?” diye sormaya karar verdim…
“Kısa, orta, uzun” vadeli hedeflerden kaçı hayata geçti?

3 Ekim 2017 tarihinde “Kastamonu Turizm Eylem Planı” yayımlandı…
“Tarihi, kültürel ve doğal değerleri ile ülkemizin en önemli illerinden biri olan Kastamonu’nun bu değerlerinin turizme kazandırılması amacıyla Kastamonu Valiliği koordinasyonunda ildeki ilgili tüm kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katılımlarıyla oluşturulan örnek bir yönetişim modeli ile hazırlanmıştır.”

Yoğun bir çalışma ile hazırlandı…
Toplantı üstüne toplantı.

Kastamonu turizmine ilişkin günümüze kadar yapılan en kayda değerve derli toplu çalışma olduğunun altını çizmekte fayda var…
Vali Yaşar Karadeniz’in emeğini en başa koymak lazım kuşkusuz.

Toplamda 63 adet eylem belirlendi…
16 tanesi ilk 1 yıl içinde yapılabilecek nitelikte kısa vadeli eylemlerden oluşuyordu, kısa vadeli eylemler içinde orta vadeli eylemlere altlık oluşturan eylemler de yer aldığından, eş zamanlı olarak orta vadeli 41 eylemin startı da verildi, 2019 bittiğinde tüm hedeflerin yüzde 90’ına ulaşılması hedeflenmişti.

(2019 sonrası için ise şu şekilde kayıt düşülmüştü…
“Bundan sonraki süreçte eylem planı yine çalışma grubu tarafından “ortak akıl” ile uygulamaya konulacak, faaliyetler tek elden koordine edilecek, eylemler ile ilgili gelinen aşamalar kamuoyunca düzenli aralıklar ile paylaşılacaktır. Uygulama sürecinin başarı ile yürütülmesinde ilgili tüm paydaşların eylem planı çalışma grubu faaliyetlerine gereken desteği sağlamaları önem arz etmektedir.”)

63 eylem maddesini okudum…
2 yılın bittiği göz önüne alınırsa hedeflerin yüzde kaçına ulaşıldığını kendi terazimde tarttım.

2020 yılındayız…
Hasat zamanı.

Kastamonu Eylem Planı’nı hazırlayan ve koordinasyonundan sorumlu olan komisyon plan hedeflerinin ne oranda tutturulduğunu kamuoyu ile paylaşırsa yerinde olur…
Örnek “yönetişim” modelinin örnek “iletişim” modeli ile tamamlanması lazım gelse gerek.

 

Turizmde “Bursa” örneği

“Turizm” hedefi olan diğer illerde nasıl oluyor bu işler…
“Bursa” misal.

“Bursa Turizm Platformu”toplandı geçtiğimiz gün, 2019 yılını değerlendirdi, 2020 hedeflerini masaya koydu, 2019 yılında Kore ve Çin’e yönelik ayrıca çalışmışlardı, 2020’de rotada Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Polonya, Balkan ülkeleri, Rusya ve Türki Cumhuriyetler, Güney Kore, Endonezya, Malezya, Japonya, Özbekistan ve Latin Amerika olacak.

“Bursa Turizm Master Planı” misal…
Bursa Büyükşehir Belediyesi, BEBKA, Bursa Valiliği ve BTSO ortaklığında başlatılan “Bursa Turizm Master Planı” çalışması devam ediyor,

“Bursa Gastronomi Festivali”…
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı açıkladı: “Biz zengin Bursa mutfağının UNESCO Dünya Miras Listesinde yer almasını arzu ediyoruz. Gastronomi turizmi konusunda da yeni bir açılım sağlamak istiyoruz. Bu konuda paydaşlarımızla birlikte arkadaşlarımız gerekli altyapının oluşması için çalışmalarını yürütüyor. İnşallah Haziran ayında güzel bir gastronomi festivali gerçekleştireceğiz.”

Bursa’da “turizm” imecesi böyle…
Kastamonu ile benzerliği var mı?

 

MUSTAFA AFACAN