Kastamonu’ya da nasip olsun

MUSTAFA AFACAN

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü “Çalışan ve Üreten Gençler Programı” çerçevesinde bölgemizdeki iki ilçe de yatırıma kavuşuyor, Sinop’un “Saraydüzü” ve “Türkeli” ilçelerine kurulacak tekstil atölyelerinde “350” kişilik istihdam sağlanacak…

Projenin yereldeki uygulayıcısı KUZKA’ya tebrikler.

Doğrudan “üretim, istihdam, girişim” altyapısı sağlayan bu proje, KUZKA’nın yerel kalkınmadaki asli yerini perçinleyen kıymetli bir örnek aynı zamanda…
350 kişilik istihdamın dış göçü durdurması yanı sıra geriye göçü tetiklemesi de olası.

Saraydüzü Belediyesi “Saraydüzü Tekstil ile Kalkınıyor” ve Türkeli Belediyesi “Tekstil Yatırımları ile Gelişen Türkeli” projeleri ile destek almaya hak kazandılar…

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) iki projeye “3 milyon 700 bin lira” destek sağlayacak, Saraydüzü ve Türkeli ilçelerinde birer tekstil atölyesi kurulacak, toplam “900” kişiye mesleki eğitim kursu verilecek, “350” kişi istihdam edilecek, her 4 istihdamdan 3’ü genç olacak.

Projenin güzelliğini görüyor musunuz?…
Her iki ilçe de adeta birer “tekstilkent” olacak.

“Yerel kalkınma” kavramının tam anlamıyla karşılık bulduğu bir proje Saraydüzü ve Türkeli’de uygulanan…
“Yerel yönetim” anlayışı namına da örnek.

Her iki ilçede de projenin faydası yakın zamanda ortaya çıkacaktır şüphesiz…
İstihdamın yanında “girişim” ruhunu da güçlendireceği ve yeni yatırımlara yol açacağı ayan beyan.

“Darısı Kastamonu’ya” diyelim…
Yerel yönetimlerimiz Sinop belediyelerinden örnek alsınlar yerel kalkınma anlayışını.

Not: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile “Gençlik ve Spor Bakanlığı” işbirliğinde hayata geçirilen “Çalışan ve Üreten Gençler” projesini, 9 Kasım 2021 tarihli bu sayfada “‘Coğrafya kaderdir’ girişim desteklerinde” başlığı altında duyurmuştum…
“Programın uygulanacağı ‘32’ il arasında Kastamonu ‘yok’” demiştim.

Projenin uygulanacağı illerden malumat aktarmıştım…
“Kastamonu’da da olsun” demeye getirmiştim.

Kastamonu’da olmadı…
Komşuda oldu.

Olsun varsın…
Komşuda pişen Kastamonu’ya da düşer.

(Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TBMM’de yaptığı 2022 bütçe sunumunda açıklamıştı…
“Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte başlattığımız Çalışan ve Üreten Gençler Programı’yla 32 ilimizde 170 fabrika kurarak yatırımcıların hizmetine sunuyoruz… Sağlayacağımız 600 Milyon Lirayı aşkın destekle 60 bin gencimiz istihdam edilecek… Fabrikaların yanındaki sosyal ve sportif tesislerle gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyeceğiz.”

“Çalışan ve Üreten Gençler Programı” nedir?…

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sitesinden okuyalım: “…Tekstilkent gibi yatırımlar başta olmak üzere istihdam yoğun alanlarda (mobilyacılık, çağrı merkezi, vb.) üretim/hizmet altyapıları oluşturmak amacıyla atıl altyapıların tespiti ve yeni altyapıların kurulması için var olan potansiyeller ve ihtiyaçlar kalkınma ajanslarının bölgelerinde yaptıkları çalışmalar sonucu belirlenmiştir.Özellikle genç işsizliğin yüksek, kadın istihdamının düşük olduğu illerde emek yoğun sektörlere yönelik yatırımların avantajlar sunacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca emek yoğun sektörlerin yatırım tutarı görece düşük olup istihdam etkisinin yüksek olduğu tespit edilmiştir… Bu kapsamda T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile protokol yapılmış olup gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek ve istihdam edilebilirliğini sağlamak için ‘Çalışan ve Üreten Gençler Programı Uygulama Çerçevesi’ geliştirilmiştir.”)

 

MUSTAFA AFACAN